Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Er Cof .i - I

I "Goddefwch air y Cyngor.

Nodion o Glyn Nedd.

[No title]

Y Golofn Amaethyddol. I .t…

i ! -I 1 Trefforest a'r Cylch.…

I : | Ar Lannau Tawe. I

[No title]

Colofn y Beirdd.

- - -.- -. - _ - "- - _- _-J…

I Gohebiaeth.

News
Cite
Share

I Gohebiaeth. I ( YMRODORION CAERFFILI. Mr. (iolvgydd,—- Mewn atebiad i Ddewi Aur, tegwen a'n cynideit-has ieuanc ydyw dweyd nad hi sydd yn gyfrifol am yr annibendod a welwycl ddydd y gynhadledd, ond YTJ hytrach yr ymwelwyr eu hunain. Ccis iai cylch-lythyr Arthen yn beidart ar i'r Cynideithasau hysbysu erbyn dydd arbennig eu bwriad i ymwel-id a ( h«"cJr- ffili, ond anwybyddwyd y cais yn Ilwyr, ac nid oedd Cymdeithas Dewi Aur yn eathriad yn hyn o beth. Felly onid gwell fyddai i ni fod yn rheolaidd ac yn drefnus ein hunain cyn ebychu a gresynu am annibendod pobl eraill. Gwir yw i ryw bump o gymdeithasau anfon o fewn diwrnod neu ddau i'r gyn- hadledd, ond a chyfrif yr oil nid oedd gennyin ar fore'r gynhadledd ond rhyw ddeugain o bobl i ddarparu ar eu cyfer. Pwy feddyliai am ffurfio gorymdaith a Seindorf Bres o ddyrnaid o'r fath? Ond gwyr y neb a fu yno i'r bobl ddod yn ddylif er yn ddirybudd a chan y bu rhaid rhoi rhyw dri i eistedd o flaen y lluniaeth a ddarparesid i un hawdd y gallwu deall na chafodd Dewi Aur ddigon am ei swllt. Y syndod yw na fu raid i hanner y dorf fyned ymaith ar eu cythlwng. Annibendod y Cynideith- asan hefyd sydd i gyfrif am absenoldeb y Seindorf Bres. Pe gwybuasem fod y Seindorf yn anhepgor i "dan brwdfryd- edd yr Undeb," gallasem ohirio'r gyn- hadledd ryw bythefnos yn rhagor, ac yna ni oliawsem lai na dennaw o Seindyrf i'n tywys o'r orsaf. Fodd bynnag, boed i'r Cymdeithasau drwy eu hannibendocU yng Nghynhadledd gyntaf yr adran ddysgu gwers mewn gweddeidd-dra gan hysbysu ymlaen Haw pan yn bwriadu anfon cynrychiolwyr i'r gynhadledd y tro nesaf. Meddyliasem fod gair ein cadeirydd yn ddigon o eglurhad, oblegid digon i gall hanner gair. Yr eiddoch, etc., ABRAHAM JENKINS.- Printed and Published for the Propr ietors, The Tarian Publishing Co., Ltd., by W. Pugh and J. L. Rowlands, at their Printing Works, 19 Cardiff Street. Aberdare, in the County of Glamorgao