Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Beirdd y Bont. I -;

Advertising

Materoliaeth yn Goresgyn Cymru!

Advertising

Taith i Lydaw.

Hermon, Sciwen. I

Advertising

Advertising
Cite
Share

"SARZ!N £ BLOOD MIXTURE CROEN IACH A GWAED PUR.- Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mix- ture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, doluriau, pen dynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynwch botelaid o 'Sarzine Blood Mix- ture' gan y Druggist nesaf atoch, 1/11 a 2/6 y boteL neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog. HUGH DAVIES, Chemist, MA CHYN LLETH. GWAED! GWAED! GWAED! MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNU AR WAED PUR CIIYf, IACH A MAETHLON. Hughes's Blood Pills Mae "Hughes's Blooi Pills" yn hyned effelthlol at Creu Cwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylanwadu ar holl Organau y Corn, drwy hyny yn Iachau Dolur Pen, Oiffyg Traul, BWousness, A fu DdrwI, Tat-ddiantau II fj II a." y Cnawd, Cornwydon, Scurvy, Plies A jf If f Fits, Nlrv. ousnesi, m l u Cwynt, Cwynlson (neu Gymal- wst), Cefn, Lum- bago, Corti. rwymedd, j Neuralgia, au yr Aren. au. I seldlr 8 u r n I 8 cyHa! BENYWOD! At Anhwylderau tueddol i bob Gwraig, Mam a Merch o bob oed-rar mae Hughes's Blood Pills yn nodedig o eflFeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDU PWYSiS. Wrth brynu y Pilla hyn gofaler rhag gael eich twyllo. Mynwoh weled y Trade Mark, sef llun Calon fel hyn— IMS ar bob blwch. Heb hwn, twyll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 1/11, tIt, C't. Neu danfonwoh el Gwerth mewn otampa neu P.O. at y Perchenog- JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST, M.P.S., L D.S Penarth, Cardiff. GarfiLlenaCwerin Gwaithy diweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM BIRHOWI A'R CYLCH. DAKNAU BARDDONOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/ Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DARIAN, roeu oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHRIFYSGOL CYMRU). Prifathraiv-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadan Prifysgol Cymru. Cynhjgir amryw o ysgoloriaethau (rhai o honynt yn gyfvngedig i Gymry) y flwyddyE hon. Am fanylion pellach, yruofyner a— J. B. DAVIES, M.A., Cofreatrydd. A PAGE Book abont Herbs and how to use I Ope them. Pose free. 8ecd for one. Trimnell, The Herbalist, 144 Richmond-road Cardiff. Established 1879. PLEASE NOTE THE ADDRESS. To prevent fraud see that you get "Eatab liehel 1879 on every label and wrapper of my preparations, without which none are genuine -Trimnell, The Herbalist, H4 Rich- mond-road, Cardiff. TRIMNELL'S PILLS AND POWDERS have cured thousands. Why not you ? See that you get "Established 1879 on every Idbel.-Trimnell, The Herbalist, 144 Riohmond Road, Cardiff. Agents wauted. DRAMA CYMRAEC NEWYDD, "GRUFFYDD LLWYD Allan o'r Ffug-Chwedl Boblogaidd gan I ROCER THOMAS, Ystalyfera. i Telerau neillduol am ei pherfformio. Ymafyne-r a'r Cyhoeddwr-D. DAVIES, Ferndale. X Y FORD. Yn cynnw arlwy 0sol &m?wyddwyn i b=b oed, sef:- 13 o Bregethau A 13 o Oelynegion. I Me,elr gyfrol wedi 'i badolyga yn y modd mwyaf ffafriol gan y Wasg Gymreig, megia Y Beirniad, Y Bryihon, Y Tyst, Cymru, Cymru'r Plant, Scren Cymru, Seren Gomer, Y Drysorfa, I &c., a.o y mae'r Awdwr wedi derbyn llu 0 lythyrau canmol oddiwrth bregetbwyr, llenorion, plant, &c. Y gyfrol i'w ohael ar dderbyniad Postal Order Swllt gan yr Awdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, I Nr. Swansea. Dywedwch wrth bawb "Y tnctO DA VIES'S COUGH MIXTURE yn rhyddctu Peswoh." ANWYD, PESWCH, INFLUENZA. —Mae rhai'n gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddio- ddef oddi wrth Beswch, Bronchitis, PaB, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth Davies's Cough Mixture" etto ar y folaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnhesu y frest, ac yn rhydd- hau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. 1/li a 2/9 (postage, 3c.)— HUGH DAVIES, Chemist, MACHYN- LLETH. THE Aberaman & fountain Ash Biilposting and Advertising Co. Proprietors of the most prominent stations in Aberaman, Cwmaman, Cvv mbach, Abercwmbol, Aberdare and District. ADVERTISE BY 13ILLPOSTING. EVERYONE SEES POSTERS. All communications and parcels should b* addressed to the MANAGER, Public Hall & Institute, Aberaman Aberdare Tel. P.O. 12, Aberaman. LALP; FS BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for al irregularities, &c.. they speedily afford relief and neve rfall to alleviate all suffering. They supersede PenjiyroYILI, PitCOchia. Bitter Apple, &a. ttianchard's are the Best of all Pills for Womsa. Sold in boxes, 1/11. by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free. same price, from _BSLIB MARTYN Ltd., Chemists, 3 DALSTON LANB, LONDON Free Sample and valuable Booklet, post free Id. stamp AM BOB MATH 0 ARGRAFFWAITH VMOFYNBR YN Swyddfa'r Leader," A Swyddfa'r "Daplan," 19 CAUDIFF ST., ABERDAB. EVERY WOMAN Should send two stamps fcy. rQ3p-geIllustmted Book, containing Valuable Information how aU Irregularities and Obstructions may be entirely avoided or removed by simple means, Recom- tnended by eminent Physicians, as ?_°Iy Safe, Sure and Genuine Remedy. ^eveT ,oco Thousands of Testimonials, Estabhshed 1862, MR. PAUL BLANqHARD, ITDuse, Dals1.OD .ane. T :ndo. DOWN & SONS, FOR GOOD SUBSTANTIAL Furniture, Bedsteads, Bedding, Carpets, And every Description of HOUSE FURNITURE. CABINET WORKS :— C Q "K| 01 A O 21 High St. ? Morris Lane, nWdUbtJcl. The Largest and Cheapest Steaii) Cabinet Manufactory iq South Wales. Illustrated Catalogues free on application. IMMENSE STOCK TO SELECT FROM. Carriage Paid on all Orders above .11, or Delivered Free in our own Veas.