Hide Articles List

8 articles on this Page

COLOFN Y BOBL IEUAINC. I

Horeb, Pump Heol.

ARQRAFFWAITH.

IAdolygiaeth.I

Treharris ar Cylch. I

I I Bethania, Aberdar.I

News
Cite
Share

I I Bethania, Aberdar. I Cynaliwyd Eisteddfod flynyddol dydd Gwener, Rhagfyr 26, am ddau a chwech o'r gloch. Yr oedd cyfarfod y prydnawn yn gyfyngedig i'r plant. Y swyddogion oeddent: Beirniaid Y Gerddoriaeth, Mr. Abraham Wat- kins, G. & L.; llenyddiaeth, adrodd, etc., Parch. W. Margam Jones, Llwydcoed; gwnio, Mrs. Powell, Danygraig, a Miss N. Jones, Ys- golion Capcoch; arluniaeth, Mr. D. G. Davies, Ysgolion Pare. Llywydd y dydd, Parch. W. Davies, M.A.; ysgrifenydd, Mr. Tom Evans; trysoryddes, Miss Annie Jones, Gwersyll; cyfeilydd, Miss Jane Young. Gwobrwywyd yn y pryd- nawn:- Canu i ferched dan 10 oed, "Y Gwcw Fach," iaf, Hannah Jenkins; 2il, Matie Evans. Bechgyn dan 16eg, "Robin Goch," William Henry Jones. Merched dan i6eg, "Suo Gan," iaf, Jones; rhoddwyd gwobr hefyd i Annie Jenkins a Gertie Davies. Dar-- llen Sol-ffa dan 16eg oed, William Henry Jones a Olwen Evans yn gyfartal. Adroddiadau: Dan 7 oed, Muriel Jones. Dan 21eg oed, iaf, Annie Daniel; 2il, Mattie Evans. Dan 21, Edith Jenkins. Arholiad Ysgrifenedig Dan 16, David Eynon. Dan 13 oed, John Jenkins ac Annie Daniel yn gyfartal; 2il, Annie Jenkins a Katie Ann Eynon yn gyfartal. Dan 10 oed, iaf, Mattie Evans; 2il, Bessie Roderick a Bessie Ray Jones yn gyfartal. Plant dan 8 oed, ateb cwestiynau, iaf, Bessie Ray Jones; 2i1, Mervyn Walter Davies ac Agnes Lamford yn gyf- artal. Gwnio: Merched dan 9 oed, iaf, Agnes Lamford; 2il, Hannah Jen- kins. Dan 13 oed, iaf, Gertie Davies; 21I, Lizzie James. Dan 16 oed, gwneud "Cas Coban Nos," iaf, Ol- wen Evans. Cafwyd can agoriadol gan Miss Ann Mary Jones yng nghyfarfod yr hwyr, a dyfarnwyd y rhai canlynol yn fuddugol:- Traethawd, "Cymeriadau amlwg Bethania am yr haner can mlwydd cyntaf," Mr J. W. Young. Y delyneg oreu ar unrhyw destyn, Mr John Price (loan Eithrin). Traethawd goreu ar "Lwyr Ym- wrthodiad," iaf, Mr J. W. Young; 2il, Miss M. Williams. Arholiad ysgrifenedig dan 21 oed, iaf, Miss Mary A. Davies; 2il, Miss Ethel Powell. Adroddiad i rai dros 21, "Yr Amser Gynt," Mr. Tom Evans. Crayon Drawing, Santa Clos," iaf, David Thomas; 2il, Willie Jen- kins. Cerddoriaeth.— Unawd Contralto, "W oe, woe unto them," Miss Annie Thomas. Unawd Tenor, "Be thou Faithful unto Death," Mr Tom Evans. Unawd Bass, "Lead Kindly Light," Mr Rees Evan Price. Deuawd, Gwys i'r Gad," Mri Tom Evans a R. E. Price. Wythawd, "Ti Wyddost beth ddywed fy Nghalon," Mr Tom Evans a'i gyfeillion. Darllen Sol-ffa ar y pryd, Mr David Jones. Alaw Ton Gynulleidfaol, Mr Joshua Davies. Gwnio.—Crotchet Doyley, iaf, Miss Winnie George; 2il, Miss Jane Young. Fancy Table Centre: iaf, Miss Lizzie Edwards; 2il, Miss Gwen Davies. Frock fer i baban, iaf, Miss Annie Roderick; 2il, Miss Gwen Davies.

Advertising

! Trefforest a'r Cylch.