Hide Articles List

10 articles on this Page

HWNT AC YMA. I

Treforis..I

Penderyn.

Ferndale.I

IPontardulais.I

Eisteddfod Bodringallt.

-Treforis. I

Calfaria, Rhigos. I - i

News
Cite
Share

Calfaria, Rhigos. I i Cynaliwyd cyfarfod cystadleuol yn y lie uchod nos Nadolig. Clorianwyd y cantorion a'r llenorion gan Mr. D. Davies (Dewi Cynon), Penderyn, a'r "pencil sketch" a'r llaw-ysgrif gan Mr W. J. Mears, ysgolfeistr y lie. Wele rhestr o'r buddugwyr:— Adroddiad, dan 10 oed: Miss Ceinwen Edwards. Adroddiad, dan 16 oed: Miss Gweno Harries. Rhoddwyd gwobr hefyd i Miss Sarah Morgan. 'i Adroddiad i rai mewn oed: Miss I Matilda Morgan. i Araetth o bum munyd ar "Fynydd yr 'I Olewydd" Mr. J. Richards. Llythyi "Morwyn at ei hen Feistres" I Miss Annie Richards. Ysgrif ar "Jeremiah": Mr. J. Davies. "Pencil Sketch" Mr. J. T. Jones. Llaw-ysgrif Miss Mona Jones. Unawd Soprano Miss A. Richards. Unawd Tenor: Mr. Dd. Harries. Unawd baritone: Rhanwyd rhwng Mri. P. Jenkins a M. E. Jones. Her Unawd: Rhanwyd rhwng Mri. I E. R. Morgan a M. E. Jones. Unawd i bedwar Rhanwyd rhwng Mr G. Morgan a'i gyfeillion a Miss M. Mor- gan a'i chyfeillesau. Triawd: Miss Blodwen Morgan a'i pharti. I Pedwarawd: Mr. G. Morgan a'i Jbarti. Yn ystod y cyfarfod cafwyd deuawd j swynol gan Mr. E. R. Morgan a Miss A. j Richards, hefyd ddeuawd ar y berdoneg i gan Mr. Tom Richards a Miss Olivia I Gwen Howells, yn dangos gallu uwch- raddol. Llywyddwyd yn ddeheuig gan Mr. W. J. Morgan (Gwilym Alaw). I Y cyfeilydd oedd Mr. Tom Richards, L.L.C.M. Yr ysgrifenydd oedd Mr. All-. B. Thomas, a'r trysorydd oedd Mr. W. J. Davies. Siaradai y gwobr-gydau heirdd oedd i yno yn uehel am garedigrwydd meTched i ieuainc a gwragedd yr ardal. Diwedd- j wyd cyfarfod a hir gofir yn swn gwlad- < garol "Hen Wla dfy Nhadau." i I GLAN GWRANGON. r I I

[No title]

Advertising