Hide Articles List

11 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

[No title]

PWLL GLO. 1

Penderyn.

News
Cite
Share

Penderyn. Blin genym gofnodi marwolaeth sydyn ac annisgwyliadwy y chwaer Mrs. Emily Lewis, anwyl briod Mr. William Lewis, 12 Pontpren, ar enedigaeth plentyn. Gwanaidd oedd iechyd y chwaer ers tipyn, ac ofnai y meddyg y canlyniadau, ac er galar dwys i'w phriod a'r perthnasau, an- adlodd ei holaf yn mhen rhai oriau. Mae'r baban yn fyw, a'r fam wedi myned yn yr oedran cynar o 33 mlwydd oed. Rhagluniaeth lor fyddo'n dyner wrth y tad ieuanc a'r plant bychain (pump mewn nifer) yn y cyfrwng tywyll presenol. Yr unig gysur iddo ef a phawb eraill o gyffelyb brofiad ydyw fod Tad yr amddifaid yn fyw, ac y gall Ef wneud i fyny am golled mam a thad. Yr oedd Mrs. Lewis yn aelod o Eglwys St. Cynog, Penderyn, ac yn aelod ffyddlon o'r cor, ac amlygwyd hyny ddydd ei hangladd prydnawn Sadwrn, y 3ydd cyfisol, pryd yr oedd y cantorion yn eu lleoedd ar waith yr angladd yn dyfod i fewn. Canasant rai tbnau yn hynod ddymunol yn y gwasanaeth claddu, a'r Rheithor, y Parch. LI. Jenkins, yn gwasanaethu. Yr oedd tyrfa o bobi barchus o bell ac agos yn bresenol. Gorphwysed hithau yn dawel hyd y bore Bydd dorau beddau'r byd Ar un gair yn agoryd." Nos Sadwrn nesaf, Ionawr iofed, yn Nghapel Siloa (B.), bydd y Proff. Joseph Jones, o Aberhonddu, yn rhoddi anerchiad i etholwyr y plwyf ar un o gwestiynau y dydd, Addysg, feallai, a gobeithio y daw cynulliad lluosog yn nghyd i wrando arno, oblegyd mae'n hysbys bellach fod yr Athro yn un o brif ddynion cyhoeddus ein cenedl. Croesaw i bawb. DEWI CYNON. I

CIBTEDOFODAU DYFODOL.-I

I Gohebiaethau. i I

Dalier Sylw.I

Aberteifi a'r Cylch. I

INodion Min y Ffordd. I

Eisteddfod Gadeiriol Minny…

Advertising