Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

COLOFN Y PLANT.I

[No title]

Oddiar Lechwedd Penrhys.

Cwmogwr.I

0 Wy i Dywi.I

I I .Pontygwaith. I -i

News
Cite
Share

I I Pontygwaith. I i PRIODAS. I Dydd Mawrth, Mehefin y 9fed, yngnghapel Mount Tabor, Primitive Methodist, Caerdydd, unwyd mewn I glan briodas Mr. T. Davies, Prif- arolygwr Cwmni Yswiriol y Britanic yn Neheudir Cymru a Swydd Fyn- wy, a Miss M. A. Dent, Roath, Caerdydd. Gwasanaethwyd ar yr achlysur gan y Parch. N. W. Bed- ford, gweinidog yr eglwys uchod, lie mae'r briodasferch yn aelod ymroddgar a dichlynaidd. Un o fechgyn y pinaclau uchel yw Mr. Davies, wedi gweithio yn galed drwy lawer o anhawsterau i ennill y safle a lenwir ganddo. Hunan- ddiwylliant a theilyngdod hunan gre-edig yn annibynnol ar unrhyw ddylanwad arall a'i sicrhaodd iddo. Genedigol o Aberdar ydyw, a theimlaf awydd gwaeddi nes bo'r j bryniatin adsain-" Sweet 'Berdar." Prynhawn yr un dydd ymadawodd y par ieuanc am Lundain a rhai o brif drefi Lloegr i dreulio eu mis mel. Hir oes i'r ddau a gwenau Duw fo ar yr uniad. CYDNABOD TEILYNGDOD. < Nos Fercher, Mehefin iofed, cyn- haliwyd cyfarfod dan nawdd Bed- yddwyr Hermon, Pontygwaith, i I gyflwyno tysteb i'r brawd a'r chwaer Mr. a Mrs. Thomas Perrot, ar eu hymadawiad a'r eglwys i Salem, Porth. Cadeiriwyd gan y Parch. D. D. Hopkins, gweinidog, yn gartrefol a hapus fel y gall ef. Dygwyd symudiad y brawd a'r chwaer i'r Porth oddiamgylch gan symudiad Mr. Perrot fel Goruch- wyliwr dan Gwmni Yswiriol y Refuge o ddosbarth y Rhondda Fach, i gymeryd gofal Dosbarth y Rhondda Fawr, yr hwn a ymestyn o ran uchaf Ynyshir i lawr i'r Porth, gan ymganghennu yno ar un llaw i lawr i Drefforest, ac ar y Haw arall i fyny i Blaenycwm, ac i lawr drachefn drwy Pen ygraig, Williams- town, a Thonyrefail. Buasent yn aelodau disglaer yn Hermon am 13eg o flynyddoedd, ac ni allent am hir amser gymodi a'r syniad o ymadael. A phan ddaeth yn anghenraid arnynt i symud, anawdd iddynt oedd cydsynio. Ond doethineb a ddywedai mai dyna oedd oreu. Pan hysbysant yr eglwys o'u bwriad i ymadael, penderfynwyd cyflwyno anerchiad hardd iddynt. Prif symudydd y dysteb a threfnydd y cyfarfod oedd Mr. W. J. Davies. Brawd ardderchog yw hwn eto. Diflana rhwystrau fel niwl o'i flaen. Sicrhaodd wasanaeth sopranos fel y Missess Annie M. David, Annie Jones a Bessie Price. Contralto, M. J. Davies. Nid ydynt o bosibl hyd yn hyn yn adnabyddus tuallan i'r cylch hwn, ond mentraf ddweyd fod dydd yn eu haros pan ddaw Cymru gyfan i'w hadnabod a'u hedmygu. Ewch rhagoch. Adrbdd- iad, "Bill Mason's Bride," Murmur Cynon. Yna galwodd y cadeirydd ar Mr. Theophilus Thomas, ysgrif- ennydd yr eglwys i ddarllen yr an- erchiad. Cyflwynwyd ef i'r brawd a'r chwaer gan Mr. W. Evans, diacon hynaf yr eglwys. Gwyr ef braidd am bob carreg sydd yn yr adeilad-gall gyfeirio atynt megys wrth eu henwau. Hysbys iddo hefyd ydynt rhagoriaethau a gwen- didau pob aelod o gorphoriad yr eglv/ys hyd yn awr. Dygodd dyst- iolaeth uchel i'r ddeuddyn ymhob ystyr. Dilynodd Mr. W. Williams Cash Stores, un o flaenoriaid eglwys barchus y Methodistiaid. Cyfeir- iodd at ei gysylltiad yn y blynydd- oedd gynt a rhai o oreugwyr Bedyddwyr Cymru. Beth bynnag, rhag i Mr. Perrot anghofio ei hun I dywedodd fod Mrs. Perrot yn teilyngu tair rhan o bedair o'r parch a'r anrhydedd gyflwynid i'w phriod. Diweddodd drwy gyferio at y ddwy linell:— Henffych i'r dydd cawn eto gwrdd Yn Salem lan oddeutu'r bwrdd." Diolchodd Mr Perrot ar ran ei briod ac yntau mewn" araeth fer- ond brwdfrydig-ac mewn Cymraeg o'r diwyg goreu. Cymaint a allai wneud oedd atal ei deimladau i dorri dros y glannau. Terfynwyd trwy gydganu emyn un o'r cyfar- fodydd goreu o'r natur hyn y buom ynddo erioed. MURMUR CYNON. j

Advertising