Hide Articles List

7 articles on this Page

Jiwbili yn Nhabernacl, | Treforis.!…

IAr y Twr yn Aberdar.

Ferndale.

?*?"?**''? ' .....  Mountain…

Gwahannod Llyfroniaeth yI…

News
Cite
Share

Gwahannod Llyfroniaeth y I "Darian." GAN "WYDDONWY." I Anwyl Ddarllenydd,—Yn y golofn hon bwriadwn o wythnos i wythnos wahanu" a nodi" llyfrau a chyhoeddiadau ystyriwn fydd o werth i ddarllenwyr y Darian wybod rhywbeth am danynt. Afraid dywedyd y bydd genym safon i wa- hanu wrthi, a bydd y nodiadau bob amser yn gyfryw ag a fydd yn diddori ac yn adeiladu'r goreu yn mhob un o honynt. Mae ar hyd a lied y byd filoedd o Gymry llengar briodolant eu cariad a'u chwaeth at lenyddiaeth Gymreig i'r cyfarwyddyd gawsant, y gwersi dderbyniasant, a'r profiad y cyfranasant o hono ar aelwyd deyrn- garol y Darian yn y blwyddi gynt. Mae yna gongl gynes yn nghalonau'r miloedd hyn i'w "Halma Mater" o hyd yn parhau. Yr un yw program y "Darian," yr un ei hawydd am fod o wasanaeth addysgol arbenig i blant a phobl ieuainc y wlad yn awr fel cynt; ond fod lluosowgrwydd ei chynghorwyr yn awr yn rhoddi iddi'r fantais o allu bod yn fwy buddiol i gyfar- wyddo, ac yn fwy deheuig i dwyn allan ddawn ein hieuenctyd nag erioed o'r blaen. Mae i'r "Darian" ddyfodol disglaer eto, ac anogwn, gyda phob hyder, ein darllenwyr i son am dani, ei dangos a'i chymer- adwyo i'w cyfeillion a'u cymdogion. Bwriedir i'r golofn hon yn unig i fod yn werth ceiniog i bob un ymchwil- gar am oreuon llyfroniaeth fydd yn ymwneud ai Chymru, Cymro, a Chymraeg—a'r holl golofnau eraill a roddir iddynt yn ychwaneg Fe wel y mis hwn ein. misolyn fydd o ddyddordeb neillduol i'r sawl gar- ant ein cynydd a'n llwydd yn gym- deithasol a chenedlaethol "The Welsh Outlook." Ei bris fydd tair ceiniog, a gwneir trefniadau i'w osod ar werth yn siop pob dosbarth- wr o'r "Darian." Mae yn cael ei droi allan ar linellau hollol newydd yn hanes llenyddiaeth gylchgronawl Cymru. Myner fod y rhifynau cyn- /taf ar law gan bob un o'n dosbarth- wyr a'n llyfrwerthwyr, canys y mae'n debyg y bydd galw cyson am y rhifynau dyfodol. Dyma'r amser y dylai pob dos- barthwr fod ar ei wyliadwriaeth am gyfle i werthu blwyddiaduron, megis Pears, Whitaker, Hazell, etc. Nid oes reswm yn y byd pam lai na ddylai'r dosbarthwr distadlaf yn y siop Iciaf ymgymeryd a gwerthu'r. llyfrau hyn. Hyd yma y siopau mwyaf—y multiple shops" —sydd yn gwerthu fwyaf o'r rhai hyn; ond wrth fod newyddiadurwyr yn ym- ffurfio'n undebau, gallant feddu'r un- rhyw fanteision yn hollol ag a fedd y mwyaf yn y wlad. Yn y galofn hon fe drefnir moddion bob wythnos drwy ba un y gall pob dosbarthwr a newyddiadurwr gael manteision i wella'i hun a'i fasnach. Gwahoddwn ofyniadau ar unrhyw gwestiwn y carent gael gwybodaeth helaethach neu ryw oleuni pellach yn ei gylch. Pan na fydd natur yr atebion yn gyfryw ag a fydd yn gyffredinol dyddorol, anfonir yr ateb yn syth drwy'r post pryd yr amgeuir llythyrnod ceiniog. Telir sylw neill- duol i "overstocks" ac "unsolds, er mwyn cael marchnad i lawer o'r pethau sydd yn aros yn hir ar law dosbarthwyr, newyddiadurwyr, a llyfrwerthwyr y Darian. Edrycher allan am y golofn hon yr wythnos nesaf. Llyfrau amserol y gallwn eu cym- eradwyo yw: English Education and Dr. Montessori," 2s. 6ch.; In- dustries for the Feeble-minded and Imbecile," 2s. net; "Nationality and Home Rule" (Balfour) 6d. net. Yn XX'ales cyhoeddiad misol a olygir gan Mr. J. Hugh Edwards, A.S.—am Ionawr (6d.), ceir ysgrif dda gan y Proff. Jones, o Goleg Aberhonddu, ar le'r pwlpud yn myw- yd y genedl, a'i ddylanwad ar gym- eriad y Cymro. Gall unrhyw ddos- barthwr gael y llyfrau uchod neu un- rhyw lyfr arall ar y telerau arferol, ond anfon at yr ysgrifenydd, "Darian" Bookroom, Aberdar. Blwyddyn newydd dda i bawb.

————————I ICaerdydd.I

Advertising