Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DO YOU SUFFER FRONI EYESTRAIN ? CAN YCOET READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? AJKE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. I And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Poiitardawe I»on.1ïada el Y DRYDEDD I EISTEDDFOD Cadeiriol Flynyddol; SADWRN, MEHEFIN 20, 1914. BEITFNIAIO: Y GAN-D. Vaughan Thomas, Yaw., M.A., Mus. Doo., Abertawe; E. T. Davies, Ysw.. F.R.C 0.. Merthyr. LLEN-T. J. Thomas, Ysw., B.Sc., 8arnicol." Merthyr. ADRODD—John ISlias Hughes, Yaw., Llanelli, Gorau Meibion: (a) "The Assyrians came down" (Cyril Jenkins); (b) "Y Cariad Gollwyd 11 (Dr. Vaugban Thomas), £ 30. Oa bydd tri nen chwaneg o gorau'n oystadln oynhygir £ 10 yn ail wobr. Coran Cymysg: The Snmmer Night (Dr. Vaughan Thomas), jei5. Coran Plant: "Autumn Days" (E. T. Davies), f8. Unawdau i Sopranos, Contraltos, Tenors a Bass, i Ddechreuwyr, ac i Fechgyn a Merched, Canu'r Crwth a'r Piano, Cyfaneoddi rhanganeuon. Pryddest: "Baoh dy lwyth wrth y ser." Heb fod dros 300 llineIl. £ 3 3s. a Chadair Hardd. Cyfansoddi Drama, Cywydd, Telynegion, Englynion, Cyfansoddiadau, ao Adroddiadau. Erefnir oylfeasderau teithio ar gyfer y dydd a Chwmsioedd y Rheilffordd am brisiau isel. Bydd Modur yn rhedeg ar hya y dydd o Gastellnedd ao Yaysf organ. Oeir rhestr gyflawn o Destynnau yn rhad trwy y post am lic., oddiwrth yr Yisgrifenyddion- MORGAN JONES a W. THOMPSON DAVIES. Eisteddfod Flynyddol Caerphili SEFYDLWYD 1887. Llungwyn, Mehefin 1, 1914. BEIRNIAID Canu—Dr. Vaughan Thomas, Abertawe; Mr. W. J. Watkins, F.R.C.O., Dowlais; Mr. J. Morgan Lloyd, Barri. Barddoniaeth, Traethodau a'r Adroddiadau-Y Parch. W. Evans, B.A., Penybontarogwy; y Parch. E. Pryoe Jones, B.A., a Mr. Abraham Jenkins, B.A., Gaerphili. Prif-ddarn Corawl, 11 Theme Sublime" (Jephtha). £30 0 0 Coraa Meibion, I Down among the Dead Men (Bantook) £20 0 0 Oorau Plant, 11 Cadwen o Alawon Cymreig 11 (Tom Price) £15 0 0 Englyn, Yr Hydd" ••• 10 6 Pryddest, -1 Murmur y Mor" £3 3 0 Traethawd, "Hen Gymeriadau Plwyf Eglwysilan" £2 2 0 Unawdau Offerynol, £1 1/- yr un Unawdau Lleisiol, 92 2/- yr un Unawdau i Blant, 10/6 yr un. Gyrer am y Rhaglen, i'w ohael oddiwrth yr Ysgrifenydd- J. D. HUGHES, Rhosynfa, Caerphili. FFORESTFACH (Nr. SWANSEA). THIRD ANNUAL Grand CHAIR EISTEDDFOD Whit-Tuesday, June 2, 1914. CHIEF ITEMS. Male Voice Competition," The Assyrian Came Down (Cyril Jenkins), 220 and a Gold Medal. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Mixed Choral, My love's like a red, red rose (Emlyn fcvans), £ 10 & a framed Enlargement. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Children's Choral, Sweet and Low (Barnby). 1st Prize, f5 and a Silver Cup; 2nd Prize, £2 and value 7/6. Mining Essay, Explosions in Mines, their causes, and best m9ans for their prevention. Prize f 1 11/6 Drawing of King de Humble Improved Detaching Hook, 91 1/ Drawing of Stoke's Safety Lamp, £ 11/- Rope Splicing (short splice), 1st £ 11/ 2nd 10/6. Ambulance, lat £ 2 2/ 2nd £ 11/ Individual Competition, 1st 7/6; 2nd 2/6. Solos (Vocal and Instrumental), Literary, Instru- mental Quartette, 12. Arts and Crafts Competitions. For further particulars see offloial Programme, post free lid., from the General Secretary- DAVID JENKINS, Gendros, Fforestfaoh, near Swansea. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. COBAU MEIBION, "Castella" (Dr. Protheroe) Gwobr JB20 OORAU CYMYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ ieio AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) „ JE6 PRIF FEIRNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddlwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY & WEDNESDAY, 1914. ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A.R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITIONS Chief Choral, 2100; Second Choral, iel5; Chief Male Voice, £30-401; Second Male Voice, JElO Juvenile Choir, £ 10 Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry Recitations, &c, Programmes, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. Llanharan Eisteddfod Whit-Tuesday, June 2nd, 1914. CHIEF EVENTS CHIEF CHORAL, Insulted, Chain'd." Prize 920. MALE VOICE, The Assyrian came down." Prize 915. SECOND CHORAL," Dyddiau Dyn sydd fel Glaswelltjn." Prize JET. Solos (Vocal A Instrumental), Recitations, etc. For full particulars see Programmes, lid. post free, from the Secretary, ARTHUR MILES. