Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

COLOFN Y PLANT. I

Y Stori.I

Pan Gyntaf y Cyrhaeddodd y…

News
Cite
Share

Pan Gyntaf y Cyrhaeddodd y Newydd Da Aberdar. Creodd gryn dipyn o ddiddordeb. Ond fel yr elai heibio wythnos ar ol wythnos, ac y clywid llawer o bobl adnabyddus a pharchus yn Aberdar yn datgan eu barn yn groyw, ac y cyhoeddid eu datganiadau yn y wasg, nid oedd bellach un lie i amheuaeth. Dywedai pobl Aberdar, "Rhaid fod hyn yn wir." Wel, dyma ddatganiad arall a ddaw o Aberdar. Mrs. A. Russell, o Pleasant View, Bond Street, Aberdar, a ddywed, Y r oedd fy arenau wedi peri cryn pfid i mi am lawer o flynyddau, yn awr ac yn y man. Arferwn gael poen- au llymion yn fy nghefn ac yn fy mhen. Arferwn gael ysbeidiau o ben- ysgafnder, ac yn ami teimlwn yn isel fy ysbryd. Yr wyf wedi cael y gymalwst yn fy nhraed a'r coesau, ac yr oedd cyfundrefn y dwfr allan o le hefyd. Yr oedd y dwr yn boenus ac yn cynwys sylwedd tywodlyd. "Yr wyf wedi cynnyg amryw feddyginiacthau at yr anhwylder, ond pelenau pocn cefn Doan at yr arenau yw y feddyginiaeth oreu a gymerais erioed; rhoddasant i mi yr ymwared a geisiwn. Teimlaf yn gryfach yn awr, ac nid yw y poenau byth mor llym ag yr arferent fod. "Pa bfrvd bynag y caffwn achlysur i ddefnyddio pelenau Doan symudent y drwg yn gyflym. Nis gallaf siarad yn rhy uchel am danynt, ac yr wyf yn eu cymeradwyo ar bob cyfle a gaf. (Arwyddwyd) (Mrs.) A. Russell." Pris 2S. gc. y blwch, chwech o flychau am 13s. gc., oddiwrth yr holl werthwyr, neu oddiwrth Foster McClellan Co., 8 Wells Street, Ox- ford Street, London, W. Peidiwch gofyn am belenau poen cefn a'r aren- au—gofynwch yn glir am belenau poen cefn Doan at yr arenau, y fath ag a gafodd Mrs. Russell.

Advertising

Llwynbrwydrau.

Glyn Nedd.

Advertising