Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DO YOU SUFFER FRONl EYESTRAIN ? CAN YOU BEAD WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN,' OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRIOES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Pontardawe Y DRYDEDD EISTEDDFOD Cadeiriol Flynyddol SADWRN, MEHEFIN 20, 1914. BEIRNIAID: Y GAN-D. Vaughan Thomas, Yaw., M.A., Mas. Doo., Abertawe E. T. Daviea, Yaw.. F.R.O 0.. Merthyr. LLEN-T. J. Thomas, Yew., B.Sc., Satnicol." Merthyr. AX>RODD—John Elias Hughes, Yew., Llanelli. Coraii Meibion: (a) "The Assyrians came down (Cyril Jenkins); (b) "Y Oariad Gollwyd (Dr. Vaugban Thomas), RW. Os bydd tri neu chwaneg o gorau'n cystadlu cynhygir ZILO yn ail wobr. Corau Cymyag: The Summer Night" (Dr. Vaughan Thomas), £ 15. Goran Plant: 11 Autumn Days (E. T. Davies), gii. Unawdau i Sopranos, Contraltos, Tenors a Bass, i Ddechreuwyr, ac i Fechgyn a Merched, Unawd?u i,3ot ,? a'r Piano, Cyfaneoddi rhanganeuon. Canu rC r w Pryddest: Bach dy lwyth wrth y sor." Heb fod dros 300 llinell. £ 3 3s. a Chadair Hardd. Cyfansoddi Drama, Cywydd, Telynegion, Englynion, Cyfansoddiadau, ao Adroddiadau. Trefnir oyfleusderau teithio ar gyfer y dydd a Chwmaioedd y Rheilllordd am brisiau isel. Bydd Modur yn rhedeg ar hyd y dydd o Gastellnedd ao Ynysforgan. Ceir rhestr gyflawn o Destynnau yn rhad trwy y post am lie., oddiwrth yr Yogrifenyddion- MORGAN JONES a W. THOMPSON DAVIES. Eisteddfod Flynyddol Caerphili SEFYDLWYD 1887. Llungwyn, Mehefin 1, 1914. BEIENIAID Canu-Dr. Vaughan Thomas, Abertawe; Mr. W. J. Wafckinu, F.R.C.O., Dowlais; Mr. J. Morgan Lloyd, Barri. Barddoniaeth, Traethodau a'r Adroddiadma-Y Parch. W. Evans, B.A., Penybontarogwy; y Paroh. E. Pryce Jones, B.A., a Mr. Abraham Jenkins, B.A., Onerphili. Frif-ddamCorawI, "Theme Sublime "(Jophtha) go 0 0 Comu Meibion,' Down among the Dead Men" (BELntook) R20 0 0 Oorau Plant, "Cadwen 0 Alawon Oymreig" (Tom Price) ?loO 0 Pryddest, -1 Murmur y Mor 11 98 8 0 Traethawd, "Hen Gymeriadau Plwyf Eglwysilan" £2 2 0 Unawdau Offerynol, 21 1/- yr un Unawdau Lleisiol, £2 2/- yr un Unawdau i Blant, 10/6 yr un. Gyrer am y Rhaglen, i'w chael oddiwrth yr Ysgrifenydd- J. D. HUGHES, Rhosynfa, Caerphili. FFORESTFAQH (Nr. SWANSEA). THIRD ANNUAL Grand CHAIR EISTEDDFOD Whit-Tuesday, June 2, 1914. CHIEF ITEME. Male Voioe Competition, The Assyrian Came Down" (Cyril Jenkins), £20 and a Gold Medal. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Mixed Cboral, •« My love's like a red, red rose (Emlyn vans), flO & a framed Enlargement. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Children's Choral, Sweet and Low (Barnby) 1st Prize, f5 and a Silver Cup 2nd Prize, £2 and value 7/6. Mining Essay, "Explosions in Mines, their causes, and best means for their prevention. Prize 11/6 Drawing of King & Humble Improved Detaohing Hook, 21 1/ Drawing of Stoke's Safety Lamp, £ 11/- Rope Splicing (short splice), 1st £ 11/ 2nd 10/6. Ambulanoe, lat R2 2/ 2nd fl 1/ Individual Competition, 1st 7/6; 2nd 2/6. Solos (Vooal and Instrumental), Literary, Instru- mental Quartette, 22. Arts and Crafts Competitions. For farther particulars see official Programme, piat free lid., from the General Secretary— DAVID JENKINS, Gendros, Fforestfach, near Swansea. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. OORAU MEIBION, "Castella." (Dr. Protheroe) Gwobr,920 CORAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ icio AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ".£6 PBIF FEIRNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDA Y <& WEDNESDAY, 1914 ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A.R.C.M., Brynfab, Ac. COMPETITIONS Ohief Choral, -flOO; Second Choral, JE15 Chief Male Voice, £ 30—40; Second Male Voice RIO; Juvenile Choir, .£10; Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry Recitations, &c, Programmes, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. Llanharan Eisteddfod Whit-Tuesday, June 2nd, 1914. CHIEF EVENTS: CHIEF CHORAL, "Insulted, Chain'd." Prize £20. MALE VOICE, The Assyrian came down.^ Prize .S15. SECOND CHORAL, Dyddiau Dyn sydd fel Glaswelltyn." Prize £ 7. Solos (Vocal & I Instrumental), RecitationF4, etc. For full particulars see Programmes, lid. post free, from the Secretary, ARTHUR MILES. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), £ 40. Second Male Voice Little Church" (Becker), £ 8. Pro- grammes (lid. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. BARGOED ANNUAL EISTEDDFOD Will be held On WHIT-TUESDAY, JUNE 2. 1914. Mixed Choirs, 0 Father, whose Almighty Power 20 0 0 Male Voices, "Valiant Warriors" 15 0 0 Juvenile Choirs, Action Song 4 0 0 Brass Bands 15 0 0 Solos, Penillion, Recitations, Harp and Ambulance for Male and Female. Awdl, Essays, etc., etc. Programmes, lid. post free. Hon. Secretary, Workmen's Institute, Bargoed. ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Oyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llvtbyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, iestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &c. Pellseinydd Central 151. Cofiwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn eihol; ein hawydd ni yw gyrrnlr Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y geifyddyd o Argraff a. ANFONWCH AM 8AMPLAU. EISTEDDFOD AU DYFODOL. Llungwyn, Mehefin 1, 1914.-Eisteddfod Flynyddol Caerphili. Llun Gwyn, 1914.—Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, 1914. Eisteddfod Gatleiriol Fforestfach, Abertawe. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Bargoed. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.—Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.— Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Pont- ardawe. I Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially low rates: One week 4 wks. IS wkt a. d. I. d. w 4: 20 words 0 6 1 • I • i8 „ 0 9 t < t < 36 1 0 3 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements:—Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, .t Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Post* Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b* charged. Advertising and Publishing OIStes, Cardiff Street, Aberdare. Hysbysiad o Swys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwnc/4 yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i's holl ddosbarthwyr brydnawn yri.1 dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonau* hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddt* heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiacts, arall mor gynar ag sydd bosibl. Antoner pob gohebiaeth a phob tia fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa' i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6eh. am fis, 1/7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.

[No title]

[No title]

Nodladau'r Golygydd. I -I

BWRDD Y GOLYGYDD.I

Nodion o'r Gogledd.

INodion o Frynaman.