Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PUMP 0 GANEUON NEWYDD. i HEN FWTHYN, FY NHAD (My Father's Old Home). Can i Contralto neu Baritone. Pris 6c. MAE LLONG FY HARRt'N DOD YN OL (My Harry's Ship is coming back). Can i Soprano. Pris 6c. BLODAU AC ADAR I MI (Birds and Blossoms). Prig Is. Y Tair uohod gan D. JENKINS. DYFFRYN HIRAETH (The Valley of Rest). Can i Contralto neu Baritone gan Bryceson Treharne. Pris Is. (Wedi ei dethol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1915). ¡ GWENFRON. I CAn i Baritone gan Mr. Lloyd Edwards, Llundain. Pris la. Geiriau Saesneg a Chymraeg, Solffa a'r Hen Nodiant i'r pum' Can. Cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mus. Bac. (Cantab)., Aberystwyth. ATTODIAD I 44 GEMAXJ PIAW3r..99 SEF CASGLIAD 0 DONAU, SALMAU AC YMDEITHGAN. Pris, H.N., 8c. Solffa, 6c. Nid oes braidd un Gymanfa Ganu gyda'r Methodistiaid nad oes rhai Tonau o'r uchod yn cael eu canu ynddynt. Gwneir gostyngiad mawr yn y pris am 100 ac uohod. DO YOU SUFFER FRONI EYESTRAIII ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT ANDTALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. c. F. WALTERS, F.B.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Yn awp yn barod Telyn Awen (Isaac Eurfin Baniarnin). Telynegion "erch, Gwladgarwch, aChrefy^d, P"Y.. Cdiri(,I, D=Adroddi.d.1, Ar 91 o wabanol deatynau, 18 yn eu mysg yn ddarnau buddugol. Prisl/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gst, ISAAC EURFIN BENJAMIN, B.onheu og, Woodfield, Penrhiwceiber. ARCRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Esiamplano Adroddiadau Eglwyslg, lestynau a Rbagleni Eiateddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &0. Pellseinydd: Central 151. Coflwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hol ein hawydd ni yw gyrru'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. Prepaid Small Advertisement* Inserted at the following specially low rates: One week 4 wki. IS win I. d. a. d. «. d. 10 words 0 a 1 < < t 18 „ 0 a I i M » 1 0 I 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes Of advertisements: Apart ments, Situations (Vacant or Wanted), To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Poa&»> Orders or half-penny stamps. if not prepaid double rate will ba charged. Advertising and Publishing a.e. Cardiff Street, Aberdare. Y Terfysg yn yr Iwerddon. Daeth y Gwirfoddolwyr Cenedlaeth- ot i wrthdarawiad a'r heddgeidwaid ac a'r milwyr yn Nulyn (Dublin) dydd Sul diweddaf. Lladdwyd rhai a chlwyfwyd nifer fawr o'r bobl. Ymgais y Gwir- foddolwyr Cenedlaethol i ymdaith i'r dref ynglyn ag ymdrech i gael arfau wedi eu glanio arweiniodd i'r cythrwfl. Bu amser brwd yn y Ty pan godwyd v cwestiwn ddydd Llun. Dywedir na welwyd y fath don o frwdfrydedd yn torri tros y seddau Gwyddelig er dyddiau Parnell. Enynnir llid y Gwyddtelod gan y ffaith fod Carson a'i Wirfoddolwyr yn Ulster yn cael gwneud fel y mynnont, ac yn ddigerydd. Hys- byswyd yn y Senedd mai'r Assistant Commissioner of Police ar ei gyfrifol- deb ei hun alwasai'r milwyr allan, ac ymhellach i'r milwyr saethu heb orch- yinyn. Bydd ymchwiliad manwl i'r helynt. ■in.. Y DARIAN. Nid Amddiffyn, ond Tarian. Goreu Tarian, Cyfiawnder. Daw'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylehoedd cymdogaethol. Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbysiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pod Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— GOLYGYDD, SWYDDFA'R DARIAN, ABERDAR. Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r Golygydd. D.S.—Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdrech arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am l £ c. yr wythnos, ls.,7 £ c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner blwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen dill yn unig yr anfonir hi trwy'r post.

DYDD IAU, GORFFENNAF 30, 1914.…

Yr Etholiad yn Aberdar. I

o Wy i Dywi.

Rhai o Ryfeddodau yr Alfft¡…

Colofn y Llyfrau.

j I Llansamlet. !

ARGRAFF WAITH.