Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Gwr Enwog yn Marw. I

News
Cite
Share

Gwr Enwog yn Marw. I Blin genym glywed fod y Parch. W. P. Williams, D. D.. Glandwr, ger Aber- tawe, wedi marw. Y aymuniad a ddat- ganai bron bob amser oedd y carai "farw yn yr harness." Cafodd ei ddy- muniad. Er ei fod wedi rhoddi tri mis o rybudd i derfynu ei weinidogaeth, ni chafodd y tri mis ddod i ben. Ru farw nos Sul yn ei gartref ar ol cystudd byr. Yr oedd yn 74 oed. ac wedi byw a gweithio yn egniol am dymor hir. Brodor ydoedd o Langefni ym Mon. Yr oedd yn un o fyfyrwyr cyntaf Athrofa'r Bedyddwyr yn Llangollen. Dechreu- odd ei weinidogaeth ym Medwas; symudodd oddiyno i Frynmawr. Yr oedd er 1876 yng Nglandwr. Bu'o gadeirydd ei Clymanfa ac yn llywydd Undeb ei enwad. Ceir gair ymhellach am dano eto. I

Cilfynydd.I

Caerdydd.i

.Llwynbrwydrau. I

Ar Lannau'r Tawe. I

-- -- - I Gwaencaegurwen a'r…

I ESTYN EICH OES I

I IY Gweithiwr Amaethyddol.

Advertising

Gwahannod Llyfroniaeth y "Darian."

[No title]

Aberafon. I

[No title]

!Bwrdd y Golygydd.I

IAbertawe.I

ICyngherddau.'

Ferndale.

Aberteifi a'r Cylch.