Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Ar Lannau Tawe.

Eisteddfod Gadeiriol Neuadd…

News
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol Neuadd Gyhoeddus Pontardawe. Dymuna ysgrifenyddion Eisteddfod Gadeiriol Neuadd Gyhoeddus arnom 1 hysbysu fod y cyfansoddiadau canlynol wedi dyfod i law:— Pryddest: Bugail y Mynydd, Wrth y Ser, Pleiades, Egwan, Siluriad, Eco'r Dyfnder, Seren Fore, Llais o'r Myn- ydd, Gobaith Da-9. Cywydd Arthur, Hen Fardd, Alltyd, Dyn Gwlad, Y Dryw Bach, Hen Wr Cloff, Rhwng Lluniau'r Clawdd, Hen Gloddiwr, Awel Lon, Llywel, Macwy'r Maes, Cloddiwr, Y Gwas Bach-12. Telynegion: Meudwy'r Maes, Awel Awst, Tant yr Awel, Garth Gwyn, Mehefin Gwyn, Dan y Ddarren, Se- same, Delfryn—8. Englynion: Y Dryw Bach, Cunedda, Glan y Mor, Ap Craig, Hu Gadarn, Pwy Wyr ei Lam, Gellygron, Y Pren Derw, Cysgod y Graig, Ap Ceridwen, Mab y Wawr, Y Craig Gref, Twrch a Tawe, Creigiwr, Simeon, Cloddiwr, Pwy a'm Gwared, Ephraim, Ai dyma fe, Epaphras-20. Drama: Cardi, Cwm y Lien, Aes- chylus, Huwco, Peradur, Mab y Myn- ydd, Ednyfed-7. Dadl: Pyrr, Hogyn Penlwyd, Dyled- wr i'r Ysgol Sul, Glana y Don, Abra- ham, Dan, Idwal Dafydd, Aden Lesg, Llywarch, Dorcas, Awel o'r Bryn, Gelyn Die Shon Dafydd, Cymro, Jon :f. Huw. Caswallon, Sypyn Cyfeiliog-17. Part Song composiflon: Lochinvar, Tudwr, Glyndwr, Dulciana, Mab y Llan, Nil Desperandum, Esthonia, Ap Thomas, Giraldus, Silurian Marcus, Mab y Mynydd, Raff, Martin, Mari Mor, Mansel, D. T.J., Fuga—18. Miss M. J. Francis ("Llaethferch"), Ynismeudwy, fydd yn cloriannu yr adroddwyr, ac nid Mr J. Elias Hughes, Llanelli. Nis gallai y pwyllgor ddewis neb yn fwy teilwng. oblegid os gwyr rhyw un beth yw adrodd, Miss Francis yw hono. Y Sadwrn nesaf (Mehefin 20fed) y bydd eisteddfod fawr perthynol i'r Neu- add Gyhoeddus. Mae argoelion am eisteddfod gampus eleni eto. Mae naw o bryddestau, deuddeg cywydd, wyth telyneg, ugain o englynion, saith drama, dwy-ar-bymtheg o ddadleuon, a deunaw o gyfansoddiadau cerddorol mewn Haw. Basgeded go dda o gyf- ansoddiadau i'r beirniaid fyned trwy- ddynt. Pwy gadeirir, tybed 1 Mae yr ysgrifenyddion wedi bod wrthi yn brysur gyda cheisio cael corau 1 gystadlu yn yr eisteddfod y Sadwrn nesaf. Deallwn ei fod wedi llwyddo tu hwnt i'r disgwyliad, a sicrheir ni y bydd yna gystadleuaeth frwd rhwng y gwahanol gorau.

[No title]

IEisteddfod Caerffili, Llungwyn,…

Bwrdd y Golygydd. I

Hysbysiad.

[No title]

0 Bant I Bentan.I

Colofn y Gohebiaethau. I

ISefydlu y Parch W. R. I Jones…

Nodion o'r Maerdy.

I Barddoniaeth. !

- 1 ' I Airwann.

Gofynnwch f-eh Cymdogion.