Hide Articles List

11 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

[No title]

PWLL GLO. 1

Penderyn.

CIBTEDOFODAU DYFODOL.-I

I Gohebiaethau. i I

Dalier Sylw.I

Aberteifi a'r Cylch. I

News
Cite
Share

Aberteifi a'r Cylch. I Yr ydym yn ostyngedig yn syrthio i fewn i gyfarwyddyd y Gol. newydd i ddod allan o'r "Ystorm," er ei bod yn anhawdd, gan ein bod wedi darparu ysgrifau ar gyfer y ddau frawd sydd yn ymosod. Awgryma y Gol. fod rhyddid gan Williams a Havard i ysgrifenu erthyglau byrion ar eu credo, felly gwn y ceir yr un chwareuteg i wyntyllu yr erthyglau hyny, a bydd yn bleser genym wneud hyny yn yr ysbryd goreu. Wel, mae 1914 wedi gwawrio, a'r "Darian" wedi cael dillad newydd, ac y mae yn ymddangos yn brydferth iawn. Ilyde.rwn y parha i gyfarfod ag angen- ion Cymru Fydd. Treuliwyd noson cyn dechreu 1914 mewn gwahanol ffyrdd yn y dref. Caf- wyd yn Hope Chapel gyfarfod crefydd- ol. Rhoddwyd anerchiad pwrpasol gan y gweinidog, Mr. Whittington, a ffarwel- iwyd a'r hen flwyddyn mewn teimlad pruddaidd, gan ddymuno am flwyddyn newydd dda i bob un o'r gwyddfodolion. Cafwyd cyfarfod o natur wahanol yn y "Pavilion," ac yr oedd lliaws wedi dyfod ynghyd i weled y darluniau, y rhai oeddynt o nodwedd ddyrchafedig. Dyma adeg i edrych yn ol i'r gorphen- ol a chanfod llawer o ddiffygion yn ein hanes personol, cymdeithasol, a chref- yddol, ac edrychwn mewn dychymyg i'r dyfodol gan addaw diwygio. Mae genym hefyd i gofio am lawer o drychinebau ar dir a mor. Canoedd o deuluoedd oedd yn gyfain yn nechreu 1913 erbyn hyn wedi eu rhwygo gan angeu mewn gwahanol foddau. Credwn hefyd y gallwn weled arwydd- ion pethau gwell yn y rhagolygon sydd wedi cychwyn yn nghorph 1913. Medd- ylier am y Ddeddf Yswiriol ddechreuodd gyfranu tuag at ddynion afiach a men- ywod tuag at gynhaliaeth ar enedigaeth plant. Meddylier eto am y daioni gyfrenir i ddynion dros dri ugain a deg oed. Cyfranwyd 2449,630 drwy Gyrnru, a phwy all ddyweud faint o heulwen mae y swm yma wedi ddwyn i deulu- oedd y wlad, a gellir disgwyl yn mlaen eto at gyfnod pan y bydd ein tlottai yn wag, a chyflogau swyddogion yn di- ddymu, ac wrth hyny yn syrthio yn ol er lleihau y trethi ar y trethdalwyr. Mae argoelion hefyd y daw cyflog y gweithiwr yn uwch yn fuan. Disgwylia labrwyr y wlad yn mlaen at fesur dyfod- ol y tir er rhoddi gwell cynhaliaeth i'r gweithwyr, a hawl sicrach i'w ffermdai. Hyderwn y cawn flwyddyn newydd dda yn grefyddol am 1914. Mae per- sonau drwy y wlad yn barod iawn i daflu y bai ar farweidd-dra yr eglwysi ar aelodau crefyddol a'u harweinwyr, ond dylem ddiolch fod sefyllfa yr eglwysi fel y maent, pan y cofiwn am y llifogydd dylanwadau sydd yn rhuthro yn eu her- byn. Mae yr achos goreu yn sicr o fyned yn y blaen ar waethaf pob gwrth- wynejbiad, ac os na chymer yr eglwysi fantais ar yr hyn sydd yn ffafriol iddi a deffro fel llu banerog i ymosod ar gyfeiliornadau yr oes, fe gyfyd "ym- wared eto o le arall." Yn hytrach na dangos goleu goch diffygion, ac eglwysi gwag, dylem ddangos goleu gwyn go- beithion y dyfodol, a'r modd goreu i lanw capelau ac eglwysi y wlad a dynion yn fyw i angenion cymdeithas, ac yn teimlo dros gyflwr ysbrydol yr aelodau sydd oddifewn i'r eglwys yn ogystal a'r miloedd sydd y tu allan. Yr ydym o galon yn dymuno pob llwyddiant i gwmni newydd y "Darian," ac hir oes i'r Gol. newydd i'n harwain fel darllenwyr ar hyd meusydd eang- fawr gwybodaeth yn wleidyddol a chref- yddol.—Yr eiddoch yn gywir, I Aberteifi. D. JONES. I

INodion Min y Ffordd. I

Eisteddfod Gadeiriol Minny…

Advertising