Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y CYNHWYSIAD. i

Yn Fan ac yn Amal.

News
Cite
Share

Yn Fan ac yn Amal. Derbyniodd Mr T. M. Jones, ysgolfeistr, Bargoed, dysteb gyhoeddus ar ei ymddi- swyddiad. Bu yn y swydd am 42 mlynedd, a 1 wraig yn ysgolleistres am 40 mlynedd. Cynhygiodd clerc cynorthwyol Bwrdd rCladdu Abefdar symud y cyfrifoldeb o drefnu gwasanaeth crefyddol mewn angladdau oddiar y Bwrdd. Nid drwg fyddai cadw llai o swyddogion a rhoddi mwy o waith i'r rhai a gyflogid o dan y Bwrdd. Edryched y eyhoedd ar ol peth- au. Ilhoed gweddillion marwol mam Evan Roberts, y Diwygiwr, i orffwys ym meddrod Moriah, Casllwchwr, dydd Mercher, Chwef. 12fed. Nid oodd Evan Roberts yn yr angladd. Dyma hanesyn y Cynghorwr Kirk, Caer- dydd, wrth draethu ar tater y hand yu chware'r Suliau yn yr haf yn y Pare. Gofynnodd rhywun i Spurgeon a oodd yn crpdu yr ai dyn oedd yn chware'r cornet ar y Sul i'r nefoedd. "Nid wyf yn sicr," atebai. ond yr wyf yn amou yn ddifrifol a ai y dyn oedd yn byw drws ne?j yno." .i ii y dyn oedd vii t,w drni-s reg -f ),iio. ?' Y mae'r Parch IV. R. Lewis, Cwmaman, Aberdar, wedi derbyn galwad unfry-dol i Hill Prk, Hwlffordd bwriada ddechreu yno Mai 17eg. Bu yn dra phoblogaidd tru yng Nghwmaman, a bydd dymuniadau da Jei gytedhon yn ei ganlyn i HwISordd. Y mae y Parch. W. T. Francis, Aber- amau, yn bwriadu ymsefydlu vn weinidog ar Eglwys Calfaria, Llanelli. A i faes poblogaidd, a dymunir llwyddiant mawr iddo. Penderfynodd Pwyllgor Addysg Aber- tawe dderbyn adroddiad ei goruehwyliwr ar wneud dysgu y Gymraeg yn orfodol yn yr ysgolion. Cafwyd mwyafrif boddhaol o'i blaid, ac y mae y mater i ddod ger bron y yugor dydd Mercher nesaf i'w gadarnhau. Gobeithir y ceir mwyafrif svlweddol y pryd hynny hefyd. Nos Iau diweddaf traddodwyd darlith werthfawrogwyd yn fawr ar Hunan- iaeth," yn addoldy Bryn Scion (A.), Gelli, gan y Parch. D. Emrys James, Ponty- pridd. Llvwvddwv" d gan Dr. E. ■H ■u■*g»he-s■■> gprain dd. y Llvwvcldwyd ga n Dr. E. -Fl iig h e ??, 'GeHi.

Nodion o Rymni. I

COLOFN LLAFUR. I

Or Wlad. I

o Dir y Gogledd.:

[No title]

Oddiar Lechweddau Caerfyrddin.

Seven Sisters. I

Advertising

Treherbert.

Advertising