Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

COLOFN Y BOBL IEUAINC.

Llys Saesneg yng Nghymru.

I«—■————m Derbyniad Aberdar.

' ?m..f)P!ti'-"')m '.'< Caersalem…

Advertising

Y Parch Dafydd William, Waenwaelod.

—===—==-J Adolygiadau.r

II Goheblaeth.II

Advertising

Advertising
Cite
Share

V GWAEDI GWAEDl GWAED 1 MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNU AR WAED PUll CRYP, IACH A MAETHLON. Hughes's Blood Pills Mae "Hughes's Blood Pills" yn hynstf effeithiol at Crsu Cwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylanwadu ar hell Organau y Carll, drwy hyny yn Italian Dolur Pan, Diffyg Traul, AOVT\ Biliousness, Afu Odrwg, Tarddlantau IfH jj IflIf ar y Cnawd, J lb/\jl IIIII Cornwydon, mmt jiff \/jjf1l I Sourvy, Piles V\ji 1 \I Fits, Nerv- ousnsss, I c w y n t Owynagon (neu yCj^n«l- wst), Pean Cefn, LUM- bago, Corll- rWY18edd, Neuralgia, Anhwyldw- au yr Aron- au, Iselder Surnl y Cylla. BENYWOD! At Anhwvlderau tueddol I bob Gwraig, Mam a Merch o bob oedraa mae Hughes's Blood Pills" ya nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pilli hyn gofaler rhag gael eich twyllo. Mynwoh weled y Trade Mark, sef llun Calon fel hyn- I8r ar bob blwch. Heb hwn, twjll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Storea am 1/1 i, 2/t, 4/S. Neu danfonwoh el Gwerth mewn Stampa neu P.O. at y Perchenog- JACOB HUGHE81 I MANUFACTURING CHEMIST, M.P.S., L D.S Ponatoth, Cardiff. Can, LienaCweriq G walthy dlweddai* Myfyr Wynn, sef BAC HAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM 8IRHOWI A'R CYLOH, DARNAU BARDDCNOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/. Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DARIAN, nen oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman. LALP:FS BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for al Irregularities, &c.. they speedily afford relief and neve rfail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pil Cochia, Bitter Apple. &o. Blanchard's are the Beet of all Pllle for Womea. Sold in boxes, 1 Ili. by BOOTS' Branches, and aU Chemists, or post free, same price, from _BSLIB MARTYN Ltd., Chemists, 3 DALSTON LANE, LONDON Free Sample and valuable Booklet, post free Id. stamp A PAGE Book about Herbs and how to use Ot them. Post free. Send for one. Trimnell, The Herbalist, 144 Richmond-road, Cardiff. Established 1879. PLEASE NOTE THE ADDRESS. TO prevent fraud see that you get Estab. lished 1879 on every label and wrapper of my preparations, without whioh none are genuine.-Trimuell, The Herbalist, 114 Rich- mond-road, Cardiff. TRIMNELL'S PILLS AND POWDERS JL have cured thousands. Why not you ? See that you get Established 1879 on every label.—Trimnell, The Herbalist, 144 Richmond Road, Cardiff. Agents wanted. EVERY WOMAN Should send two stamps for our 32 page lliustratec Book, containing Valuable Information how all Irregularities and Obstructions may be entirelj avoided or removed by simple means. Recom- mended by eminent Physicians, as the only Bafe, Sure and Genuine Remedy. Never Fails. thousands of Testimonials. Established 1861 MR. PAUL BLANCHARD, Gl*r«mont House, Dalston T-ane, T DdoL ETO DDIWRNOD ARALL GWEDDI AM BOB DYDD O'R FLWYDDYN, GAN J. H. JOWETT, M.A., D.D. CYFIEITHEDIG I'R GYMBAEG GAN Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, LLAKGKFUI. GOLYGWYD GAN Y PARCH. H. ELFED LEWIS, M.A. PRIS SWYLLT. LLUNDAIN: Cyngor Cenedlaethol yr Eølwysi Rbyddion Efengylaidd, Memorial Hall, B.C. Y FORD. Yn cynnwys arlwy flsol1 am BwyddwP i blant 0 bob oed, sel 13 o Bregethau A 13 o Delynegion. Mae'r gvfrol wedi 'i hadolygu yn y modd    Beimiad, Y Bryt1wn, Y Tyst, Cymru, Cymm,r  &c., Re y mae'r Awdwr wedi derbyn Uu 0 Ivthyrau oMm? <?;??th bregetbwyr, .Ori.l, plant, &a. y  i'w obasi u   ?Sw6t8? yr A wdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, Nr. Swansea. Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHKffYSGOL CYMBU). Prifathraw- T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Oymru. Cynhygir amryw o YSgoloriaetbaU (rhal 0 honynt yn gyfvngedig i Gym? y °??'' hon. Am fanylion pellach, ymofyner H. DAVIES, M.A., Oofrestrydd. Dywedwch wrth bawb: Y ma. DA VIES'S COUGH MIXTURE yn rhyddau Peswoh. ANWYD, PESWCH, I^fEN .p1^ -Mae rhai'n gjd» m 0 ddio.   P", ?°lur Gwddf, Anadl. Y mae yr heL Feddyginiseth Davie. Cough Mixture" etto 1 blaen, ? yn cael ei gWerthfawrOgl  fwy nag erioed bobam»« wrth law, ya felus, vn cynnhesu y ireet, w j rh^dd- fe l ua, yn cyimheau n'est., ?"? ?" hau y phlegm. BydddOB.m.yn? yn ddigon. 1/H a 2/9 (postage, 30.)- HUGH DAVIES, Chemist, MACHYN LLETH. THE Aberaman & fountain Ash Billposting and Advertising Go. Proprietors of the most prominent station. In Aberaman, CWOlaman. Cwmbach, Abercwmbol. Aberdare and District. ADVERTISE BY BILLPOSTING. EVERYONE SEES POSTERS. Ail cOlDmUDicatioDS aDd parcell should b. addressed to the MANAGER, Public Hall & Institute, Aberaman, Aberdare Tel. P.O. 12, Aberaman. AM BOB MATH 0 ARGBAFFWAITH YMOFYNBR YN Swyddfa'r Leader," A Swyddfa'r "Daplan," 19 CARDIFF ST., ABEBDAB. DOWN & SONS, FOB GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, And every Description of HOUSE FURNITURE. C"ZN,NT WOBKS:-  21 HiX STa Morr? Lane, l" The Largest and Cheapest Steaiq Cabinet Hanufaotory iq South Wales. Illustrated Catalogues free on application. IMMENSE STOCK TO SELECT FROM. Carriage Paid on all Orders above ale, or Delivered Froe ill our Vans.