Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

URIC ACID. A Ddecbrena fwy o Afiechydon na'r an Gwenwyn arall. Eich Arenau yn Unig I a'ch Gwared. Orynhoir yn eich corph mewn ychydig ddyddiau ddigon o surni troethol (uric acid) i achosi mar- wolaeth. Eich arenau yn unig a'oh gwared gweithiant hwy ddydd a nos i doddi y gwenwyn marwol hwn, a'i hidlo allan o'r cyfan- soddiad. Cadw yr arenau yn iaoh, felly, ydyw rheol euraidd iechyd da, a phryd bynnag nas byddoch yn teimlo yn siriol ac yn uchel eich ysbryd, dylech ar unwaith ddechreu gyda PHELENI ARENAU CEFNBOEN DOAN (Doaris Backache Kidney Pills). Hwy a roddant i chwi ryddhad buan a pharhaol, oblegid hwy a wnant yr arenau yn iach unwaith eto, ac yna ymarllwys y gwenwynau o'r corph yn y fiordd naturiol. Ond os esgeuluswch eich arenau hwy a esgeulusant hidlo allan wenwyn yr uric acid, ac yn y man chwi a ddechreuwch deimlo yn drymaidd, ac yn llesg, ac yn drist. Eich lliw a a; eich. llygaid a elant yn hagr, ac el eich camrau yn araf ac yn egwan. Hefyd cewch boenau llymion 18 eich cefn ac yn mhen eich clun. Eich fferau a'ch aelodau a chwyddant; eich cwsg ni'oh Uesola; eich calon a weithreda yn ddieithr. It Yr ut-ic acid a grisiala ac achoss grafel, annhrefnau troethol (urin- ary disorders), cryd cymmalau, cymmalwBt (gout), clunwst (scia- tica), a'r neuralgia, a diwedd at y cwbl fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr arenau, achosi y mar- wol glefyd mor adnabyddus dan yr enw Briaht's disease. Pob daritin a ddywed haaea." Perygl mawr gwenwyn yr uric acid ydyw, ei fod yn magu nerth mor raddol, mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir arno, a phan y gwelir ac y teimlir arwyddion mor ddiamheuol a phoen yn y cefn a'r annhref- nau dyfrol, gellir sicrhau fod y drwg eisioes wedi gafaelyd yn gadarn yn y dioddefydd; felly, pryd bynnag y byddwch allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch arenau drwy gymeryd PELENI ARENAU CEFNBOEN DOAN (Doan's Backache Kidney Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried ynddi at bob anhwylder yn yr arenau a'r bledren. (Ni weithreda ar y coluddion). Mae y PELEKI DOAN hyn yn toddi ac yn symud ymaith bob ormodedd o surni troethol (excess of uric acid); yn glanhau yr arenau a'r sianeli dwfr; yn lliniaru v fflameg (infla-mmation) ac yn iachau yr arenau. Mae PEKISNI DOAN wedi bod mewn ymarferiad am vn agos i 75 o flyn vdd oedd, acymaent yn berffaith d(liogel ilw cymeryd gan y naill ryw fel y llall, a chan bob oedran, oblegid gwneir hwynt o wreidd- iau pur a llysiau, ac ni ymyrant âg unrhyw organ arall o'r corph. DOlll1 :s I A Kidne E !?——— PiOStbs-  YR UNIG FLWCH DIDWYLL. Gaii hoil ffervllwn-r ne vn v 8fore* am 2/1) y hhveh 6 bhveh 13/9 iH'U yu rhydri drwv v nos/ vn sytli IKLILIWRT.IL y FOSTKK WPIIS Street, Oxford Street., Lyiulnn, W.

COLOFN Y PLANT.

IGohebiaethau.I

[No title]

Penderyn.I

Glais.

Advertising