Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Gwr Enwog yn Marw. I

Cilfynydd.I

Caerdydd.i

.Llwynbrwydrau. I

Ar Lannau'r Tawe. I

News
Cite
Share

Ar Lannau'r Tawe. Bu farw Miss Pugh, o Heol Fardre, Clydach, bore Sul diweddaf, ar ol cys- tudd hir. yn 70 mlwydd oed. Darlithiodd y Parch. T. Sinclair Evans, Abertawe, ar The Largest Room in the World" yn Hebron, Clyd- ach, nos lau, Ionawr 29ain. Yr oedd y ddarlith dan nawdd Eglwys yr Annibyn wyr Seisnig, Bethel, a llywyddodd y gweinidog-y Parch. D. Thomas. Caf- wyd gwledd o'r fath oreu. "Room for improvement" oedd y "room" y traeth- ai'r darlithydd arno. Hyderwn iddo symbylu llawer i fynd i fewn iddo. Rhoddodd Miss Jones, nyrs y dos- barth, ei swydd i fyny dydd Sadwrn di- weddaf. Gwasanaethodd o ddwy i dair blynedd yng Nghydach, a Jblin yw ei cholli. Gwen oedd ar ei hwyneb bob amser fel y gweddai i'w swydd. Sibrydir ei bod a'i golwg ar sefyllfa well. Pob bendith iddi. Darllenodd Samuel Boundy bapur rhagorol ar "Ein Goreu" i Gymdeithas Pobl Ieuainc Calfaria nos Fawrth di- weddaf. Diolchwn iddo am bapur a chymaint o ysbrydiaeth ynddo. Dy- wedodd Addison: 'Tis not in mortals to command success, but they can do more-deserve it." Beth rydd fwy o foddlonrwydd na haeddiant, a phwy all wneud yn well na'i oreu ? Llywyddodd y Parch. T. V. Evans. Llwyddodd y Cyngor Plwy' i sicrhau i bob! Clydach anfoniad allan eu llythyr- rau gyda'r llythyrgod am ddeg o'r gloch yn y boreu. Disgwyliesid yn hir am y eyfleusdra hwn. Llongyfarchwn y Cynghorwyr. Darllenodd Gwilym Davies, Heol Fardre, bapur galluog ar y "Cymro, ei ddiffygion a'i ragoriaethau," i Gym- deithas Carmel, Clydach, nos Fawrth, lonawr 27ain. Llywyddodd y brawd David John, Brynderw. Dywedir iddo bwysleisio mwy ar ddiffygion y Cymro nag ar ei ragoriaethau. Credir fod y Cymro er's blynyddoedd wedi gadael ar ol y diffygion a goffawyd yn anghar- edig. Y mae i bob pwnc ddwy ochr, ac ni ddylesid esgeuluso dangos y goreu, fel y gallai'r bobl ieuaine efelychu y rhagoriaethau. Cofier mai nid yr un yw y Cymro yn awr ag oedd yn yr amser gynt, ac ni ddylesid taflu beiau'r gor- ffennol i wyneb y presenol. LLEW.

-- -- - I Gwaencaegurwen a'r…

I ESTYN EICH OES I

I IY Gweithiwr Amaethyddol.

Advertising

Gwahannod Llyfroniaeth y "Darian."

[No title]

Aberafon. I

[No title]

!Bwrdd y Golygydd.I

IAbertawe.I

ICyngherddau.'

Ferndale.

Aberteifi a'r Cylch.