Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

COLOFN LLAFUR. I

0 Lannau Tawe. I

News
Cite
Share

0 Lannau Tawe. I Cn o'r bechgyn mwyaf gwreiddiol yng Nghwm Tawe yw Dafydd Rodric, y Camlesydd. Cyfarfu Mr Hill, fconedd- wr o Glydach, ag ef ar lan y Gamlas un boreu Llun yn ddiweddar, a gofynnodd iddo sut hwyl oedd arno. Dim hwyl dda atebai'i Camlesydd. "W el, wel, be sy'n bod?" gofynnai Mr Hill. Ma'r hen ganal lan yna gyferbyn a Hebron wedi tacu'n lan," ebai'r Camlesydd. "Oho, beth tagodd e?" gofynnai Mr Hill. Wel, ma'n debyg fod gweinidog Hebron wedi bod yn pregethu'n ddychrynllyd ar "fwrw allan gythreuliaid" nos Sul, a roedd y canal gyferbyn a'r capel yn Hawn o honyn nhw bora dydd Llun, ebai Dafydd. I Mewn cyfarfod ymadawol gynhaliwyd yn Ysgoldy Calfaria, Clydach, nos Fawrth diweddaf, anrhegwyd fy nghyf- aill Mr Edgar R. Davies, Brookwood House, Clydach, a dressing-case gan bobl ieuainc Calfaria ac eraill, ar ei ymadawiad am Stockton, New South Wales, er mwyn ei iechyd. Brawd yw Mr Davies i'r Parch. D. Christopher Davies, Cenhadwr ar lannau Congo. Llywyddodd y Parch. T. Valentine Evans, ac mewn geiriau care dig a theim- ladwy cyflwynodd iddo yr anrheg, gan ddatgan ei ofraith y byddai awyr heulog yr Awstralia yn help iddo adennill ei iechyd. Diolchodd Mr Davies am an- rheg mor wasanaethgart ac hefyd am y dymuniadau cynnes a charedig. Siar- adodd Mri. Willie Rees, "I vor Jones, John L. Rees, George Davies, a David Roderick yn ystod y cyfarfod, a chymer- odd y bonesau Hannah Richards a Mag- gie May Jones, a'r bonwyr Willie Wal- ters, Sam Samuel, Willie J. Roderick, Geo. Davies, Ivor Jones, ac Evan Owen Jones ran mewn canu ac adrodd. Hwyl- iodd Mr Davies o Tilbury ar yr agqrlong Orvietto boreu dydd Gwener diweddaf. Yn Eglwys Sant loan, Clydach, boreu dydd Mawrth diweddaf, o flaen cynhulliad lluosog, unwyd y fonesig Miss Lily Lewis, merch i Mr a Mrs Rees Lewis, masnachwyr. o High Street, Clydach, a'r Parch. David J. Rowland, B.A., mab i Mr a Mrs. Thomas Row- land, Calvert Terrace, Abertawe, mewn glan briodas. Yr oedd i'r ddau barch mawr yn y cylch. Cymerodd y bonesau Misses Maud a Minnie Lewis a'r bonwr Mr Thomas R. Rowland hefyd rhan yn y briodas. Cynhaliwyd cyfarfodydd blynyddol yn Eglwys Bethel, Clydach, y Sul o'r blaen. Pregethodd y Parch. G. Evans, B.A. (Merthyr), a Mri. J. Lovering a J. Rhys Davies (Abertawe), a gweddiodd y Parch. D. J. Moses, B.A. (Tycroes). Cymerodd y chwiorydd Emily Purll, Gwennie Price, K. Stephens, Maud Purll, Edith Simmons, Alice Purll, ac E. Brookes. a'r brawd W. Thomas ran mewn canu ac adrodd yn ystod y dydd. LLEW. I

Dyffryn Afan. I

.Hirwaun.

[No title]

'Nodion o'r Gogledd.I

Nodion o Glyn Nedd.I

Advertising

Treherbert.

! Gwobrau'r Darian! I

[No title]

Advertising