Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Yr Iwerddon dan Arfau.

Ar Lannau Tawe.

I O'r Wlad.

Cymanfa Ganu AnnibynwyrI Burry…

¡ Hirwaun. I

Nodion o'r Onllwyn a'r Cylch.

.Nodion o Frynaman.-I

[No title]

I | Er Cof !

I Colofn y Gohebiaethau. I

News
Cite
Share

I Colofn y Gohebiaethau. I I CADW LLYGAD AR MR. LLOYD I GEORGE. Mr. Gol.Nid oes dim a ddarllenaf gyda mwy o flas yn y "Darian" na nodiadau Peredur, yn arbennig pan fyddo'n trin materion Llafur. Nid f bob amser yr wyf yn gallu dygymod a'r hyn ddywed ar faterion gwleidydd- ol. Ofnwn weithiau ei fod yn cymeryd ei safle wleidyddol ymhlith y rhai hynny a wnaent Gymru yn Ilai na'r llei- af, a'i bechgyn goreu yn annheilwng o sylw. Ai ni ddanghosir weithiau duedd i lethu Cymru yn enw Llafur Da gennyf, er hynny, am y para- graff o eiddo Peredur ar y mater uchod, a hyderaf ei fod yn arwydd er daioni. Dywedir mai Mr. Lloyd George sydd "yn ystod yr wyth mlynedd diweddaf wedi cadw bywyd yn y Blaid Rydd- frydol," ac fod ei lwyddiant yn profi fod y wlad yn addfed am fesurau o welliant cymdeithasol. Eto i gyd, er ei lwyddiant, ac er i fendith amhrisiadwy yw ei ddylanwad wedi bod yng ngwleidyddiaeth Prydain, nid ydym heb gofio ei fod yn barhaus dan orfod i frwydro a'r rhai ddylasent fod yn garedigion iddo. Mae'r Toriaid, wrth gwrs, yn sychedig am ei waed; merch- ed y bleidlais yn ceisio'i einioes, er mai efe yw cyfaill goreu eu hachos; Sosialiaid eithafol yn gynddeiriog tuag ato am ei fod yn tynnu'r gwynt o'u hwyliau, a'r hyn sydd yn fwy o syn- dod na dim-rhyw ddosbarth o weith- wyr Cymru yn ei ddiarddel! Gwran- dawa y rhai hyn ar estroniaid na wtyddant air o'u hiaith na dim am ein llenyddiaeth na'u hanes, ond y Cymro goreu fagodd y genedl yn esgymun- edig oddiar eu llwyfannau, a hynny er na chaed ynddo na gwyrni na thraw- sedd yn ei berthynas a buddiannau'r werin. Plentyn y bwthyn ydyw, yn siarad iaith y bwthyn, a'i galon yn eirias dros iawnderau'r bobl, a iawn- derau Cymru'n arbennig. Ie, cadwn ein llygaid ar Mr. Lloyd George! Dichon fod ei gyfodiad ef yn gyfle i weithwyr Cymru nas ceir ei debyg byth mwy os esgeulusir ef.—Yr eidd- och, etc., SOSIALYDD CYMREIG. I

IMoriah, Pentre. I

Cwrdd Tysteb R. Gwyngyll Hughes.

Colofn y Beirdd. I