Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Sir "'illY ei:n. -y-ddoI 1VIorga.:n.:n."'MTg…

Nodion o'r Gogledd. I

Adolygiad. I

News
Cite
Share

Adolygiad. I Y Proffwyd a Chrefydd i Israel. I Cyhoeddir y gyfrol hon gan I Gyngor yr Annibynwyr at wasan- aeth yr Ysgol Sul. Yr awdwr yw y Parch. D. Tyssil Evans, M.A., B.Sc., Caerdydd, a'i phris yw ohwe' j cheiniog. Y mae enw'r awdwr yn I gwarantu gwaith teilwng, a chyfrol felly yw hon. Tra'n amlygu ysgol- ( heigdod ac addfedrwydd barn, ceir I yma ymdriniad yn gweddu'r gyfrol J ysbrydoledig, heb ddim o'r mursen- dod coegddysgedig hwnnw a nod- I weddir gwaith awduron llai eu cyraeddiadau. Amcenir i'r proff- wydi hyd y gellir ddweyd eu I negesau eu hunain, a dengys pob j tudalen ymron ddelw un sydd wedi j trwytho ei ysbryd a'i feddwl ym I myd y dynion sanctaidd hynny. Wele enghraifft o'i ddull o drin dygwyddiadau eithriadol yn hanes yr Hen Destament. Cyfeiria at ymadawiad Elias yn ei gerbyd tanllyd a dywed Pa mor bell yr oedd y mellt a'r taranau ar y myn- ydd yn offerynau yn Haw Duw i ddwyn Elias i'w gartref nefol, nis gwyddom. Yr oedd yn hoff o'r daran a'r mellt, ac yr oedd ei ddull o fyned i ogoniant yn hollol gyd- jiaws a'i yspryd tanllyd, terfysglyd. A eth meibion y proffwddi i chwilio am dano, ond ni chafwyd ef. Yr oedd Duw wedi ei guddio ef a Moses fel na welid eu rhan farwol. Ychydig o seintiau yr Hen Destament a aeth adref mewn gogoniant; ond teimlwn fod John, Bunyan yn hollol iawn pan ddis- grifia ddiwedd taith ei bererin mewn geiriau a awgrymwyd gan esgyniad Elias Ond wele, yr oedd yr holl lannau y tuhwnt i'r afon yn llawn o feirch a cherbydau, y rhai a ddaethent i lawr oddiuchod i'w ar- wain hyd borth y ddinas.' Fel y gellid disgwyl mewn cyfrol fel hon ni chodir pynciau beirniadol astrus er mwyn tywyllu cyngor a rhoddi'r bendro i'r darllenydd, eithr trinir y pwnc yng ngole'r damcan- iaethau mwyaf safadwy a thystiol- aeth- yr ysgrythyr ei hun. Er enghraifft dywed am Moses, Nid oedd hyd yn oed y proffwydi enwocaf yn dal cymundeb mor agos & Duw a'i was Moses, felly ffolineb oedd cenfigennu wrtho. Yn unol a'r syniad hwn, yn oesoedd diweddaf y genedl, ni osodid Moses 1 yng nghyfres y proffwydi, ond ar ben ei hun fel deddfroddwr, ac ys- tyrrid ei eiriau yn uwch nag hyd yn oed ysprydoliaeth y proffwydi." Gallesid arfer mwy o ofal wrth ddarllen y proflenni, er hynny, y mae'n gyfrol rad iawn ac yn werth ei chyhoeddi mewn gwell clawr.

.Heolycyw.

Advertising