Hide Articles List

11 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

[No title]

PWLL GLO. 1

News
Cite
Share

PWLL GLO. 1 Pwll afiach, un pell hefyd-o fwyniant, 'Does fynyd o wennyd; 0 fewn i hwn ofn o hyd Ddaw drostoch a'i ddu dristyd. Pwll nwyawl, palla'n hawydd,—nid dyddan Myn'd iddo ef beunydd; Duwch a'i ran a'i dawch rydd Nodau o'r erch sugnedydd. MURMURYDD. Bronllwyn, Gelli. CWYN ADERYN. I Un boreu yn yr hafddydd Mi godais gyda'r wawr, Er gweled lloni meusydd Dan nawdd adfywiol awr A thra yn dal i syllu Mi welais hwyrol len Yn araf dori o'r neilldu Er mwyn cael disglaer nen. f Mi deimlas awydd llamu Fel oenig ar y Jbryn, Fy mod fel hyn yn meddu Amserol lewyrch gwyn; Ond tra yn lion fy nghalon Daeth heibio awel groes, Nes collais fri y swynion Drwy lymder chwerw loes. Hyn barodd i mi'n sydyn I edrych at y berth, Lie gwelais brudd aderyn Yn raddol golli nerth Drwy archoll dan ei galon A gafodd, meddai ef, Tra'n pyncio ei alawon 0 glod am wenau'r net. Deallais wrth ei gwynfan Mai ergyd gafodd ef, Am teimlai yn rhy egwan I gwyno drwy ei lef; Wrth gau ei lygaid bychain Dywedodd, "Gwelaf draw Y dydd bydd gwae ac ochain Yn aros cruelon law." EOS HAFOD. Ystrad, Rhondda. J< DWFR WEDI'I FERWI REWA'N GYNT." Hen wlad y mwyn alawon I mi yw Cymru fad, Gwlad sydd a'i diarebion Mewn bri ar lafar gwlad; Hen wireb wyf yn hoffi A glywais ar fy hynt, Yw "Dwr fo wedi'i ferwi A rewa'n llawer cynt." Mae rhai cyfeillion rhyfedd I'w canfod ar ein taith, Rhai'n orlawn o frwdfrydedd A chariant ruddiau llaith; Ond oerant wrth eu croesi Mor gyflym bron a'r gwynt, Mae dwr fo wedi'i ferwi Yn rhewi'n llawer cynt." Ceir ereill tra gwahanol, Mwy didwyll yn eu ffyrdd, Fel gwanwyn ir, parhaol, A'u dail o hyd yn wyrdd; Yn graddol iawn gynhesu Byth-gynes fydd eu hynt. Rhai hyn sydd heb eu berwi, A phell o rewi y'nt." Brwdfrydedd un di-alw Os digwydd ddod i'ch cwrdd, 0 hyd gochelwch hwnw, Gwnewch frys i'w anfon ffwrdd; Can's gellwch benderfynu Arogli brad drwy'r gwynt. Mae dwr fo wedi'i ferwi Yn rhewi'n Ilawer cynt." Boed i ni oil wneyd ymgais Wrth ddewis cyfaill cun, Amcanu am y llednais A'r addfwyn, dyma'r dyn; Ni rewa hwn y gauaf, Un cydnaws fydd yr haf, Fe fydd 'run fath mewn aelaf A phan mewn tywydd braf. MURMURYDD. Bronllwyn, Gelli. LLONGYFARCHIAD I I I'r Marchog Newydd, Syr William James Thomas, Ynyshir. Mae engyl edmygedd yn dawnsio drwy'r tir I ddathlu dyrchafiad gwr hael Ynyshir Tra'r awen sy'n llawen yn trwsio ei chan A geiriau priodol a'i mynwes ar dan; Mae tlodion yr ardal yn gwenu yn lion, A'u hiaith yw-hawddamor i'r urddas fawr hon; Wrth weled dyngarwr dan goron gwir fri, A hwnw yn Gymro sy'n caru'n gwlad ni, Trigolion y Rhondda a floeddiant yn wir, Hir oes i Syr William—gwr hael Ynys- hir. Nid oes eisiau clychau i seinio ei glod, Mae tine ei haelioni o hyd o'r iawn nod; Yn well nag hyawdledd, ac awen y bardd, Mae'i rhoddion sylweddol yn fythol- wyrdd hardd; Mae anian ddyngarol Syr William yn llawn 0 ffrwythau ardderchog, godidog ei dawn; O'i doraeth bendithion cyfrana i'w wlad Ei filoedd ar filoedd yn rhwydd ac yn rhad, A gweithwyr y Rhondda a floeddiant yn wir, Byw byth fo hael Farchog yr hen Ynys- hir. Fel angel trugarog mae'n rhoddi o hyd, Ei olud ar alwad anghenus y byd Ei weithwyr a'i cara, a'i enw sy'n fel Yn ngenau'r trigolion gan gymaint eu sel; Nid rhyfedd i'r Brenin i gofio'r fath un Sy'n deilwng o'r enw ac urddas y dyn I fyny aed eto hyd risiau mawrhad Nes cyrhaedd anrhydedd goruchaf ei wlad; A'r werin adseinia yn groew a chlir, Hir oes i Syr William, gwr hael Ynyshir. AP LEWIS. 44 Merthyr Road, Pontypridd.

Penderyn.

CIBTEDOFODAU DYFODOL.-I

I Gohebiaethau. i I

Dalier Sylw.I

Aberteifi a'r Cylch. I

INodion Min y Ffordd. I

Eisteddfod Gadeiriol Minny…

Advertising