Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y CYNBWYSlAD.

Yn Fan ac yn Ami.

News
Cite
Share

Yn Fan ac yn Ami. Yn ol Mr. Llewelyn Williams, A. S., yn Nhreforis, Morgan Llwyd o Wynedd oedd y cyntaf y ysgrifennu llyfr gwr- eiddiol yn y Gymraeg—Llyfr y Tri Aderyn oedd hw-n. Mynodd amryw dystion yn Nhrenghol- iad Senghennydd roddi eu tystiolaethau yn Gymraeg a chyfieithodd y Crwner. Dyma'r fantaiB o gael swyddogion y cyhoedd yn medru yr hen iaith. 0 ba le y ceir ysbrydiaeth ddigonol a pharhaol i gario'r gwaith o ryddhau'r bobl oddiwrth ormes a thralia ? 0 ba le ond oddiwrth gyfriniaeth ? Rhed symudiad dyngarol eia derfyr, buan a thruenue iei -ft. ill.<I; yuigoin mewn tywod os caniateir i gyfriniaeth Gristionogol farw yn y wlad. Yrngil- iodd yr lesu i'r dirgel i waddoli ei Hun a nerth i gyflawnndyledswyddau mawr ei fywyd. Mae Gethsemane o flaen Calfaria,Parch. Rowland Jones yn y "Seren Gomer." Rhaglen a gwedd grefyddol iawn arni sydd newydd ddod allan ar gyfer Cy- manfa Gerddorol Eglwys Bodringallt mis Mawrth nesaf. Sylwn fod anthem- au, yr emyn-don a'r salm-don i'w canu. Peth pwysig arall gynwysa y rhaglen yw holwyddoreg ar "Hanes Moses" gan y Parch. T. D. Jones, y gweinidog. Gwelwn mai swyddogion y Pwyllgor ydynt-Cadeirydd, Mr John Isaac (loan ap Daniel); trysorydd, Mr John Lewis ysgrifenydd, Mr. Enos Davies. Mr. David Davies, L. T.S. C., sydd wedi ei ddewis yn arweinydd am y pedwaredd tro, a Mri. Sam John a W. Harries sydd wedi eu dethol yn organyddion. Bydd i frodyr a chwiorydd o'r eglwys adrodd a chanu. Y Drudwy. Ar y brigyn Clywais nodyn, Drudwy Ion; Er yr. oerni Gwnaeth sirioli Llawer bron. Fel y drudwy Carwn fwy-fwy Roi fy mryd Ar wneud bywyd Pawb yn wynfyd Ar ei hyd. Yn yr "Ymwelydd Misol" barna y Parch. T. C. Williams, M.A., mai ei wraig ddarganfu y Canghellor pan y mynnodd ei briodi ef. Gellir dweud am y darganfyddiad hwn fel y dywedir am bob un arall ein bod yn ei wybod o'r blaen. Ni warafunwn anfarwoldeb i'r gwr enwog o Lan y Fenai am ei dweud. I

Plasmarl.

0119TEDDFODAU DYFODOL.

I __COLOFN LLAFUH. I

Glais. I

Ar Lannau'r Tawe.

t I ! Hirwaun.j

Advertising

pontycymmer.