Hide Articles List

11 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

[No title]

PWLL GLO. 1

Penderyn.

CIBTEDOFODAU DYFODOL.-I

I Gohebiaethau. i I

Dalier Sylw.I

Aberteifi a'r Cylch. I

INodion Min y Ffordd. I

Eisteddfod Gadeiriol Minny…

News
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol Minny Street, Caerdydd. Cynaliwyd yr uchod y Boxing Day dan nawdd Cymdeithas Gyd-ddiwyll- iadol yr eglwys. Llywyddwyd gan Mr. W. H. James, Penylan. Arweinydd, Parch. R. E. Salmon, Roath Park. Beirniaid: Cerddoriaeth, Mri. Wil- liam John Evans, Aberdar, a J. W. Howells, L.T.S.C., Porth; barddon- iaeth, Mr Rees Rees (Teifi), Caer- dydd. Cyfeiliwyd gan Proffeswr D.. Tawe Jones, Caerdydd, a Miss Jones, Rhymni. Enillwyd y gwahanol wo- brwyon fel y canlyn:- Unawd ar y berdoneg, Sam Griffiths, Caerdydd. Adroddiad i rai dan 18 oed, Cecilia Mary Evans, Pontyrhyl; 2il, Henry Morgan, Treforest; 3ydd, May Wil- liams, Caerdydd. Adroddiad i blant dan ddeg oed, laf, Jessie Evans, Pontyrhyl; 2il, Ellen Owen, Caerdydd. Prif adroddiad, "Y Ffoadur," rhan- wyd rhwng Edwin Parry, Gilfach Goch, ac Elias Hughes, Llanelly. Deuddeg o gynghorion tad i'w fab, Idwal. Deuddeg o gynghorion mam i'w merch, Mary Morris, Abertridwr. Cyfieithu darn ar y pryd, Pollie Davies, Caerdydd. Ysgrif Ddesgrifiadol o Sianel Bryste, Gwaunfa, Caerdydd. Pedwar penill i'r Delyn Gymreig, Mr. Valentine Jones, Llangadog. Englyn, Ymyl y Bedd. Enillwyd y gadair am y bryddest oreu i'r "Aelwyd Gymreig" gan Madog Fechan, Aberhonddu. Y darlun goreu o long hwyliau yd- oedd eiddo Mr Ernie Phillips, Caer- dydd. Ton i blant, Mr W. H. James, A.C., Clydach-ar-Dawe. Canu penillion, rhanwyd rhwng Edgar Phillips, Caerdydd, a T. Evans, Caerdydd. Deuawd ar y berdoneg, Enid Rich- ards a Essie Thomas, Caerdydd. Unawd i blant (mab neu ferch), Emlyn Thomas, Aberaman. Unawd Soprano, Miss Getta Thomas, Caerdydd. Unawd Alto, rhanwyd rhwng Madame Ellis, Porth, a Miss C. Davies, Aberaman. Unawd Bass, Mr. J. Haydn Wil- liams, Porth. Her Unawd, Mr Morgan Morgan, Trealaw. Enillwyd ar y prif ddarn i Gorau Meibion, "Cwmwl a Storm" (D. Tawe Jones) gan Barti Williamstown, y rhai a ganasant y darn desgrifiadol hwn yn rhagorol. Cafwyd Eisteddfod ragorol, ac v mae gair o ganmoliaeth yn ddyledus i'r ysgrifenyddion, Mri J. M. Evans a T. O. Thomas, am gyflawnu eu dyled- swyddau i foddlonrwydd.

Advertising