Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

COLOFN Y PLANT. I

News
Cite
Share

COLOFN Y PLANT. I DAN OLYGIAETH MOELONA. I Hen Benillion o Cymru Fu." Pan es i i fyw yn gy-nnil, gynnil, Fe aeth un ddafad imi'n ddwyfil, Pan as i i fyw yn afrad, afrad, Fe aeth y ddwyfil yn un ddafad. Chwi fedrwch droi coronau crynion I fynd yn gan ddimeuau cochion Ond mawr na fedrwch yrru'r ddimai Gwana' gwaith yn geiniog weithiau. Clywais ddadwrdd, clywais ddwndro, Clywais bart o'r byd yn beio, Ond ni chlywais neb yn datgan Fawr o'i hynod feiau'i hunan. Sawl a feio arnaf, beied, Heb fai arno, nac arbeded; Sawl sy dan eu beiau beunydd Fe eill rheiny fod yn llonydd. Dyn a garo grwth a thelyn Sain cynghanedd, can, ac englyn, A gir y pethau mwyaf tirion Sy'n y nef ymhlith angylion. Gwyn eu byd yr adar gwylltion Hwy gant fynd i'r fan a fynon'— Weithiau i'r mor ac weithiau i'r myn- ydd, A dod adref yn ddigerydd. Bu'n edifar fil o weithiau Am lefaru gormod geiriau; Ond ni bu gymaint o helyntion 0 lefaru llai na digon. Ni welodd neb o fewn fy safn Erioed 'run dafn o gwrw, A thra bo'r fran yn gwneud ei nyth Ni'm gwelir byth yn feddw. 0 gwyn fyd na fedrwn hedeg Bryn a phant, a goriwaered, Mynnwn wybod er ei gwaetha' Ble mae'r gog yn cysgu'r gaea'. Yn y coed y mae hi'n cysgu, Yn yr eithin mae hi'n nythu, Yn y llwyn tan ddail y bedw, Dyna'r fan y bydd hi farw. Mari lan, a Mari Ion. A Mari dirion doriad, Mari ydyw'r fwyna'n fyw, A Mari yw fy nghariad, Ac onid ydyw Mari'n lan 1 Ni wiw i Sian mo'r siarad. Mae yn y Bala glawd ar werth, A Mawddwy berth i lechu; Mae yn Llyn Tegid ddwr a gro A gefail go i bedoli; Ac yng Nghastell Dinas Bran Ddwy ffynnon lan i 'molchi. I ba beth y byddaf brudd¡ A throi llawenydd heibio, Tra bwyf ieuanc ac yn lion, Rhof hwb i'r galon eto. Hwh i'r galon, doed a ddel, Mae rhai na welant ddigon; Ni waeth punt na chant mewn cod, Os medrir bod yn foddlon. Mi rois fy llaw mewn cwlwn dyrus, Deliais fodrwy rhwng fy neufys; Dywedais wers ar ol y person,— Y mae'n edifar gan fy nghalon. Mi rois goron am briodi, Ni rof ffyrling byth ond hynny, Mi rown lawer i ryw berson Pe cawn i'm traed a'm dwylaw'n rhyddion Canu wnaf, a bod yn llawen. Fel y gog ar frig y gangen, A pheth bynnag ddaw i'm blino, Canu wnaf a gadael iddo. =

Penderyn.I

Cymdeithas Dafydd apI Gwilym,…

Advertising

Ysgrapiau o'm Hysgrepan.

Aberteifi a'r Cylch. I

iNodion o Frynaman. I

i Colofn y Gohebiaethau. I

Advertising