Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

HWNT AC YMA. I

Treforis..I

Penderyn.

Ferndale.I

IPontardulais.I

Eisteddfod Bodringallt.

News
Cite
Share

Eisteddfod Bodringallt. Cynhaliwyd yr 21ain Eisteddfod dydd Nadolig yn nglyn ag Eglwys Gynulleid- faol Bodringallt. Y Cynghorwr T. A. Thomas, Ton, oedd y cadeirydd, ac ar- weiniwyd gan y Parch. T. D. Jones, y gweinidog. Y beirniaid oeddent: Can- iadaeth, Miss Nita Powell, Mus. Bac., Caerdydd; yr amrywiaeth, y Parch. J. Bodfan Anwyl, Pontypridd; adrodd- iadau a'r pencil drawing, Mr. E. Ogwen Williams, Aberdar celfyddid nodwydd, Miss M. Williams, Pontypridd. Uyfeil- wyr, Mri. Sam John a W. Harries. Enwau'r Buddugwyr:— Cyfarfod y Prydnawn: Adroddiad i rai dan 10 oed, "Paid tynu Nythau'r Adar" 1, Miss Nana Davies, Bodring- allt; 2, Miss E. S. Jones, Tonypandy. Unawd i fechgyn, "To Chloe in Sick- ness" 1, Master Christmas Owen, Llwynypia; 2, Master Ifor Gwyn Owen, Treherbert. Adroddiad i rai dan 16 oed, "Paentio'r byd yn goch," Gwladys Davies, Pentre. Unawd y berdoneg, cyfyngedig i rai dan 15 oed, Rondo Sonatino" Rhif 5 (Clementi) Cyd- radd. Master Archie Davies, Ystrad, a Gethin Jones, Bryncethyn. Tea Cosy, Miss Olwen Lewis, Pentre. Cymru Rydd." i denor na enillodd dros 10/6 o'r blaen, Mr. David Evans, Pentre. Pen- cil drawing o Mr. W. Abraham, A.S. (Mabon), cydfuddugol, Mri. B. Mills Thomas, Aberdar, a David Walters, Gelli. Dictation Cymraeg i blant dan 14 oed, cyfyngedig i Ysgol Sul Bodring- allt, Miss Ethel Hughes, Ystrad, Rhon- dda. "Pinacl Anrhydedd" i'r basswr na enillodd dros 10/6 o'r blaen, Mr. Samson Rosser, Pentre. Cyfansoddi darn adroddiadol i rai dros 16 oed, heb fod dros 80 llinell, Mr. Henry Lloyd (Ab Hevin), Aberdar. Englyn, 'Gwniadur,' Parch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail. "Dyffryn Clwyd" (unawd) i ferched dan 25 oed, Miss Arianwen Pugh, Ys- trad. Cynyrchu darn adroddiadol i rai dan 16 oed, ac heb fod dros 40 llinell, I Mr. John Phillips (Treforfab), Treforis. Gwneud bara gwyn heb fod dan bedwar pwys, yn gyfartal, Miss Mary Jones a Mrs. Nancy James, y ddwy o Ystrad Rhondda. To cross-stitch on linen the word, "Eisteddfod Bodringallt, 1913," i blant dan 15 oed, cydfuddugol, M.J. a M. I Unawd soprano, "I know that my Redeemer liveth." yn gydradd, Master Christmas Owen, Llwynypia, a Miss, Margaret Jenkins, Ystrad, Rhondda. "Glyndwr yn anerth ei Filwyr" (adrou< iad Oymraeg), Mr. Thomas Harry, Gar- nant. To hem stitch square of linen about 9 in. and embroider a design in I colour in one corner: 1, Miss Olwen Lewis, Pentre; 2, Miss Maggie Bum • ford, Ystrad. Unawd tenor, "Gwlad y Tywysog," rhanwyd rhwng Mri. Davie i Lougher. Ystrad, a Phil Jones, Tonyr- j efail. Her adroddiad i rai dros 16 oe. I' yn Gymraeg neu Saesneg, Mr. Eben ezer Rogers, Porth. Return unto I Thy Rest" (unawd contralto), Miss Maggie Jones, Treorchi. Adroddiad Saesneg, yn gyfartal, Mri. Ebenezer Rogers, Porth, a Gwilym Phillips, } Aberaman. Cyfieithu o'r Gymraeg i'r I Saesneg, ac o'r Saesneg i'r Gymraeg, Mr. John Rees, Trealaw. Deuawd, j "Planty Cedyrn," Mr. Stephen James. Cwmparc, a'i gyfaill. Unawd i sal aw (bass), yn gydradd, Mri. Ben Devonald, Ton, a Evan Evans, Pentre. Pedwar- awd, Y Daln Od" (The Snowdrop), Mri. Joe Jones, Ton, a'i gyfeillion. Parti Meibion, The Little Church," Blaenclydach yn oreu o bedwar. ,° Swyddogion y pwyllgor Cadeirydd, Mr. John Isaac (loan ap Daniel) try- sorydd. Mr. T. M. James, Penrhys Rd.; ysgrifenvdd, Mr. John Lewis, William Street, Ystrad. Yr oedd nifer y cys- tadleuwyr yn lluosog, a chafwyd prawf amlwg fod yr Eisteddfod yn creu lies a dvddordeb. EOS HAFOD. I

-Treforis. I

Calfaria, Rhigos. I - i

[No title]

Advertising