Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y CYNIJVYSIAD.I

Yo Fan yn Amal.

News
Cite
Share

Yo Fan yn Amal. Cystadleuaeth ('dlaethol y Ddra- eeddlaethol y D d ra- fa: niilwyr y g \,au yn y gystad- leuaet?h u hon eleni r,u yn 3, gystad- Berry, Gwaelod-yT j\ Berry, a GwaeloTd. -y ?rth, ger 0aer. dydd, a Mr. D. T. D ?130 Mill Lane, West Hampstead, ?' Un dda ddywedo rglwydd Ponty- pridd yng Nghwrdd bilill. Tabernacl, Treforis. Wedi ei I Q aelod Sen- eddol, ac yntau Y ulynd i'r cwrdd gweddi fel arfer, g\yd arno ef a brawd arall ymlaen. weddio. Wedi iddo ef orffen (lechN,)dd y Hall, a gweddiodd yn daer ilr Arglwydd roddi i'r Aelod Senel newydd ras 1 fyw i fyny a'i bi-offes. Y mae Cymraeg ieuainc Treforis wedi ei hesS^i\sj. Yr oedd rhai yn y Tabernacl na< fyddent beth oedd "carrai esgid" a i mwdwl." :,lien n-iw d w l Awgrymwn i'r athrawoK yr ysgolion .11 d ( ac eraill geisio gwneu d "rrai" yn ar- feredig ymhlith y plant'' hytrach na "las" (boot lace). "M wdwl" ddywedir 5 Sir Gaer- fyrddin am ddas wair groc am y pen- lac am y pen- tyrrau cryno a wneir ar; caeau adeg cynhaeaf. "Cyrnen" y? ) g?? ddefn- yddir yn rhai rhannau oV^0giedd am fwdwl y De. Defnyddir t,'ogledd am hefyd am y pentyrrau by"?Wdwl yno in ar y cae- au.. Rhoi "pen ar y mwdwl" gwrs yw ,ei orffen. Defnyddir yj rniadrodd mewn cysylltiadau eraill. Pan ddig- wydd rhywbeth CWItlg, tuhwnt i'n disgwyliad, dywedir dy ben ar y mwdwl." Clywir rhai wrtblldweyd eu "gair olaf" ar ryw later Yl1 hwanegr gyda phwyslais-" dyna tl ar y mwdwl." Gwelais olygydc feirio at derfymad dadl boeth yn lw,yd yr un modd. M" yr f Wrth ergydio ar feirniaid ug an- ??og, Tioid William &ton, ?t ddarn 0 wr bonheddig yn   dderbyniai dal henoe?  ai'r creba,h mewn g ? vawd: T)Y-,ved- roddodd hwnna i chwi ;yn ?, y rhai roddodd hw,na i enwi yn '?/'?? ,tocyn 1 chwi eto i fynd i'r 'hid ™ "'T b', "foe "Na, e bai'rhenw "fsrfo',Cf .ddim rhoi tocyn i'??g' nW ,ddim rhoi tocyn i,r iie oed(1, yn fwy cysurus nag oedd e o'rij' d.l.?y yn fwy cysurus nag oedd e o'r?' ?,. P?? ,yn fwy eysiirus nag oedd e Er cymaint dywedr am y } n nifer yr eglwysi yn   .nifer yr eglwysi yn ddiweddar,qYW .cone fod, er dyddiau y diwyg? ??' nydd clir o 56,715 yn aros 3,n > I:) 1 y gwahanol enwadau. Bellach ?daet 1 Y gwahanol enwadau. e lach y trai ddilynodd y Uanw mawr h\na- I 'd' dd' dd -w ,n peidio, ae arwyddion cynnydd 3n dechreu Ilonni rhai sydd a'r ach)?- ? yn agos at eu calon. .)re Ym Mwrdd Gwarcheidwaid y TI. 1 Sheffield, dydd Mercher diweddat oedd cwestiwn o gyflog dan ystY,,i(^ f ,dywedai un Mr. Corker-os Bwrdd ymlaen yn ei gwrs preseliti") ihir, nad adewid dim i'r tlawd, ac k s^yddogion gai'r cwbl. Pris Moch.—Wil Sion: Faint ydi bj8 Y lUoch rWan 1-Sion Dwm Rhw dct- ddag swllt yr ugian ydan nhw, wel Qt. ".11 bion: Be wyt ti'n siarad 101 .Qt )Dli, -Sion Dwm? Wyddost tiln ° mai dau sy gen i. Troeli fewn i *>nw6nt Eglwys >\bt. pergwm ? ?d?eddar, a gwelais a 94t,, ar fa ?ar ?..?ynymuryno:- ^aen ]Kaen gorweddf a Daydd Nico?? eulu Ab .1" ibardd ?AberpergwmdrosSO?y?j edd, a'r diweddaf efallai o'r cyfryw yng Nghymru. Bu athraw i'r anwybodus yn feddyg i'r claf ac yn brydydd anianol tryddawn. Ganed yn 1693, Bu farw yn 176." Gresynus i mi oedd gweled esgyrn y meirw yn gwyniru'r cae o gwmpas I Myhwent Aberpergwm. Dichon y dy- wedir nad yw'r meirw ddim gwaeth, gan nad beth a wneir o'u hesgyrn. l Digon gwir, ond nid hoff gennym eu gweled. Y mae pare eang o gwmpas y fynwent hon, a dylesid ychwanegu ati fel na fyddo eisiau tyrchio i fyny j bentyrrau o esgyrn mewn mynwent sydd yn rhy lawn yn barod. )

IAr Lannau'r Tawe.I

Y Lleddf a'r Lion ar LanauI…

Aberdar..I

Advertising

COLOFN LLAFUR. I

Advertising