Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND C.. ".oJ. H T. d PIANOS AND PIAN08 AND ACL heapest LU House In t.h. e T Trad. e. AMD ORGANS. Cheapok House in the Trade. ORGANS. ESTEY80RGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- BWAN8EA 38, Castle-Btreet. PONTYPRIDD 6, Taff-street. NEWPORT .is, Commeroial-street. GLOUCESTER.42, Eaatgate-etreet. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL. 142, Newtoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND 1, Wy*ndbam -street. Terms i Hire System, from 1 0/- Monthl. rs- Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN,' OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 43a,hCommeroiai Street, Aberdare. PtUOKS MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. A GRAND Eisteddfod will be held (in aid of the Cottage Hospital) at the Aberaman Park, Aberaman (Kindly lent by E. M. Hann, Esq.,) on Whit-Tuesday, June 2, 1914 when upwards of JE350 will be offered in prizes. CHIEF I'lEMS:- Chief Choral: "0 Great is the Depth" (St. Paul). 1st prize .£40; 2nd prize 910. Male Voice: Pilgrims (Dr. Parry). 1st prize JE30; 2nd prize JE10. Second Choral: Ar tan Iorddonen ddofn (T. Gabriel). 1st prize 410; 2nd prize ie5. Juvenile Choirs: "Song of Hoiiday" (E. T. Davies). 1st prize t7 2nd prize t2; 3rd prize .£1. Brass Bands: (Class B.) "St Paui." Prizes iClS. Pryddest: Gwobr JE3 8s., a Chadair gwerth 23 3s. Ambulance, Essays, Recitations, Solos, etc. For full particulars see Programme, to be obtained from the Secretaries—Hande Harris, 628 Brook Street, Aberaman; W. 0. Lloyd, Isfryn, Cwmaman. FFORESTFACH (NPr SWANSEA). -.L- THIRD ANNUAL Grand CHAIR EISTEDDFOD Whit-Tuesday, June 2, 1914. CHIEF ITEMP. Male Voice Competition, "The Assyrian Came Down (Cyril Jenkins), je20 and a Gold Medal. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Mixed Choral, My love's like a red, red rose (Emlyn Evans), gio iz a framed Enlargement. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Children's Choral. Sweet and Low (Barnby) 1st Prize,.t5 and a Silver Cap; 2nd Prize, £2 and value 7/6. Mining Essay, Explosions in Mines, their causes, and bsat means for their prevention. Prize 21 1116 Drawing of King <& Humble Improved Detaching Hook, £1 1/ Drawing of Stoke's Safety Lamp, £ 1 1/- Rope Splicing (short splice), let £ 1 1/ 2nd 10/6. Ambulanoe, 1st X2 2/ 2nd £ 1 1/ Individual Competition, 1st 7/6; 2nd 2/6. Solos (Vcoal and Instrumental), Literary, Instru- mental Quartette, L2. Arts and Crafts Competitions. For further partioulars see official Programme, post free Hd., from the General Secretary- DAVID JENKINS, Gendros, Fforestfach, near Swansea. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. CORAU MEIBION, Castella (Dr. Protheroe) GwobrJE20 CORAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rase (D. Emlyn Evans) ieio AIL-GORAU MEIBION, "In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ".£6 PRIF FEIBNIAD Dr. DAN PliOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddlwrth D CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod IVHIT TUESDAY & WEDNESDAY, 1914 ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq.. A.R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITIONS Chief Choral, .£100: Second Cbcral, X15 Chief Male Voice, £ 30—40 Second Male Voice, JB10 Juvenile Choir,.210; Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry Recitations, &c, Program Des, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON So EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, £ 25 ;*Mixed Choirs, .