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), £40. Second Male Voice: Little Church" (Becker), 28. Pro- grammes (lid. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. A GRAND Eisteddfod will be held (in aid of the Cottage Hospital) at the Aberaman Park, Aberaman (Kindly lent by E. M. Hann, Esq.,) on Whit-Tuesday, June 2, 1914 when upwards of 9250 will be offered in prizes. CHIEF ITEMS:— Chief Choral: 0 Great is the Depth" (St. Paul). 1st prize £ 40; 2nd prize 910. Male Voice Pilgrims (Dr. Parry). 1st prize RBO; 2nd prize acio. Second Choral: "Arianlorddonenddofn" (T. Gabriel). 1st prize .£10; 2nd prize .£5. Juvenile Choirs: "Song of Holiday" (E. T. Davies). 1st prize .£7; 2nd prize .£2; 3rd prize 91. Brass Bands (Class B.) St. Paul." Prizes 218. Pryddest: Gwobr,24 4s., a Chadair gwerth X4 4s, Ambulance, Essays, Recitations, Solos, etc. For full particulars see Programme, to be obtained from the Secretaries-Handel Harris, 62B Brook Street, Aberaman; W. O. Lloyd, Isfryn, Cwmaman. ETO DDIWRNOD ARALL GWEDDI AM BOB DYDD O'R FLWYDDYN, GAN J. H. JOWETT, M.A., D.D. CYFIEITHBDIG I'R GYMRAEG GAN Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, LLANGBFNI. GOLYGWYO GAN Y PARCH. H. ELFED LEWIS, M.A. PRI8 SWVLLT. LLUNDAIN: Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion Efengylaidd, Memorial Hall, E.C. PUBLIC HALL, TRECYNON. PBHFFORMIR "Yr Ysgol" (J. T. Bees, Mus. Bao.) yn y lie uchod, Nos Fercher a lau, Mai 6, a'r 7, 1914, gan GOR PLANT NODDFA. Arweinydd: J. R. KVANS, G. & L. Cadeirydd: W. H. DAVIBS, Ysw., M.E. Drysau'n agot am 7.15 i ddechreu am 7.45 Tocynnau 2s., lB., 6ch. Ysgrifennydd: GWILYM MORGAN, Morlais House. ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Oyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llytbyr-gerdyn oeir Eaiamplau o Adroddiadau Eglwysig, lestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &o. Pellseinydd Central 161. Cofiwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrrn'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r & ?an bw n yr ydym yn cynogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. EISTEDDFOD All DYFODOL. Llungwyn, Mehefin 1, 1914.—Eisteddfod Flynyddol Caerphili. Llun Gwyn, 1914.-Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, 1914. Eisteddfod Aberaman, Aberdar. Mawrth-Gwyn, 1914. Eisteddfod Gadeiriol Fforestfach, Abertawe. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Bargoed. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.—Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914. Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Pont- ardawe. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwnejr4 yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi j'r holl ddosbarthwyr brydnawn yr ao dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonani hysbysiadau neu newyddion urgent* ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddfa heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiftttft arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra. fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa" i'r yfeiriad a ganlyn YN UN.IG — SWYDDFA'R DARIAN.' ABERDAR. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially low rates: One week 4 wks. IS wki. a. d. s. d. I. d. 20 words 0 a 1 0 1 1 18 „ 0 B < a a 0 36 1 0 < 0 7 < These chargees apply only to the foUow ing classes of advertisements :-Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will bit charged. Advertising and Publishing Offieaa Cardiff Street, Aberdare. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7! y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.

[No title]

Nodiadau'r Golygydd.I

Ar Lannau Tawe.-I

Llyfroniaeth y "Darian."

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Aberdar.