Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y MODD I DODD YN IACH. yn y Pen, &c. A Wellhant Gamdreuliad, Geri (6/0??/7es? ) A  ia d Geri (Biliousness ) Rhwymiad, Palliant Gwaed, Cyfog, Gwynt? Cur  Pafliant Gwae d Cyfog, Gwynt, Cur '5 y Pen, &c. Gellir tebygoli y stumog, yr afn, a'r coluddion i dri bwa pont fawr; os nad cadarn bob bwa, anniogel fydd y bont. Ac os bydd y stumog, neu yr afu, neu y coluddion allan o drefn, yn ddiwad fe waela, o gydymdeimlad, holl organau ereill y gyfundrefn fawr hon. Dylid, felly, ymar- fer PELENI CINIAW DOAN ar yr arwydd cyntaf o annhrefn yn yr afu, yn y stumog, neu yn y coluddion, fel ag i rwystro mewn pryd i'r drwg ledaenu. Os oes anhwylder yn eich stumog drwgefieithir ar y tafod, bydd archwaeth anhyfryd yn ygenau, a chewch gamdreuliad ynghyda'r mawr-ddrygau sydd bob amser yn ei ganlyn—balliant gwaed, llosg cylla, anhunedd, yr hunllef (nightmare), cur pen, cyfyngdra anadlu, poenau rhwng yr ysgwyddau, ac yn y fynwes. PELENI CINIAW DOAN ydyw physigwriaeth fawr y stumog. Cynorthwyant dreuliad bwyd, ac adferant y stumog. Un o BELENI CINIAW DOAN (Doan's Dinner Pills) ar ol pryd trwm a rwystra bob effaith niweidiol. Os oes anhwylder ar eich afu, a eich 1. WWIR !mw gwedd yn felyn a gwyn eish llygaid yn ddrwgliw; chwi deim- Iwch yn ddiawch ac yn bruddaidd, bydd yna gyfog, a'r geri (bile), llosg cyU&, y bendro, ae arloesygiad (tta?se?). Gwenieitha PELKNI CINIAW DOAN yr afu, a chymhellant ddylifiad y geri, gan sicrhau gweithrediad iachus y peiriant pwysig hwn. Ond os esgeuluair yr anhwylder, fe arwain i'r cryd melyn (jaun- dice) a cherrig yn y bledren. Os rhwymedig etch coluddion (bowels) cewch boen yn nghesail eich morddwyd; bydd yna dynerwch a phoen yn y stumog; collwch a.rchwaeth at fwyd, a chnawd, a thrallodir chwi gan wynt, plorod croen, a chlwyf y marchogion (piles). Gwenwynir y gwaed, a byddwch mewn perygl o gael y clwyfau adnabyddir dan yr enwau appen- dicitis a peritonitis. Effaith PELENI CINIAW DOAN ydyw meddalhau talpiau o fwyd difudd sydd yn adfeilio, a chyffroi y coluddion i weithrediad esmwyth a natur- iol. Os a ddiwrnod heibio heb weithrediad y coluddion byddwch yn sier o gymeryd dogn o BELENI CINIA W DOAN cyn myned i orwedd, ac yn y modd hyn rhoddi i'r coludd- ion y oynorthwy angenrheidiol i weith- rediad naturiol. Dylid bob amser gadw yn y ty fiychiad o BELENI CINIAW DOAN, a dylai pwy bynnag o'r teulu sydd heb deimlo yn dda gymeryd dogn o honynt ar unwaith. Pris PELENI CINIAW DOAN ydyw 1/11 y blwch, chwe' blwch, 6/- I'w cael gan holl fferyllwyr, ac yn y Stores, neu yn syth oddi- wrth y Perchenogion, FOSTER MCCLELLAN Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W., yn rhad drwy y post ar dderbyniad y pris. PELENI CINIA W- DOAN {Doan's Dinner Pills).

Y GOLOFN AMAETHYDDOL 1

Y Meth,odistiaid Calfinaidd…

[No title]

0 Deifi i'r Mor. !

Trefforest a'r Cylch.

Advertising