Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND  T d PIANOS AND Ph?NOS AND 'Ieapefi ouse m the Trad. e. ORGANS. Cheapest House in the Tmde. ORGANS. ESTEY. ORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- 8WAN8EA 33, Castle-atreet. PONTYPRIDD 6, Taff-street. NEWPORT 23, Commercial-street. GLOUCESTER.42, Eastgate-street. LLANELLY 60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland -road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-Btreet. Terms I Hire System, from 10/- Monthly. tS* Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FROr4 EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN,' OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY A WEDNESDAY, 1914, Programmes, 2d. each. from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON n EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, £ 2.3; Mixed Choirs, X12; Children's Choirs,.flo; Solos (each) £ 2 2s. & XI Is. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2i. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Llaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwys Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy-Gwarantedig. Oarperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. Y FORD. In cynnwys arlwy flsol am rtwyddwyn i blant o bob oed, sef 13 o Bregethau A 13 o Delynegion. Mae'r gvfrol wedi 'i hadolygu y modd mwyaf ffafriol gan y Wasg Gymreig, megis Y Beirniad, Y Brjithou, Y Tyst, Cymrn, Cymru r Plant, Scren Cymru, Seren Gorncr, 1' Drysorfa, &c., ac v mae'r Awdwr wedi derbyn lla o lythyran" canmol oddiwrth bregetbwyr, llenorion, plant, Ac. Y gyfrol i'w ehael ar dderbyniad Postal Order Swllt gan yr Awdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, Nr. Swansea. _u_- Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Oosbarthwyr. Teimlvvn mai angenrhaid yw gwne/4 yn hysb,, 's y cyhoeddir y "Dariao J bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i'i holl ddosbarthwyr brydnawn yr -jr. dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonani hysbysiadau neu newyddion "urgellt ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddu heb fod yn ddiweddarach na bort Mawrth. Carem gael bob gohebiaiii arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob HIl fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa- i'r cyfeiriad a ganlyn YN ,UNIG SWYDDFA'R DARIAN,- ABERDAR. KISTEOOFODAU DYFODOL. Sadwrn, Mawrth Lt. 1914.-Eis- tedd Xeuadd" Gyhoeddus, Cwm- aman, Aberdar. Mawrth Pasc. 1914.—Eisteddfod Flyn- yddol Penybont. Sadwrn. Mai 23. 1914. Eisteddfod Gowerton. Mawrthgwyn Mehefin 2, 1914.— Eisteddfod Fforestfach. Mawrth-Gwyn. 1914. Eisteddfod Fforestfach. Mawrth a Mercher-Gwyn. 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.— Eisteddfod Gadeiriol Pontardawe. ( j" Beddau'r Proffwydi" (W. J. Gruffydd.) CHWAREUIR Y DDRAMA UCHOD YN NEUADD GORY CAERDYDD, I CHWEFROR 11eg, 1914. CENIR PENILLION GAN Mr. J. E. JONES I EFAILISAF. DRYSAU YN AGORED AM 7.30. DECHREU AM 8. MYNEDIAD I MEWN: 2/ 1/6, a 1/- Dewch yn llu i weled dull Cymry Caerdydd o wneud pethau. I ADMINISTRATIVE COUNTY OF j GLAMORGAN. ALL PERSONS LIABLE to the fol- lowing LICENCE DUTIES, namely— ARMORAL BEARINGS, MALE SERVANTS, CARRIAGES, MOTOR CARS and MOTOR CYCLES, and DOGS, are reminded that these LICENCES FELL DUE FOR RENEWAL on the 1st JANUARY, and that by the Finance Act of 1908, all the powers and duties of the Board of Inland Revenue in re- spect thereof are vested in the County Council. Licences may be taken out at any Postal Money Order Office in the ad- ministrative county. I No personal reminders will be sent, J but proceedings may be taken against all persons found in default after this date. A. W. FOX. I Local Taxation Officer. County Hall, Cardiff, Dated 31st January, 1914. Os bydd yn anghyfleus i un o'r dadlen wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7t y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, & 6/6 am flwyddyn drwy'r post. I- "-p n_ & Nid Amddiffyn Goreu TABIAN ond TABIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAU, CHWEFROR 12, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

Nodiadau'r Golygydd.

j O'r Wy i'r Dywi.

Pontycymer.

ARGRAFFWAITH. I

! Aberteifi. I-

'JLtL' Gwerth yn Aberdar.

! Ar Lannau'r Tawe." I

Y Gwersylloedd yn Symud.