Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

[No title]

PWLL GLO. 1

Penderyn.

CIBTEDOFODAU DYFODOL.-I

I Gohebiaethau. i I

Dalier Sylw.I

Aberteifi a'r Cylch. I

INodion Min y Ffordd. I

News
Cite
Share

I Nodion Min y Ffordd. I GAN" EOS HAFOD." I Cynhaliodd Eglwysi Sefydledig y cylch hwn eu gwasanaethau arferol dydd Nadolig. Canwyd emyn-donau, anthcmau, a salm-donau yn wresog. Gwasanaethodd y Parch. W. Lewis, Ficer Ystradyfodwg, ac offeiriaid gweithgar ereill y cylch ar yr achlysur dymunol o ddathlu mawl ar gan a gweddi am Waredwr y byd. Ar y dydd nodedig enwyd trodd y tywydd yn weddol ffafriol i fynychu lleoedd atyniadol creill. Y noson I flaenorol canwyd carolau pwrpasol gan feib cerdd-leisiol ac offerynol. Mwynhawyd y seiniau melus y rhai barotodd y meddwl i dreulio prif wyl y flwyddyn yn llawen. Diolch am yr amrywiaeth glywid gan gynnifer o leiswyr da ac offerynwyr cerdd medrus. Tua dechreu yr wythnos daeth yr eira a'r rhew, nes i fynyddau a glyn- oedd wisgo mantell wen. Caed golwg, fel cynt bron, ar y dyffryn hwn, ac nid anymunol oedd ei gael gan yr hoffir sylwi ar bethau o fath halen y ddaear a rhewllyd lyn ac afon. Medd- yliodd yr ieuanc yn gryf y rhoddid cyfle iddo lithro ar ysgafn droed dros yr ia, ond fei siomwyd am i wlaw ddyfod nes diddymu y rhew o'i gader- nid. Hyfrydwch cynulliad deallgar fu gwrando Syr Edward Anwyl, M.A., yn traddodi anerchiad o flaen Cym- deithas Ddiwylliadol Pobl leuainc Eglwys Gynulleidfaol Bodringallt. Cymerodd hyn le nos Lun, Rhagfyr 2gain, a dewisodd y Proffeswr dysged- ig yn destyn, Hanes Gwareiddiad Ewrop." Clywais ganmol neillduol ar yr hyn wrandawid. Llywyddwyd yn hapus gan Mr John Isaac (loan ap Daniel). Cynaliodd cyfeillion gweithgar per- thynol i Gapel Horeb (W.), Ystrad, eu swper arferol nos olaf y flwyddyn. Daeth nifer luosog yn nghyd i gym- eryd o'r danteithion blasus barotowyd ar yr achlysur. Clywais fod yr amryw- iaeth yn flasus iawn, a gwnaeth serchowgrwydd y boneddigesau oedd wrth y byrddau ychwanegu at y wledd derbyniol o de a theisen, etc. Boreu y flwyddyn newydd ymwelodd y plant fel arfer a bwthynau i ddymuno gwenau y flwyddyn hon i ni. 'Roedd dweyd Blwyddyn Newydd Dda i chwi" yn awgrvmu hefyd y hyddai eeiniog neu fwy yn dderbvniol yn ol yr hen arferiad. Gwnaed a fedi wyd i foddloni y llu ieuanc a thyner, ond y gofid deirr.lwyd oedd i gynnifer ddyfod yr un pryd nes nad oedd modd diwallu dymuniad yr oil o honynt. Yr wyf am ddiolch i'r cyfeillion fu mor garedig a danfon llythyr-gerdynau gynwysodd eu deisyfiadau i mi gael gwyliau llawen a Blwyddyn Newydd Dda. Yr oeddent yn dderbyniol, fel un rheswm, am nad allaswn fynd tu- allan i'm tyddyn i newid geiriau a brodyr yn herwydd anhwylder corph- orol. Gwnaethant ychwanegu fy llond- er am fod nifer o honynt yn Gymraeg eu cynwys. Mae hyn yn arwydd fod ein hiaith i fyw, a ffyddloniaid o'r fath a nodwyd wna help iddi ddangos ei gwerth fwy-fwy fel y rhai ysgrifena mor fedrus dros ei pharhad. Fel mil- oedd ereill yr wyf yn falch o burdeb yr iaith wnaeth ein mamau a'n tadau gymaint pwys o honi mewn gweddi a mawl.

Eisteddfod Gadeiriol Minny…

Advertising