Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

COLOFN Y PLANT. I

Penderyn.I

Cymdeithas Dafydd apI Gwilym,…

Advertising

Ysgrapiau o'm Hysgrepan.

Aberteifi a'r Cylch. I

News
Cite
Share

Aberteifi a'r Cylch. I Cymanfaoedd Canu. I Cynhaliwyd cymanfa ganu yn y Tabernacl gan gantorion Eglwysi Meth- odistiaid rhan uchaf Sir Benfro dydd Mercher diweddaf. Yr arweinydd eleni ydoedd Proffeswr D. Evans, Caerdydd, organyddes, Mrs. D. B. Davies, Man- chester House, Aberteifi. Dechreu- wyd y cyfarfodydd gan y Parchn. T. Esger James a Jenkins, Aberporth. Canwyd yr anthemau Teyrnasa Iesu Mawr," Buddugoliaeth," a Bendi- gedig fyddo Arglwydd Dduw Israel," ac arweiniwyd yr olaf gan yr awdwr. Mr J. Thomas, Llanwrtyd. Cododd y canu i dir uchel, a chafwyd gwleddoedd breision yn ystod y dydd. Cafwyd Cymanfa dda hefyd gan Eg- lwyswyr y dref a'r cylch yn eglwys hen- afol y Santes Fair. Yr arweinydd eleni ydoedd Mr. James Williams, Cil- gerran. Cafwyd tair pregeth hefyd yn ystod y dydd. Arwainydd canu yn Nghymanfa y Bedyddwyr ym Mlaenffos eleni ydoedd Mr Emlyn Davies. Clywsom gamol- iaeth uchel i'r canu. Tysteb. I Bwriedir cyflwyn oyr arian gasglwyd i'r Parch. John Williams, Bethania, yn fuan, ac os carai rhai o bobl y dref sydd ar wasgar gyfrannu, danfoned i mi neu i Mr D. Williams, B.Sc., Ynys Aber- teifi. Ymwelydd 0 America. I Lion oedd gweled Mr Isaac Smith, 1160 Sadie Place, Scranton, Pennsyl- vania, America, yn dychwel yn ol am dro i'r hen wlad, wedi bod yn absennol am 26ain o flynyddoedd. Cyrhaedd- odd Mr Smith Abergwaun bore dydd Mawrth diweddaf yn yr Aquitani" y llestr mwyaf sydd heddyw yn nofio ar yr eigion. Dywedir fod crew hon yn fil o nifer. Yr oedd ganddi 3,500 o deithwyr yn dod i wahanol rannau o'r wlad. Dyma balas nofiedig. Argreffir papur yn ddyddiol o newyddion geid drwy y Marconi oddiwrth longau ereill ar y mor. Aeth Mr Smith i wlad y gor- llewin o Woodland Terrace, Aberaman, ac y mae wedi cadw ei gymeriad yn ddi- lychwin. Mae yn flaenor yn Scranton gyda'r M.C. Brawd ydyw i Mrs. John Llewelyn, gweddw y diweddar Barch. John Llewelyn, Dyffryn, Caerau, Maes- teg. Bu efe farw Medi diweddaf yn sydyn, ac ynghanol ei boblogrwydd a'i barch. Daeth y weddw i gyfarfod a Mr Smith i Aberteifi, a George Llew- elyn, y mab, gyda hi. Wrth weled y brawd a'r chwaer yn cyfarfod, adgof- wyd ni o gyfarfyddiad Joseph a'i fro- dyr yn yr Aipht, gan mor fyw oedd eu llawenydd. Gallai Mrs. Llewelyn ddy- weud, Fy mrawd, yr hwn a fu farw, sydd eto' nfyw." Gwn y ca Mr. Smith dderbyniad croesawgar gan y cym- deithion sydd heddyw yn fyw yn Aber- dar, er nad ydynt ond ychydig iawn. Treuliasom ychydig oriau melus yn ei gwmni, a theimlasom yn well o hynny. Hyderwn y ca amser dedwydd yn y wlad hon, a phan yn dychwelyd dymun- wn iddo fordaith ddymunol eto, ac y gwel y plant yn iach a chysurus. I Priodas. Ymunodd Mr Daniel Morris, Cilger- ran, a Miss Mary Rees, Abercych, mewn priodas dydd lau diweddaf ym Mhenuel, Penybryn. Gweinyddwyd gan y Parch. John Thomas, Cilgerran, a Mr. Griff H. Mathias, y cofrestrydd. Cafwyd gwledd ganddynt yn y Central Tea Rooms, Aberteifi. Wedi'r wledd aethant mewn modur i Tenby am y dydd. Darllenwyd y canlynol wedi mwyn- hau y danteithion:- Mae ffasiynau'n newid, Amlach na'r tymorau, Newid mae arferion, Credo a chrefyddau; Aros mae priodi, Byth er dyddiau Adda, Fel yr oedd yn Eden, Felly heddyw yma. Dau fu lios y moroedd, Draw yng ngwlad yr Ianci, Methodd gyrdd a meinwen A foddlonai'i ffansi; Daeth o bellder daear 'Nol i Aberteifi, Cafodd gymar tellwng. Yn ei anwyl Fari. n_ D. JONES..

iNodion o Frynaman. I

i Colofn y Gohebiaethau. I

Advertising