Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

" Cenhinen " Ebrill.

Pontypridd a'f Cylch. I

jFerndale.

News
Cite
Share

Ferndale. GAN 10 AN. Ebrill 22ain, yn Neuadd y Gweith- wyr, cafwyd perfformiad godidog o'r Ddrama Gymraeg, "Asgre Lan" (R. G. Berry) gan Gwmni enwog y Garth, Ffynon Taf. Mae hwn yn un o'r ddau gwmni sydd i chware ar y llwyfan ynglyn a'r Eisteddfod Genedlaethol yn mis Medi nesaf. 0 flaen y ddrama caf- wyd perfformiad o ddrama fer, "William," a gyfansoddwyd gan Mr Phillips, aelod blaenllaw o barti Asgre Lan. Cafwyd perfformiad gwir deilwng gan yr oil o'r chwareuwyr. Nid rhyf- edd gennym ddyfarnu'r parti hwn yn un o'r ddau oreu yng nghystadleuaeth yr Eisteddfod Genedlaethol. Elai rhan o'r elw i'r Cwmni, a thrwyddynt hwy at ddyled Eglwys Tabor (A.), Gwaelody- garth, a'r rhan arall tuag at drysorfa Ysgol Sul Trerhondda (A.), Ferndale, a gwnawd elw sylweddol ohoni gan fod y Neuadd fawr yn orlawn. Ebrill 25ain, yn Festri Penuel (M.C.), dan nawdd y Temlwyr Da, cafwyd Noson gyda'r Delyn, ynghyd a darlith ar ganeuon gwerin Cymru. Y darlith- ydd oedd Mr W. 0. Jones, A.R.C.M., Merthyr Tydfil, a'r telynwr oedd Mr. Llyfni Huws, Trewilliam, Penygraig. Cyn cychwyn canwyd emyn a chafwyd araith goeth ac ymarferol ar ddirwest a Themlyddiaeth Dda gan y llywydd, Mr. Horatio A. Phillips, Ferndale. Yr oedd yr araith hon yn unig yn fwy na gwerth y tal am ddod i'r cyfarfod, gan ein bod yn gwybod trwy brofiad raai nid dirwestwr mewn gair yn unig yw Mr Phillips, ond mewn gweithred a gwir- onedd. Cafwyd araith odidog gan Mr W. 0. Jones, yn llawn o ffeithiau a diddordeb. Canodd Mr Huws yn swynol ar y delyn. Y mae efe yn fardd cadeiriol, a rhodd- odd i mi y Ilinellau canlynol ar briodas Mr a Mrs. James Jones, North Road, Ferndale Boed mwyniant drwy'ch huniant o hyd yn uchaf, Boed i chwi gael iechyd, Byd hafaidd, a boed hefyd Aelwyd lan yn gan i gyd. Yn aros er eich cysuro—wedi y briodas eto Tyner wlith nef fendith fo Ar rywogaeth yr Iago. Dewiswyd Mr Abel Jacob, glowr. ac aelod llafurol Ferndale, yn LIywydd Pwyllgor Addysg y Rhondda gan y Cyngor Dosbarth. Bu farw y Parch. J. E. Harris, gwein- idog Eglwys Annibynnol Seisnig Fern- dale, Ebrill 22ain, yn ei breswylfod, Y Limes, North Road, yn 58 mlwydd oed. Bu dan oruchwyliaeth y llawfeddyg ac yng Nghaerdydd am fisoedd. Wedi ei ddychweliad dioddefodd boen dirdynol. Brodor ydoedd o Sir Behfro. Bu yng Ngholeg Trefeca ac ym Mhrifysgol Princeton, yr Unol Dalaethau, a chy- merodd ofal eglwys yno. Yn y wlad hon bu yn weinidog ar Eglwysi Peny- bont, Sir Faesyfed, Blaengarw ac Aber- honddu, ac o'r lie olaf symudodd i eglwys North Street, Ferndale, lie y bu am chwe' mlynedd. Coleddid syniadau parchus am dano gan yr eglwys a'r cylch. Brawd iddo yw y Parch. W. Harris. Caerdydd. Claddwyd ef Ebrill 25ain. Cynhaliwyd gwasanaeth byr yn y ty, a gwasanaeth coffa yng nghapel North Road. Daeth torf ynghyd o'r eglwys a'r gymydogaeth. a lluaws o'r weinidogion o bob enwad. Arweinivyd y gwasanaeth gan y Parch. Thomas Evans, Bethany, Tylorstown. Darllen- odd y Parch. Rowland Hughes (A.), Tylorstown, a gweddiodd y Parch. D. R. Wilkins (W.S.), Ferndale. Cafwyd anerchiadau gan y Parchn. Mills Thomas, Bethel (B.S.), B. Watkins (M.C.), G. Penrith Thomas (A.), Thomas Jones (W.), B. Jones Evans (E.), a Mr Morris Morris diacon hynaf yr eglwys yn North Road. Datganwyd cydymdeimlad ddwys a'r weddw yn ei galar a'i hunigrwydd. Awd o'r capel i Gaerdydd i'w gladdu. Gwasanaeth- wyd ar lan y bedd gan y Parch. John Williamson, M.A., Proffeswr John Evans, M.A., Aberhonddu, a'r Prif- athro Edwards, B.A., D.D., Caerdydd. Aeth lliaws o Ferndale mewn cerbydau i Gaerdydd. • vv:.

Dafydd William, Llandeilo…

Gohebiaeth.I

Nodion o'r Mardy.I

IBarddonlaeth.