Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PUMP 0 GANEUON NEWYDD. HEN FWTHYN FY NHAD (My Father's Old Home). Can i Contralto neu Baritone. Pris 6c. MAE LLONG FY HARRI'N DOD YN OL (My Harpy's Ship is coming back). Can i Soprano. Pris 6c. BLODAU AC ADAR I MI (Birds and Blossoms). Pris Is. Y Tair uohod gan D. JENKINS. DYFFRYN HIRAETH (The Valley of Rest). Can i Contralto neu Baritone gan Bryceaon Treharne. Pris Is. (Wedi ei dethol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1915). GWENFRON. C&n i Baritone gan Mr. Lloyd Edwards, Llundain^ Pris Is. Geiriau Saesneg a Chymraeg, Solffa a'r Hen Nodiant i'r pum' Can. Cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mus. Bac. (Cantab)., Aberystwyth. ATTODIAD I 44 GEM AU MAWIE,911, SEF CASGLIAD 0 DONAU, SALMAU AC YMDEITHGAN. Pris, H.N., 8c. Solffa, 6c. Nid oes braidd un Gymanfa Ganu gyda'r Methodistiaid nad oes rhai Tonau o'r uchod yn cael eu canu ynddynt. Gwneir gostyngiad mawr yn y pris am 100 ac uchod, DO YOU SUFFER FROr4 EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EABE AND COMFORT ANDIALBO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. c. F. WALTERS, F.8.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Y DARIAN YW'R Papur ioreu i hysbysu Eisteddfodau. Cyhoeddir beirniadaethau yr Eisteddfodau a hysbys- ant ynddi. Telerau arbennig. Anfoner i Swyddfa'r I DARIAN, Aberdar. Prepaid 8mall Advertisements Inserted at, the following specially 10. rates: One week 4 wks. 13 wt. a. d. a. d. to 10 words 0 8 1 < » 18 0 e S I — I M 1 0 < 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisementsApart ments, Situations (Vacant or Wanted < To be Let or Sold, Lost or Found, AJj Miscellaneous Wants. Romittances may be made by Pom»: Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b- charged. Advertising and Publishing OH* Cardiff Street, Aberdare. I I Yn awpyn barod 1 Telyn A wen (Isaac Eurfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddestau Cadeiriol, Daman Adroddiadol, Ac. Ar 91 o wahanol destynau, 18 yn eu myag yn ddarnau buddagol. Prist/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyboeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, Penrhiwceiber. HANES PONTARDAWE I A'R CYLCH. TRAETHAWD BUDDUGOL Gan J. E. MORGAN ("Hirfryn"), Alltwen, Pontardawe, Awdwr Hen Gymeriadau Gellinudd." Pris, 1/6 Net. Mewn Llian, 2/6 Net. Un o'r llyfrau mwyaf diddorol a ddarllenasom er's tro, ac ambell i stori ynddo yn peri i ni hanner hollti gan chwerthin." —Gol. y Darian." I'w gael oddiwrth yr Awdwr. I ARGRAFFWAITH I DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 ttEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn oeir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, lestynau a Rhagleni Eiateddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &o. PelJseinydd Central 151. Cofiwoh yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yu ei holt; ein hawydd ni yw gyrra'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. Y DARIAN. Nid Amddiffyn, ond Tarian. Goreu Tarian, Cyfiawnder. Daw'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylchoedd cymdogaethol. Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbysiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pob Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— COLYGYDD, SWYDDFA'R DARIAN, ABERDAR. Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r Golygydd. D.S.—Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdrech arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am lie. yr wythnos, Is. 7!c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner blwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen dâl yn unig yr anfonir hi trwy'r post.

DYDD I AU, AWST 13, 1914.…

Y "Darian" a'r Rhyfel. I

Y Diweddaraf o Faes y Rhyfel.

[No title]

Y Diweddar Syr Edward Annwyl.…

....I 0 Lannau Tawe.I

I i 0 Wy i Dywi.

[No title]