Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Beirdd y Bont. (Parhad.)

i Meddyginaeth i'r Miloedd.

IGymraeg.I Y Gymraeg.I

Seven Sisters.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

TURKEY EGGS, Lord Rothschild JL Strain, 7/6 setting, from 40lb. stock Is. each, 10/6 setting. CHICKENS, laying 3s., week old 6s., 2 months 10s., 3 months old 15s. dozen, list free. GOODWIN, Stratford, Essex. GWAED! GWAEDl GWAED 1 MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNU AR WAED PUR ORYP. IACH A MAETHLON. Hughes's Blood Pills Mae "Hughes's Blood Pills" yn hyned effeithlol at Creu Cwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylanwadu ar holl Organau y Corn, drwy hyny yn laehau Dolur Pan, Diffyg Traul,  Afu Odwi, Tarddlantau IJ Jfll a y Cnawd, Cornwydon, mMf j Yr \[ I Scurvy, Piles A V Vf// FUs, Nerv- ousness, J'IJ 11 Cwynt, Cwynelon ("au Cym." wst), POln Cefn, Lum- bago, Corn- Neuralgia, au yr Aren- au, I Yepryd, Surn. Cylla. BENYWODI At Anhwylderau tueddol i bob Gwraig, Mam a Merch o bob oedraa mae Hughes's Blood Pills" ya nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pills hyn gobler rhag gael eich twy 0. Mynwoh weled y Trade Mark, *ef Uun Calon fel hym— I8r ar bob blwch. Heb hwn, twyll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Store* am liii, 2/9, "1. Neu danfonwoh el Gwerth mewn Stampa neu P.O. at y Perchenog- JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST, M.P.S., L D.S I Perianth, Cardiff. Gan.LlenaGwerin Gwaithy dlweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM 8IRHOWI A'R CYLCH, DARNAU BARDDONOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/. Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DARIAN, neu oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman LAbiFS BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for al Irregularities, &c.t they speedily afford relief and neve rfail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, PilCochia, Bitter Apple, &a. Blanchard's are the Best of all Pills for Women. Sold in boxes, 1116. by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free, same price, from _BSLIB MARTYN Ltd., Chemists, 3 DALSTON LANE, LONDON Free Sample and valuable Booklet, post free Id. stamp /> A PAGE Book about Herbs and how to use Oak them. Post free. 8ecd for one. Trimnell, The Herbalist, 144 Richmond-road, Cardiff. Established 1879. PLEASE NOTE THE ADDRESS. To prevent fraud see that you get Estab- lished 1879 on every label and wrapper of my preparations, without which none are geriuine.-Trimnell, The Herbalist, 144 Rich- mond-road, Cardiff. TRIMNELL'S PILLS AND POWDERS JL have cured thousands. Why not you ? See that you get Established 1879 on every label. -Trimnell, The Herbalist, 144 Richmond Road, Cardiff. Agents wanted. EVERY WOMAN Should send two stamps for our 32 page Illustrated Book, containing Valuable Information how al) Irregularities and Obstructions may be entirely avoided or removed by simple means. Recom- mended by eminent Physicians, as the only Safe, Sure and Genuine Remedy. Never Fails. rhousands of Testimonials. Established 1862, MR. PAUL BLANCHARD, Clwwnont House, Dalston T ane, Tendon. DRAMA CYMRAEC NEWYDD, "GRUFFYDD L LW Y I) Allan o'r Ffug-Chwedl Boblogaldd gan ROCER THOMAS, Ystalyfera. Telerau neillduol am ei pherfformio. Ymofyner a'r Cyhoeddwr-D. DAVIES, Ferndale. Y FORD. Yn cynnwys arlwy flsol amrfiwyddwyn i blant o bob oed, sef:- 13 o Bregethau A 13 o Delynegion. Mae'r gyfrol wedi 'i hadolygu yn y modd mwyaf ffafriol gan y Wasg Gymreig, megis Y Beirniad, Y Brython, Y Tyst, Cymru, Cymru'r Plant, Seren Cymru, Seren Gomer, Y Drysorfa, &0., ac y mae'r Awdwr wedi derbyn lino lythyrau oanmol oddiwrth bregetbwyr, llenorion, plant, Ac. Y g fool i'w chaelar dderbyniad Postal Order Swllt gan yr Awdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, Nr. Swansea. Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHRIFTSGOL CYMRU). I Prifathraiv-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D, Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymro. Cynhygir amryw o ysgoloriaetban (rhal o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Am fanylion pellaob, ymofyner II- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Dywedwch wrth bawb: Y mao DA VIESS COUGH MIXTURE yn rhy ddau Peswoh." ANWYD, PESWCB, INFlCJENZA. -Mae rhai'n gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod lIawer o ddio- ddef oddi wrth Beswch, Bronchitis, PM, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth II Davies's Cough Mixture" etto ar y blaeh, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnhesu y frest, ac yn rhydd- hau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. 1/1i a 2/9 (postage, 3c.)- HUGH DAVIES, Chemist, MACHYN- LLETH. THE Aberaman & Mountain Ash Billposting and Advertising Co. Proprietors of the most prominent station, in Aberaman, Cwmaman, Cwmbach, AUrcwmbol, Aberdare acd District. ADVERTISE BY BILLPOSTING. EVERYONE SEES POSTERS. All communications and parcels should bo addressed to the MANAGER, Public Hall & Institute, Aberaman. Aberdare Tel. P.O. 12, Aberaman. AM BOB MATH 0 argraffwaith YMOFYNER YN Swyddfa'r 11 Leader*" A Swyddfa'r "Darian," 19 CARDIFF ST., ABERDAR. DOWN & -SONS, FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, And every Description of HOUSE FURNITURE, CABINET WORKS :— ? ??7' ? T? Q ? O 21 High St. 0 Morris Lane, bWdJ?t? The Largest and Cheapest Steanj Cabinet Manufactory iq South Wales. Illustrated Catalogues frtft on application. IMMENSE STOCK TO SELECT FROM. Carriage Paid on all Orders above tie, or Delivered Free in our own Van*.