Hide Articles List

7 articles on this Page

Jiwbili yn Nhabernacl, | Treforis.!…

IAr y Twr yn Aberdar.

Ferndale.

News
Cite
Share

Ferndale. I Y mae genym y gorchwyl prudd- aidd o gofnodi marw a chladdu y cyfaill a'r Cristion anwyl uchod. j Bu farw Rhagfyr 23ain yn 78 mlwydd: oed yn nhy ei fab, Mr Henry Davies, prif oruchwyliwr y Gymdeithas Gyd- weithredol. Cafodd ei flino gan an- hwylderau ar y galon a nychodd am fisoedd. O'r dolur hwn y bu farw. Dioddefodd ei gystudd blin yn am- yneddgar fel gwr Duw. Boneddwr crefyddol ydoedd, hawdd ei drin, ac yn llawn o ffrwythau da, a'i rinwedd yn perarogli yn hyfryd yn ei deulu, y gymydogaeth, a'r eglwys. Yr oedd. yn un o blant tangnefedd ymhob cylch. Bu yn flaenor ffyddlawn am dros 3oain o flynyddau yn Tre- rhondda (A.). Glynai yn gryf wrth, egwyddor, ac hawdd i'w gyd- swyddogion oedd cydweithio ag ef. Ond erbyn heddyw mae y cylchoedd a lanwai yn wag, ond ni gredwn fod y diweddar Daniel Davies er wedi marw yn Ilefaru eto. Bydded hyn yn I' gysur i'w ddau fab-un o honynt yn Ne Affrica, a'r llall yn Ferndale. Claddwyd ef Rhagfyr 27am yn y gladdfa gyhoeddus, a chafodd gyn- hebrwng anrhydeddus. Gwasanaeth- wyd gan y Parch. G. Penrith Thomas, ei weinidog, yr hwn a ddygodd dystiolaeth uchel iddo. Gwel- som yn bresenol y Parch. B. Wat- j kins (M.C.), Penuel, Ferndale. Can- wyd y tonau canlynol o'r rhaglen oedd wedi ei argraphu ar yr achlysur "Babel" a "Chrugybar," ar y geiriau "Bydd myrdd o ryfeddodau," ac "0, fryniau Caersalem." Yr oedd ar ei arch amryw o dorc h au o lfodau. I Rhagfyr 27ain yn Festri Penuel (M.C.), darllenwyd papyr cynhwys- fawr gan Mr. B. J. Evans, Tre- fecca, ar y diweddar Barch. John Jones, Talsarn. lonawr 3ydd siarad- wyd gan amryw o aelodau y Gym- j deithas ar y papyr uchod. I Nos Nadolig cynhaliodd eglwys Trerhondda (A.) gyfarfod cystadlu. Daeth cynhulliad lluosog yn nghyd i wrandaw ar rai o brif gystadleuwyr y Deheudir. Rhoddwyd y gwobrwyon fel y canlyn :-Unawd Soprano, Miss M. Clatworthy, Caerdydd. Unawd J contralto, Miss Mattie Williams, Pontypridd. Unawd tenor, Mr. Todd Jones, Treherbert. Unawd bass, rhan- wyd rhwng Meistri Glyndwr Thomas, Ynyshir, ac Evan Evans, Trealaw. Unawd, unrhyw lais, i rai nad enill- asant wobr mwy na ;(-, ii, a'r darn i fod yn Gymraeg: goreu, Mr. E. Kemp, Ynyshir. Prif unawd y cyfar- fod i unrhyw lais, Mr. Glyndwr Thomas, Ynyshir. Adroddiadau, Mri. Edwin Thomas, Ynyshir, a D. J. Morris, Tonvrefail. Llywydd, Cynghorwr David Lewis, Ferndale. Beirniaid: Cerddoriaeth, Mr John Price, Rhymney; adrodd, Mr Tom Williams (Castellydd), Pontypridd. Cyfeilydd, Mr Fred Davies, Fern- dale; trysorydd, Mr Gwilym James, M. E., Ferndale; ysgrifenydd, Mr Lewis Evans, Ferndale.

?*?"?**''? ' .....  Mountain…

Gwahannod Llyfroniaeth yI…

————————I ICaerdydd.I

Advertising