£12; children's Choirs, £10; Solos (each) f2 2a. & 91 Is. Soles (Children) 10/6 and 5/- Programmee now obtainable (211. rnat frcei from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN Ivy Cottage, Gowerton. Eisteddfod Flynyddol Caerphili. SBPYDLWYD 1887. Llungwyn, Mehefin 1, 1914. I ( —f BEIBMIAID Canu-Dr. Vaughan Thomas, Abertawe Mr. W. J. Thomas, F.R C.O., Dowlais; Mr. J. Morgan Lloyd, Barri. Barddoniaeth, Traethodau a'r Adroddiadau-Y Paroh. W. Evans, B.A., Penybontarogwy; y Paroh. E. Pryce Jones, B.A., a Mr. Abraham Jenkins, B.A., Caerphili. Prif-ddarn Corawl, Theme Sublime" (Jephtha) 930 0 0: Corau Meibion, 1, Down among the Dead Men (Bantocki C20 0 0 Corau Plant, 11 Cadwen 0 Alawon Cymreig 11 (Tom Price) £15 0 0 Englyn, Yr Hydd» •• 10 6 Pryddest, -1 Murmur y MRr 93 3 0 Traethawd, Hen Gymeriadau Plwyf Eglwysilan" £ 2 2 0 Unawdau Offerynol, 91 1/- yr un; Unawdau Lleisiol, £ 2 2/- yr un Unawdau i Blant, 10/6 yr un. Gyrer am y Rhaglen, i'w ohael oddiwrth yr YsgrifeDydd- J. D. HUGHES, Rhosynfa, Caerphili. OS YDYCH, YN WIR, AM CHWERTHIN, DOWCH AM DRO I WELD "JAC MAR TIN." Chwareuir y Ddrama boblogaidd hon (GWAITH TYWI JONES) yn y FORWARD MOVEMENT HALL, TREFORIS, Can Barti Treforis a'r Cylch, NOS SADWRN, EBRILL 118g. Drysau yn agor am 7; dechreu am 7.30. Tocynau—2s., is., a 6c. DOWCH YN LLUOEDD. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), £ 40. Second Male Voice: Little Church" (Becker), P.S. Pro- §rammes (lid. post free) from-General ec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. Llanharan Eisteddfod Whtt-Tuesday, Jqne 2nd, 1914. CHIEF EVENTS: CHIEF CHORAL, Insulted, Chain'd." Prize £20. MALE VOICE, The Assyrian came down." Prize 915. SECOND CHORAL, Dyddiau Dyn sydd fel Glaswelltyn." Prize 97. Solos (Vocal <& Instrumental), Recitations, etc. for full particaars see Programmes, lid. post free, from the Secretary, J. THOMAS. BARGOED ANNUAL EISTEDDFOD Will be held On WHIT-TUESDAY, JUNE 2, 1914. Mixed Choirs, 0 Father, whose Almighty Power" 20 0 0 Male Voices, "Valiant Warriors" 15 0 0 Juvenile Choirs, Action Song 4 0 0 Brass Bands 15 0 0 Solos, Penillion, Recitations, Harp and Ambulance for Male and Female. Awdl, Essays, etc., etc. Programmes, 1-,Id. post free. Hon. Secretary, Workmen's Institute, Bargoed. -u_- -< ARGRAFFWAITH DA, BlAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn oeir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, lestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinyda Centra) 161. Cofiwoh yr enw- THOMAS a PARkY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrru'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y geifyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM 8A.MPL4.U. Prepaid 8mall Advertisements Inserted at the following specially 10- rates: One week 4 wks. 13 wk. a. d. a. d. w. d 20 words 0 6 10 > t 28 0 9 a 3 » » 3H 1 0 3 0 7 These charges apply only to the folio- ing classes of advertisements :-Apart ment.s, Situations (Vacant or Wanted} To be Let or Sold, Lost or Found, aarl Miscellaneous Wants, ftemittancea may be made by font* Orders or half-penny stamps if Dot prepaid double rate will b" charged. Advertising and Publishing Cardiff Street. Aberdaro- CISTEOOFODAU OYFODOL. Sadwrn, Mai 23, 1914. Eisteddfod Gowerton. Llungwyn, Mehefin 1, 1914.-Eisteddfod Flynyddol Caerphili. Llun Gwyn, 1914.—Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, 1914.-Eisteddfod Aber- aman, Aberdar. Mawrth-Gwyn, 1914. Eisteddfod Gadeiriol Fforestfach, Abertawe. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Bargoed. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Hysbysiat., I o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Doebarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwaty4k yo hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i't holl ddosbarthwyr brydnawn yr an dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonant hysbysiadau neu newyddion "urgent* ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddU heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiaci^ arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra fodaeth yn dal perthynas a'r If Dariaa" i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG :— ] SWYDDFA'R DARIANJ" I ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, l/7j y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn. a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu TARtAN ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAU, EBRILL 9, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

I -.-Enwadaeth. II

i i Ar Lannau Tawe.