Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Colofn y Gohebiaethau. I

Ysgrapiau o'm Hysgrepan.

News
Cite
Share

Ysgrapiau o'm Hysgrepan. GAN AP HEFIN. I BARDD DEG OED. I Mab i Mr. Robert Williams, blaen- or gyda'r Wesleyaid ym Mhenrhiw- ceibr, ym myd yr odli sy'n bwgwth disodli ei dad hynaws. Dyma fel y canodd y llanc i'w golomen unig:- "I have a little dove, Which I do fondly love; It is my only pet, Another I should get; 'Coo-roo-roo all day long- That is its only song." Clywodd rywun yn bwgwth gadael y gwaith, a dyma fel vr odlodd yntau y "notis :— "Take my notice, if N-oti please, For at this place there is no place; Work is hard, and small the pay, My time is up a week to-day." Addewais lyfr iddo pan lunia bennill yn Gymraeg. SABOTH MORGANNWG. I Wrth groesi'r mynydd i Fedlinog y Sul o'r blaen, gwelais bedwar o ddyn- ion yng nghwmni rnilgwn. Cyferchais hwy gyda "Bore da." Maent heb fy ateb eto. Ychydig yn uwch, mewn cae, yr oedd pabell a'i phreswylwyr- tri neu bedwar o fechgyn ieuainc-y tu allan yn chwareu pel a phastwn. Yr unig iaith a ddeallais oddiwrthynt oedd, "Oh, Christ!" Tebyg y pabell- ent er mwyn iechyd eu cyrff, ond 0 'r haint yr oedd eu henaid yn eu gafael! Pan yn fy llety, curwyd y drws gan fachgen o Dreharris yn gwerthu papurau newydd. Os rhoddodd gwr y ty erwined golwg iddo ag o lais, ni ddylai alw yno ond hynny Yn ystod y dvdd yn Medlinog, gwelais Ingram, yr awdlwr cryf a llwvddiannus. Dyma damaid o un o'i awdlau :— Y dwyfol swynol syniad Una y dorf-Duw yn Dad. Duw yn Dad i Undodwr,—ie'n Dad I'r didwyll amheuwr; Hwn barha i Hebrewr Yn dirion Dad-cadarn U\'r."

Advertising

I COLOFN Y DDRAMA.

IAberteifi a'r Cylch.

Advertising

Eisteddfod Tir Iarll, Maesteg.…

I I Nodion o Heolycyw.