Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Ynyslwyd, Aberdar. I

Nodion o Aberafon a'r Cylch.…

Ystalyfera.I

Y Tridwr. I

Cymanfa Ganu. II

Nodion o Abertawe. I

Noddfa (A.), Senghenydd.I

Ar Lannau Tawe.I

News
Cite
Share

Ar Lannau Tawe. I Cafwyd noson o wledd a chan dan nawdd CynideithaK Gydweithiol Abertawe yn Neuadd Gyhoeddus Clydach y Sadwrn di- weddaf, er dathki agoriad eu siop newvdd yn y gymdogaeth hon. Rhoddodd y Cvnghorwr David Williams, hen Fair Abertawe, araith werthfawr ar gydweith- rediad, a chanodd y honwyr Willie AVal- ters a Ben James a Glydach. Cynhaliwyd cynhadledd o weithwyr Go- beithluoedd AlwrtaiN-o a'r cylch yn Ys- goldy Carmel, Clydach, y Sadwrn diwedd- af. Llvwyddodd y bonwr David John (Brynderw), Llywydd Undeb Clydach a'r Cylcli, a darllenodd y bonwr R. H. ToJlick, Abertawe, bapur dysgedig ar y testun, "Model Band of Hopes." Datganodd y llywydd a'r Parch. D. Eiddig Jones, Hebron, a'r bonwyr A. Arnold, Wesley; D. Davies, Carmel, a Stratton, Abertawe, eu. gwerthfawrogiad o'r papur. Terfyn- odd y Parch. J. Vinc-ent Thomas, Salem, y cyfarfod trw." weddi. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cyngor PiNi, yf Rhyndwyclydach yn Ysuo]dv Twvn- bedw, Clydach, nos lau diweddaf. Llvw- yddodd y Cynghorwr Richard Thomas. Etholvyd y Cynghorwr Daniel Jones, Heol-ddu, yn llywydd am y flwyddyn ddyfodol, a'r Cynghorwr Joseph Davies yn isjywydd. Ail-etholwyd Cynghorwyr Evan Lloyd, Joseph Davies, AVilliam Jen- kins a AVilliam Boiven yn arolygwyr y plwyf. Ar ol etholiad y Pwyllgorau ar- ferol, ymdrechodd y Cynghorwyr Evan Lloyd gael y Cyngor i atal plant dan 14 oed i fynychu'r Cinemas yn yr hwyr, ond ni eiliwyd mo'i gynnyg. Cafwyd noson o wledd a chan dan nawdd Cangen Llysieuaeth v Clydach Technical Classes yn Neuadd Gyhoeddus Clydach nos lau diweddaf. Llywyddodd y boneddwr H. N. Miers. Roedd yno gyn- hulliad da o fyfyrwyr, a rhoddodd y cyfaill W. G. Llewelyn, athraw y gangen, ddarlith rhagorol ar "Lvsieuaeth." Terfynodd y Gymdeithas Ddiwylliadol ei thymor gyda noson o wledd a chan yn yg o) (I v Carmel, Clydach, nos lau di- weddaf. At- ran y Gymdeithas rhoddodd y bonwr David John, Brynderw, anrheg o inkstand hardd i'r Parch. J. M. Wil- liams, y gweinidog, a llywydd y Gym- deithas, am ei wasanaeth drwy'r tymor. Darlithiodd fy nghyfaill W. D. Hill, B.A., Fardre House, Clydach, yn hyawdl B. Ay.n ddiddorol iawn yn Saesneg ar "Canada" yn Salem, Clydach, nos lau di- weddaf. Llywyddodd v Parch. J. Vin- cent Thomas, gweinidog. Darlithiodd Gwili, Golygvdd y "Seren," yng Nghalfaria, Clydach, nos Lun y Pasg, ar "Fvwyd Penhillion Telyn." Canwyd penhillion gan Mr Richard Morgans, Bettws, a'r delyn gan Mr George Evans, Glanaman. Llywyddodd Dr. J. Havard Jones. Cynhaliwyd Cwrdd Festri blynyddol yn Eglwys St. Mair, Clydach, nos Lun y Pasg, dan lywyddiaeth y Parch. T. Morris. Rhoddodd Mr. James Hearne adroddiad o'r sefyllfa ariannol am y flwyddyn ddiweddaf, a danghosodd fod y derbyniadau yn tl73 7s. 5d., a'r taliadau yn £ 172 19s. 4d., ac fod 8s. Id. mewn 11a w. Penodwyd Mr H. R. Jones yn warden i'r bobl, a Mr James Hearne yn warden i'r ffeirad am y flwyddyn. Pas- iwyd penderfyniad o wrthwynebiad i Fesur Datgysylltiad. Cyhoeddodd v Ffeirad yn vstod y cwrdd fod dros 500 o Yinneillduwyr Clydach a'r Cylch wedi llawnodi v ddeiseb leol yn erbyn y Mesur. Mae Uawer math arnom, ebai hen wraig pan welodd y mwnci gyntaf, ond pa fath ar Yinneillduwvr yw y rhai hyn? Yng Nghwrdd Festri Eglwys St. loan, Clydach, nos Lun y Pasg. llywyddodd y Parch. T. Morris, a chafwyd gan Mr Morgan Morgans fynegiad fod y cyfran- iadan am y flwyddyn ddiweddaf yn £ 80 8s. 9d., a'r taliadau yn £ 79 9s. 6d., felly mae ganddynt 19s. 3c. mewn llaw. Penodwyd Mr Morgan Morgans yn warden y bobl, a Mr David Thomas yn warden y Ffeirad. Cafwyd yr un hen gan yma eto am Ddatgysylltiad. Pregethodd Mr John Williams, A.S., yng Nghalfaria, Clydach, nos Sul y Pasg, a mwynhawyd ei weinidogaeth yn fawr. CvnlwJiwvd cyrddau amrywiaethol di- ddorol yn Hebron, Clydach, Sul y Pasg. Llywyddodd y Parch. D. Eiddig Jones, gweinidog. Paratoisai y Fonesig Emily Morgan, arolygyddes y plant, a'r Bonwr Evan Thomas, arolygydd y bobl mewn oed, rhaglen ragorol. Arweiniwyd y gan gan -All- Edwin Davies, a Mr Gwilym Grove yn gwasanaethu fel organydd.

Nodion o Frynaman. -1

BWRDD Y COLYCYDD.

Advertising