Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Arholiad RhagbaratoawLI

J.,I" Treorchy.

I0 Dir y Gogledd.

Ar Lannau Tawe.

Nodion o Frynaman. -1

Nodion o'r Mardy.I

Nodion o Glyn Nedd. I

Cwmni Cyfyngedig y Refuge…

News
Cite
Share

Cwmni Cyfyngedig y Refuge Ii Assurance. Wrth fwrw cipolwg ar gyfrifon y Swydd- fa Fywydol fawr hon, gwelir ar unwaith y ffaith addawol i gynnydd y Premium In- come yn ystod y nwyddyn gyrraedd yn | uwch na'r un flwyddyn o'i blaen. Amlwg ¡I yw fod y Refuge Assurance yn parhau i godi yn ffafr y Prydeinwyr, a phrawf hynny yn ddiymwad fod ffurfiau ei chytun- deb yn eang, ac yn ddiamwys, a'i thaliad- a-i yn brydlon a haelionus. Nis gellid sicr- hau cynnydd cyffelyb i'r un a ddangosir yn yr adroddiadau blynvddol olynol oddieithr ar amodau felly. Y mae y ffigyrrau a roddir yn rhyfeddol, oblegid ey-frifir y cronfeydd a'r Premiums yn awr mewn myrddiynnau. Ffaith ddylai dynnu sylw yw y datganiad cryno dalu o'r Cwmni o'r cychwyn £18,676,596 19s. 9d. o hawliau. Ni fanylir yn yr adroddiad, ond pwl y meddwl na allo ddychymygu y teulu- oedd aneirif a achubwyd rhag eu pryderon gwaethaf yn oriau du marwolaeth, a'r Ilu ereill a ddiddanwyd mewn hen ddyddiau, a hynny trwy wasanaeth daionus Cwmni y Refuge Assurance. Ar y prisiad blynyddol arferol a wnaed ar Rhag. 31ain diweddaf, trefnwyd Bonus ( tra rhagorol, sef yn ol tl 14s. y cant yn y i Gangen Arferol. Ni wnaed hynny ar draul J ysigo adnoddau y Cwmni fel y gwelir oddi- j wrth y swm enfawr 0 £100,000 y crybwyllir (\ ei ychwanegu at y Gronfa Ystorio Fudd- j soddol, yn gwneud v gronfa honno yn I £ 175,000, a'r swm o £ 90,135 17s. 5d. a neillduwyd fel cronfa ar gyfer damweiniau. j Dangosir yn eglur trwy y ffigyrau canlyn- ol dyfiant rhyfeddol y Cwmni: 1903: J Premium income, LI,738,581 9s. Id.; ag- gregate income, P,1,829,009 13s. 4d.; funds, X3,136191 7s. 7d. 1 1913: Premium ( income, £ 3,380,61S 5s. 10jd.; aggregate in- come, L3,741,598 14s. 10 £ cH; funds, J £ 10,062,852 13s. 7d. Nodwedd o bwys mawr i'r sawl sydd yn I yswirio, ac yn arbennig i'r sawl n4 fyddon sefydlog yn yr un lie yw darpariadau man- I teisiol y Cwmni, gan nad oes odid un man ) lie y mae pobl heb un cynrychiolydd o leiaf o eiddo'r Refuge o fewn cyrraedd. Rhydd hynny gyfleusterau i setlo hawliau a thalu y premiums er boddlonrwydd pawb. Prof- ) iad y Cwmni yw fod pob galanas genedl- aethol yn taro rhai o'r aelodau, ac ni fu y danchwa yn Senghenydd yn eithriad. Tal- j wyd yn yr achos hwn y swm o £1,486 is. 6c. i deuluoedd a gollodd rhai o'u dyn- ion. Yn ddibetrus, dywedwn y saif y Refuge ymysg y pennaf o'r Cwmniau Ys- wirio, ac yr addawa freintiau eithriadol i'r sawl fwriada yswirio.

Advertising