Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Rhwng Cloriau'r Wythnos.

I Oddiar Lechwedd Penrhys

I Nodion IIIn y Ffordd. I

Micheah-neu y Gwlr a'r Gau.

I Gohebiaethau.

News
Cite
Share

I Gohebiaethau. I SYLWEDD Y CERDDORION. I Mr. Gol.,—Da oedd genyf weled sylw gan "Coch y Berllan" o'r perfformiad o "Santa Claus at the School" yn Ys goldy Siloa y nos dranoeah i'r Nadolig. Y rheswm am ein bod yn dysgu llyfrau bach—hwn yw y pumed—yn yr iaith I fain yn lie dysgu rhywbeth Cymreig, a lliw y rhedyn a'r grug arno, yw nad oes genym "cantatas" pwrpasol yn y Gym- I raeg. Y mae yn wir fod "Y mgom yr Adar" gennym, ond y mae wedi ei gami i farwolaeth, ac heblaw hyny nid yw yn amserol ar adeg y Nadolig. Pie mae ein cerddorion na chofient am ein plant? Pie mae Mr. Tom Price wedi bod na chyfansoddasai rywbeth o'r natur hwn? Y mae ganddo ef ddegau o ddarnau bach rhagorol i'r plant, ond dim un 'cantata,' ac y mae llawer o honynt gan y Saeson. Carwn yn fawr-ac yr wyf yn rhoddi yr awgrym iddynt gyda phleser-weled ein cerddorion yn troi eu llaw at gyfansoddi cantatas i'r plant. Fe fydd plant Cymru yn ddigon parod i'w canu, a'u harweinyddion ddim ond yn rhy falch i'w dysgu.—Yr eiddoch, etc., DAL SIGNO. AT J.E. -1 Mr. Gol.Gwelais ateb y gwr uchod i'r "Gwehydd Bach" yn y "Darian," a drwg genyf na allaf ei ddeall o gwbl. Mae dynion may yn siarad mae'n wir, tu hwnt i gyrhaedd rhai distadl. A gaf i eto yn ostyngedig ofyn iddo, beth oedd ei amcan, gan na ofynodd neb ei farn ef ar y llinell—" A dyn y meddwl dynol" nag ar englyn "Pwyll." Cymer- ais yn ei lith cyntaf, a hyny ar eiriau ei hunan, "mai gwr ieuanc oedd, ond er- byn hyn mae'n amlwg ei fod am ein har- gyhoeddi ei fod yn rhyw un pwysig, yn gwyjbod am y "gareg siglo" a'r sarff dorchog, a hen ohebwyr y Darian, ac hefyd yn broffwyd. Wel, nid oes genym yr un gwrthwynebiad iddo i fod yn wybodus, ond pob llwyddiapt iddo. Efallai bydd garediced a goleuo un bach fel fi mewn iaith syml fel gallaf ei ddeall. Yr wyf yn gwybod mai nid yr un sain sydd i'r "y" yn dyn a dynol; hefyd mai ychydig iawn o eiriau sydd yn yr iaith, yn y rhai y defnyddir yr ICy" yn y lusg o gwbl, mae "yn" felly. Am linell Caledfryn: "Y myn yn ceisio myned," dwedodd J.E., pwy sydd wedi dweyd llai nad y Lusg yw hi. Er i fi ddeall yn iawn a yw J.E. yn dweyd mai y Lusg yw hi Gwelsom farn Brynfab ac Ifano, Caerdydd, ar englyn "Pwyll" Hawen, a gawn ni farn J.E. os y gwel yn dda. Sylwasom ar ryw un yn y Teifi- Side yr wythnos ddiweddaf yn "cymhell ei ohebwyr, ac yn eu plith Brynfab ac Ifano," i roddi prawf iddo fod y llinell- au canlynol yn wallus Cyhoeddi gwarth caddug hyll Yw cain wasanaeth canwyll." —Hen Fardd. "Yn y chwa ei gwawr ni chyll Y wer gain eurog ganwyll." —Hen Fardd. "Nid cain yw dodi canwyll 0 wawl ter i odli twyll." Dywedai yr ysgrifenydd fod yn rhaid eu bod yn wallus os yw englyn Pwyll, Hawen, yn gywir. Beth yw barn J.E. i -Yr eiddoch, etc., ARTHUR LLWYD. I

Caerfyrddin. I

IY Ddrama Gymreig, "Die Shon…

:Ferndale.

Advertising