Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Treforis.

Nodion o Rymni.I

- I . Ferndale. | i I

Llwynbrwydrau. I

Eisteddfod -Cymer, Porth.…

INodion o'r Mardy.

Pontycymer.I — I

INodion o Glyn Nedd.I

. Caerdydd. I .- ; I

Bwrdd y Golygydd.I

Nodion o Abertawe.

Nodion o Aberafan a'r Cylch.

Ar Lannau Tawe. i

News
Cite
Share

Ar Lannau Tawe. Rhoddodd Dr. John Jones, Peny- bank, ddarlith -ddiddorol iawn ar Balestina dan nawdd y Clydach Am- bulance Class yn Ysgoldi'r Bechgyn nos Fercher diweddaf. Taflodd yr hud lusern oedd o dan ofal y Parch. J. W. Jones nifer o ddarluniau rhag- orol ar y lien. Llywyddodd Mr. W. D. Hill, B.A., Fardre House. Yn ystod y cyfarfod anrhegwyd Dr. Jones a ffon gan aelodau'r dosbarth fel arwydd o'u gwerthfawrogiad o'i wasanaeth fel athraw. Cyflwynwyd y ffon gan Air. Dan J. Davies, a siarad- odd y llywydd a Mr. Reuben Arnold. Diolchodd Dr. Jones iddynt am eu caredigrwydd annisgwyliadwy. Cyn ymadael cyflwynodd y llywydd y tystysgrifau i'r myfyrwyr llwydd- iannus. Safon 1. Mri. Daniel J. Davies, A. E. Lloyd, Ivor Llewelyn, J. R. Wood, T. M. Havard, J. D. Rees, Ben W. Jones, David Jones, Noah A. Hopkin, a Harry T. Havard. Safon II. NIri. Oliver Havard, David James, Thomas Bowen, Sam. Davies, a Reuben Arnold. Safon III. Mr. John Johes. Cafodd aelodau Cymdeithas Ddir- westol Merched Clydach a'r Cylch anerchiad hynod o ddiddorol gan Mrs. Ashton, o Abertawe, yn Ysgoldy Salem prynhawn dydd Mercher di- weddaf. Llywyddodd Mrs. Grey- Jones, a chanodd Mrs. Stephens yn beraidd. Caed gwledd o de cyn ym- adael. Cynhaliwyd cyfarfod dirwestot llwyddiannus .dan nawdd Undeb Go- beithluoedd Clydach a'r Cylch yn Neuadd Gyhoeddus, Clydach, nos Fawrth yr wythnos ddiweddaf. Llyw- yddodd Mr. David John, Brynderw. Daethai yno lu o blant. Cafwyd anerchiadau syml a chymwys gan y Bonwyr E. H. Griffiths a T. J. Wil- liams, cynrychiolwyr o Abertawe. Cymerodd y Bonesau Elsie Norton a Jenny Rees a'r Bon wyr Trevor Price, Emrys Thomas, a Brynmor Thomas, a phlant Carmel a'r Glais ran mewn canu a chwarae. Clywaf bod aelodau'r Clydach Botany Class, dan gyfarwyddyd eu athraw, Mr. W. C. Llewelyn, wedi mwynhau amser dedwydd yn ddiwedd- ar mewn "rambles" dros diroedd Syr John T. D. Llewelyn, Penlle'rgaer, a Mr. John Player yn y Cwar, Clydach. Gwelais aelodau Open Spaces Com- mittee y Cyngor Plwyf yn talu ym- weliad a'r Forge Fach yr wythnos ddiweddaf, a thebyg y cawn ryw- faint o welliantau vn lie hwn cvn bo hir. Credaf na byddai plannu ychydig o flodau yn y Forge Fach allan o le. Dymunol iawn i'r llygaid ydyw pryd- ferthwch ar safle yn nghanol y pen- tref. LLEW.

Gohebiaeth.