Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND PIANOS AND Cheapest House sn t tie Trad. e. ORGANS. ORGANS. ESTEY ORGAN AGENCY, 24, Queeq-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:— 8WAN8EA 33, Caatle-fltreet. PONTYPRIDD.6, Taff-street. NEWPORT .23, Commercial-street. GLOUCESTER 42, Eastgate-street. LIiAN ELIJY (30, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MEKTHYK 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Termsi Hire System, from 10/- Monthly. K;Rt' Large Discount for, Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED TO ANY ADDRESS. W-'f' .JI'f:JL- DO YOU SUFFER FROM) EYESrAIi ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY & WEDNESDAYp 1914 Programmes, 2d. each. from the Secretaries, Eisteddfod Ofific6, Treorchy. GOWERTON .8. EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voioe Choirs, £ 25; Mixed Choirs. JE12; Children's Choirs, jElO Solos (each) £ 2 2s. & XI ls. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2d. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Llaethcfy or Fath Oreu, yn oynwys Hufen Ceuledig Ammrwtz a Devonshire, yn newydd bob dydd. ————  ———— Wyau Newydd Ddodwy-Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir lIaeth ddwywaith y dydd. Y FORD. Yn cynnwys arlwy fisol amftwyddwyn i blant o bob oed, set:— 13 o Bregethau A 13 o Delynegion. Mae'r gyfrol wedi 'i hadolygu yn y modd mwyaf ffafriol gan y Wasg Gymreig, megis Y Beirniad, Y Brython, Y Tyst, Cymru, Cymru'r Plant, Seren Cymru, Seven Gomer, Y Drysorfa, &c., ac mier Awdwr wedi derbya lla o lythyran canmol oddiwrth bregetbwyr, Henorion, plant, &c. Y gyfrol i'w obael ar dderbyniad Postal Order Swllt gan yr Awdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, Nr. Swansea. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwneyi yn hysbys y cyhoeddir y Dariai; bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi t') hon ddosbarthwyr brydnawn yr .)- dydd. Dymunwn ar i bawb a anfon&B- hysbysiadau neu newyddion urge: ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddi* heb fod yn ddiweddarach na OCF Mawrth. Carem gael bob gohebiaatl arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob t'1\ Jodaeth yn dal perthynas a'r "Damn1 i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG SWYDDFA R DARIAN," ABERDAR. r- &Ii.- EISTEDDFOD AU OYFODOL. Sadwrn, Mawrth 14, 1914. Eis- tedd Neuadd Gyhoeddus, Cwm- aman, Aberdar. Sadwrn, C'hwef. 2S, 1914—Eisteddfod Gadeiriol C'vnimer. i Mawrth Pa.sc, E'orill 14, 1914.— Lis- teddfoci Monah, Bedlinog. Mawrth Pasc, 1914.-Eisteddfod Flyn- yddol Penybont. Sadwin, Mai 23) 1914. — Eisteddfod Gowerton. Mawrthgwyn Mehefin 2, 1914.- Eisteddfod Fforestfach. Mawrth-Gwyn, 1914. — Eisteddfod Fforestfach. j Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.— j Eisteddfod Gadeiriol Pontardawe. Die Siorg Dafydd Ar gais tair perfformir y Ddama uchod am yr ail waith yn INEUADD GYHOEDDUS, TRECYNON; CAN j Eymdeithas Odramodol Moriali, Liwydcoed, | Nos Lun Nesaf, Chwef 23,1914 Un waith yn unig. Peidiwch a cholh'r cyfle Drysau'n agor am 7; dechreu am 7.30. Tocynnau seddau wedi eu cadw 1/6 Seddau blaen 11.; Ail seddau 6ch, EfSTEDOfOD EElEOUtTHOL CYMRU. j STORI R STREIC (Gan Beriah). Bydd rhagbrawf Parti Aberdar yng Nghystadleuaeth Drama yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Neuadd Gylioeddus, NOS IAU, Chwefror 26, 1914. Drysau yn agored am 7.15 i ddechreu am 7.45. Bydd Beirniaid > r Eisteddfod Genedlaethol yn bresennol. Mynediad i Mewn, 2/ 1/6, 6ch. DRAMA DEWI SANT I BLANT YR YSGOLION, a Chyn. deithasau Dynion Ieuainc. Mewn Tair Act. Cyfaddas i ddathlu Gwyl Dewi. Pris 2g. oddiwrth J. Davies, 35 Cemetery Road, Aberdar. PRELIM. TESTS AT THE CYMMER e^T-ESS^D, C' Y M M E I [t EISTEDDFOD, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1914. At Caei-salem Neivvdd Vestry:-I, "Mazurka," Pianofrte, under 14, 12 noon; 2, "Leibeslied," Pianoforte, Open, 12.30 p.m.; 3, Solo, Boys under 16, Within the Gates of Light," 1 p.m.; 4, Open Solo, boys or girls under 16, "To You," 1.30; 5, Novice Solo, Open, 2.30; 6, Contralto Solo, "Joy is coming," 3.30; 7, Soprano Solo, "Ynys y Plant," 4 p.m.; 8, Trio, "Duw bydd drugarog," 5 p.m. 9, Tenor Solo, Baner Ein Gwlad," 5.30; 10, Bass Solo, Yr Ornest," 6.30. At Cymmer Old Chapel:-I, Solo, under 10, "Can y Robin Goch," 12 noon; 2, Solo, under 16, "I will be ever with Thee," 12.30 p.m.; 3, Duet, under 16, "Can v Cryd," 1 p.m.; 4, Canu Penillion, dan 16, j Unryw Alaw, Dull v Gogledd," 1.30 p.m. I At the Anti-Room of the Hall:-I, Recitation, under 10, Cadair Angel," 12 noon 2. Recitation, under 16, Mae digon o le'n uweh i fyny," 1 p.m.; 3, Recitation, Open, "Araeth Caswallon," 2 p.m. Hon. Sec., TOM EVANS, Cwalia Cafe, Cymmer, Porth. MORIAH, BEDLINOG. Cynhelir yr EISTEDDFOD FLYNYDDOL uchod Dydd MAWRTH PASC, EBRILL 14eg, 1914. Beirniaid Canu DAVEY JONES, Dewi Carno, Rhymney. Adroddiadau, &c.: Y Parch. CllWYS WILLIAMS, Brynmawr. Programmes yn barod; i'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenydd, John C. Thomas. Trwy y post, lie. i BRIDGEND Annual EISTEDDFOD Easter Tuesday, April 14, 1914. 1. MALE VOICE.-(Minimum Voices, 70)— Down among the Dead Men" (Bantook). I Prize 920. And handsome Cup to saooessfal f Conductor. 2. MIXED CHOIR.-(Minimum Voices, 60) "0 Ddaw rho* i'm Dy hedd" (T. Gabriel). Xio. And Oak Chair to successful Conductor. 3. CHILDREN'S ACTION SliNG. (Minimum Voices, 25) Own Selection. £3 3s Programme ld. (per E ost, Hd.) from theBeo., J. LAWRENCE PEAT. Cowbridge Koad, Bridgend. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wytbnos, 6ch. am fis, l/t y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.   | Nid AmddiSyn Goreu -TARuw ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Gweithiwr. DYDD IAU, CHWEFROR 19, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad. I

Nodiadau'r Golygydd.i ....-

I O'r Wy i'r Dywi.

IMarwolaeth Hen Lowr. I

Calfaria, Cwmgwrach.

[No title]

f-4 jAr y Twr yn Aberdar.

[No title]