Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PUMP 0 GANEUON NEWYDD. HEN FWTHYN FY NHAD (My Father's Old Home). Can i Contralto neu Baritone. Pris 6c. MAE LLONO FY HARRI'N OCID YN OL (My Harry's Ship is coming back). Can i Soprano. Pris 6c. BLODAU AC ADAR I MI (Birds and Blossoms). Pris Is. Y Tair uchod gan D. JENKINS. DYFFRYN HIRAETH (The Valley of Rest). CAn i Contralto neu Baritone gan Bryceaon Treharne. Pris Is. (Wedi ei dethol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1915). GWENFRON. CAn i Baritone gan Mr. Lloyd Edwards, Llundain. Pris 1s. Geiriau Saesneg a Chymraeg, Solffa a'r Hen Nodiant i'r pum' Can. Cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mus. Bac. (Cantab)., Aberystwyth. ATTODIA33 I 44 GEMAU MAWI, SEF CASGLIAD 0 DONAU, SALMAU AC YMDEITHGAN. Pris, H.N., 8c. Solffa, 6c. Nid oes braidd un Gymanfa Ganu gyda'r Metbodistiaid nad oes rbai Tonau o'r ucbod yn cael eu canu ynddynt. Gwneir gostyngiad mawr yn y pris am 100 ac uchod. 1 WORKMEN'S HALL, FERNDALE CYNHELIR CYSTADLEUAETH MEWN PERFFORMIO Dramodau Gymreig yn y Neuadd ucbod yn ystod yr wythnos a ddechreua NOS LUN, TACHWEDD 23ain, 1914 (Chwe Noswaith). Taer ddymuna Pwyllgor y Neuadd ar i'r Cymdeithasau dramayddol a fwriadant cystadlu anfon eu henwau i'r Ysgrifennydd, W. JAMES, 14 Pine Street, erbyn lleg o Orffennaf, vnghyd a theitl y Drama. RHODDIR GWOBRAU ANRHYDEDDUS I'R CYNTAF AR AIL. Eisteddfod y Ddrama. Cynhelir Cystadlenaeth mewn chwaren DRAMODAU CYMRAEG YN Y NEUADD COFFA, ABERDAR Yn ystod yr Ail Wythnos yn Nhachwedd yn dechreu ar y 9fed. Rhoddir gwobrau o 12p; 6p. a 2b. i gwmniodd mewn ped, a 2b., 30s., a 20s. i'r plant. Am Delerau y gystadleuaetb anfoner at yr lasgrifennydd, AFANYDD MORGAN, 18 Glanant Street, Aberdar. Ceisiadau am le yn y gyatadleuaeth i fod mewn Haw erbyn Awst lOfed. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT ANDIALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F. S. M. C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND I WORKMANSHIP. ARGRAFFWAITH DA, BLAH a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadan Eglwysig, Xestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &e. Pellseinydd Central 151. Cofiwch yr enw— THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrrn'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydyin yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. Prepaid Small Advertisement* Inserted at the following specially In, rates: One week 4 wks. 13 wk, 8. d. s. d. II. A 10 words 0 6 1 • • 18 0 9 a 18 1 0 8 0 ? iii These charges apply only to the follow ing classes of advertisements: Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Romittances may be made by Posta) Orders' or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b. charged. Advertising and Publishing OiRe-so. Cardiff Street, Aberdare. I YMHOLIAD AM DAFYDD REES MORGAN (neu WILLIAMS). OS OES RHYWUN all roddi hysbys- rwydd am ddyn o'r enw uchod a fu'n gweithio am dymor yr haf diwedd- af mewn fferm o'r enw Dyffryn Nedd, Ystradfellte, bydd yn dda gan Ben Jones, o'r lie hwnnw, glywed oddi- wrtho, neu oddiwrth D. Rees Morgan ei hun. Rhoddir 10s. i unrhyw un a roddo'r hysbysrwydd am dano, neu iddo ef ei hun os geilw yn ei hen le. Dymunwn wneud yn eglur mai nid o herwydd unrhyw ddrwg y ceisir ef. Dyn tua 64 oed ydyw, yn cadw barf a mwstash, ac yn hoff o siarad am lys- iau. Y mae ganddo fare glas ar ei dalcen. Ganwyd ef yn Llannon, Sir Gaerfyrddin. Yn awpyn barod Telyn Awen (Isaao Eurfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddeetau Cadeiriol, Darnau Adroddiadol, &c. Ar 91 o wahanol deetynau, 18 yn eu mysg yn ddarnau buddugol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, Penrhiwceiber. ARGRAFFWAITH. Am bob math o Argraffwaith ymofyner yn Swyddfa'r "Leader" a'r "Darian," 19 Cardiff Street; Aberdar. Y DARIAN.1, Nid Amddiffyn, ond Tarian. Goreu Tarian, Cyfiawnder. Daw'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylchoedd cymdogaethol. ( Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbysiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pol:) Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— GOLYGYDD, I SWYDDFA'R DARIAN, ABERDAR. I Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r j Golygydd. D.S.—Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. ¡ 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg I! anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdrech arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am lle. yr wythnos, Is. 7!c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner blwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen dhl yn unig yr anfonir hi trwy'r post.

ICais. I

|Nodiadau'r Golygydd. I

Mrs. Edwards, Hengoed.I

Llith o Abertawe.

Aberteifi a'r Cylch.

Nodion o'r Onllwyn a'r Cylch.