Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y Stori.

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym,…

Beirniadaeth Gwili,I Ar Gyfansoddiadau…

News
Cite
Share

Beirniadaeth Gwili Ar Gyfansoddiadau yn Eisteddfod Fforestfach, Abertawe, Mawrthgwyn, 1914. Pan ddaeth y pentwr i'm llaw, bu agos imi aralleirio'r cypled, a dywedyd Rhy fyr fydd tragwyddoldeb llawn I ddweyd yn iawn am danynt." Digon o waith am yr wythnos a rodd- wyd imi oedd darllen y cyfansoddiadau, heb son am eu beirniadu a'u dosbarthu. 0 dan yr amgylchiadau, rhaid i'r beirn- iadaethau fod yn fyr iawn. I 1. Traethawd ar "Gadwraeth y I Saboth." Derbyniwyd pedwar ar bymtheg o draethodau ar y testun pwysig hwn, ac y mae yma nifer o rai gwych. Sylwir arnynt yn ol fel y daethant i'r llaw ar y cyntaf. Dewi o'r De.—Traethawd trefnus, a Ilawn o synnwyr cyffredin, er nad o oleuni'r cyfnod ar y Saboth. Gresyn ei fod mor wallus, o ran ei sillafiaeth a'i Gymraeg. Idwal.-Traetliawd tebyg, ond mwy henaidd ei gynnwys, a chyffredin ei iaith a'i sillafiaeth. Idwal Foel.- oel iawn,jyn wir. Ni wyr mo'r gwahamaeth sydd rhwng 'yw' ac 'i'w,' heb son am bethau pwysicach. Gwan a hen ffasiwn yw'r ymdriniaeth. Alpha writes 'religous' for 'religious' throughout. His essay is a well-in- formed, well-written, and careful state- ment of the question, from the histori- cal and present day point of view. The breadth and sanity of the writer are to be highly commended. Caron.—Traethawd Cymraeg cywir, mewn hen orgraff; a'i ymdriniaeth gyflawn ac amlweddog. Y mae Alpjia'n rhagori wrth drin y dechreuadau yng ngoleuni beirniadaeth, ond y mae sjan Garon fwy o amrywiaeth y pwnc. Ezra.— W ele eto draethawd pur gywir o ran iaith a sillafiaeth. Rhannwyd ef yn drefnus, a dywedir pethau priodol o dan bob pen. Nid yw mor amlwedd- og ag eiddo Caron, nac mor newydd a gloyw ag eiddo Alpha. Andrew Carlyle writes a short and pithy essay on traditional lines. One or two statements are not strictly accur- ate, apart from tradition, and the treat- ment of the present day aspects of the question is much too brief. Cromwell. Traethawd gweddol gywir. Y mae'n gryf ac yn destynol, ond nid yw'r dosbarthiad o'r mater cys- tal ag y gallasai fod, na'r mater mor ffres ag yw mewn amryw o'r traeth- odau eraill. Y Llai na'r Lleiaf.-Y mae brychau man ar y traethawd hwn, er fod yr awdur yn ysgrifennwr go wych. Ceir ganddo sylwadau gwerthfawr, ond nid yw ei gynllun yn gyfan, na'i ymdrin- iaeth ag agwedd hanesyddol y testun i fyny a goleuni'r dydd. Serebiah. Traethawd gwallus eto, ond ceir ynddo ymdriniaeth bur gyflawn ar yr hen linellau. Talogfab.-Pur wallus yw hwn hefyd. Nid oes ganddo syniad am orffwys- fannau. Araith sydd ganddo, ac y mae ynddi bethau pur blentynnaidd. Caradog.-Eto draethawd gwallus a chyffredin. Y mae rhannau ohono fel pregeth, a daw i derfyn gydag anhog- aeth ac 'Amen.' Didymus.—Gwelir amcan pa faint o lenor ydyw ef oddiwrth un frawddeg o'i eiddo Cyfrifer ein Sul un o'r bendith- ion mwyaf daearol." Cyffredin hefyd yw ei draethawd, neu ei araith. Un Carai ei Barchu. Traethawd maith a llafurus. Nid yw'n loyw iawn o ran ei arddull. Dipyn yn anghysyllt- iol yw'r cynllun, ond cynnwys ymdrin- iaeth gyflawn iawn o'r pwnc, er fod y rhan hanesyddol i fesur o dan ddylan- wad trac^dodiad. Mab Llafur.-Pregeth ar eiriau yn Esa 58 yw'r traethawd hwn, fe ellid tybio. Y mae'n bregeth werthfanvr, ond teimlir fod rhai agweddau ar y pwnc heb eu cyffwrdd, oblegid y ffordd a ddewiswyd i'w drin. Terminus sends in a well-written es- sav. His treatment of the subject is pretty full and instructive, though its historical basis is largely traditional. Cadwyson.—Y mae Cadwyson yn lienor pur dda. Dipyn yn ystrydebol yw ei draethawd, ac fel Mal) Llafur pre- getha ar ddwy adnod o Esa. 58. Nid yw'n gystal pregethwr o gryn dipyn a'i frawd. An Old Navvy writes well within the limits of a short essay, and is always to the point. There are aspects of the subject which he barely touches, but he escapes the taint of traditionalism al- most entirely. Bob writes a short essay, and stum- bles over such words as 'inherent' and 'received.' He is independent in his thinking, though he is far from cover- ing the whole ground. Y mae yma nifer o draethodau da. Hwyrach mai'r chwe' goreu yw eiddo Terminus, Un Garai ei Barchu, Mab Llafur, Ezra, Caron, ac Alpha. Y mae'r ddau ddiweddaf yn rhagori'n rhwydd, ac ni ellir yn well na rhannu'r wobr rhyngddynt. (I barhau.) l

.I Nodion o Glyn Nedd. j

Cwmbach.

Advertising