Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

COLOFN Y BOBL IEUAINC. I

Horeb, Pump Heol.

ARQRAFFWAITH.

IAdolygiaeth.I

Treharris ar Cylch. I

I I Bethania, Aberdar.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

A DDARFU I CHWI AMEU EICH ARENAU ? rrfi W /a 1? M? ) ? ,? J J-?. ? ?/_? ,? daW?n ?' ?-?? j ddywed ?m????????? (7 ?   > II r= Ii I I( I I A ydych yn bruddglwyfus, yn gyffrous, neu yn blino yn fuan ? A ydych wedi rhedeg i lawr, neu yn gymalystog (rheumatic) ? Effeithia Blinder Arenol ar yr holl gorph. Ullwer svdd yn dioddef oddiwrth yr an- hwylderhwn nad amheunsant erioed eu harenau (kidpiegs), ae eto yr arenau ydyw yr organau mwyaf tebyj^ol i wnelu, oblegid ganddynt hwy y mao y gwaith mwyaf i'w wneyd. Dydd a nos, o'n genedipieth hyd 'ddiwedd ein bvwydau, mac-nt ar waith yn gwahanu v lleisw ('trii,f) oddiwrth y gwaed, ac yn hidlo allan y <r\venwyiiau sydd yn achosi y fath anhwyldorau a'r rhai hyn:- Poen yn y cofn, poonau yn yr vstlysau a'r llwynau, jirydiau pensyfrdanol, afreoleidd-dra | troethol (urinary irregvlarities)y Anhwyj.i>er Pi.KixtKNOi, [bladder disease), grafel. care, imfuinodd (.<!et>ples.<ne ,"s). cryd cym mala II, UwMtwst f/?M</o), ehwyddiadau dyfrol dyt'rylwvf (drops;/), calon afreolaidd, nnnhrefn- ait gieuol, a Bri</h€s Mae blinder arenol yn effeithio yn wahanol ar bobl, ond os ydych yn dioddef oddiwrth un o'r argoelion uchod, gellwch sicrhau fod genych atiechyd yu yr arenau. Maent yn syrthio yn ol gyda'11 gwaith, ac yn aiialluog i gadw o'ch corph v curiii dyfrol a'r gwenwyruiu arenol sydd yn deohreu cymaint o afk-chydon. Mae gwaith yr arenau mor fawr ac mor "tldiorphwys fel, pan unwaith y gwaelant, nis gallant byth wellhau heb gvnortliwv. Cynoriliwy neillduol vr arenau vdyw I'klkxiAkkxav■ Ckfnboks DOAX (Doaii^ ]iacl:<fcheKaJnejf 't(h) £ \\neiir hwynt 0 wreiJdiull pllr a lIyiHII a iachâllt fiC a adfvwiaut vr arenau mewn ftordd natunol. Gwelihant bob matli o anliwyider yn yr arenau ac vd v bledr(,.n :t ia(-.IiRtit boenau vu vr llwynau, cywirant annhrefnati troethol {unnnry grafel: Imy n'cit ni.Ki.IiffyiK.nt rhag balhant[ gwaed, rhag iVlnn.eg Cvjhimmatyn y bledren, wia. dyfrgiwyf. trwytlil.f (dia- Nid ,c,, ?,qii d d %Iut ??,a?/?-.<.?'<< s ut utirlin-w ,tr%- Un ade!-? tYbidma(-anuhretna.:tr?h<dyn'ac!hd eu priod?i i'r arenau, ond mae uwvddoniaefh ? ddiwcddar vn proti fod y rhan iwvaf o ahech- vdon vu cael eu dechreu.xl Yn vr organau pwvsiti hvn. Felly, os ydych yn wae!, ni waeth beth a fedd>liweh y«" y nuiter, dech- reuwch ar uiiwai;h gyda I'iim-Kni Arkxau Cki N'uokx Doax x Bacl"¡,c Kidn('!J Pills), a cheiMwd. gael eich arenau yn wch vna Invvtlmu a d'lyuant yn yr hojl organau ereill. Nid drwy yr un ftordd arall y'ch hadferir. I 0 a ,BacAache- f Backache Kidn   ? jrXA?y???? n?  ?a w   \????*????'? ??"? ?' ? \\W  &?? Z  ?\?/c??T?\??j)?M?/t/y/y?\i?  YR UNIG FLWCH DIDWYLU. (ian lioll fl'eryllwyr ac ) n y Stores am 2/t» y blweli 0 blwch 13/9 neu yn ihydd drwy y post vn svth oddiwrth y iMcCi.KLi.AN Co., 8, Wells Street. Oxford Street. London, W.

! Trefforest a'r Cylch.