Hide Articles List

10 articles on this Page

HWNT AC YMA. I

Treforis..I

Penderyn.

Ferndale.I

IPontardulais.I

News
Cite
Share

I Pontardulais. Llewyrchus iawn yw Cymdeithas y Cymrodorion y tymor hwn. Daw cyn- ulliadau rhagorol ynghyd a cheir hwyl fawr. Y prif-fardd Sarnicol agorodd y gweithrediadau eleni, a chafwyd araeth ddyddorol ganddo ar "Y Cywair Lion." Nos Wener wythnoR i'r diweddaf bu Crwys yma yn traethu ar y gwladgar "Tom Ellis," a disgwylir y Parch. Philip Jones i'r cwrdd nesaf i roddi ffrwyth ei sylwadaeth ar ei bererindod "0 For Hyd For." Dechreuir parotoi eisoes gogyfer a dathlu Gwyl Dewi, a gobeithir sicrhau presenoldeJj un o oreugwyr y genedl ar yr achlysur. Araeth lied blaen gafwyd gan Mr. W. F. Phillips yng nghwrdd y Rhydd- frydwyr leuainc nos Lun diweddaf. Golchwyd "dillad budron" arosent heb eu golchi er yr Eitholiad diweddaf yn Gower, a theimlai amryw yn anghy- fforddus yn y cyfarfod. Dichon fod yn ofynol peth fel hyn ar adegau. Cwynid mai teneu oedd y cynhulliad nos Fawrth diweddaf yn gwrando ar y Parch. Daniel Hughes (dan nawdd yr I.L.P.) yn myned trwy ddrama Dickens ar y "Carol Nadolig." Ond gwnaeth yr areithydd ei ran yn feistrolgar iawn. Efallai fod rhai yn absenol o ofn y "morthwyl." Aeth y Nadolig heibio yn ddymunol yn y Bont. Cyfarfod gweddi ym mhob addoldy y boreu, ac un o nodwedd ad loniadol yr hwyr. Trefnodd Eglwys yr Hope (A.) gyngherdd ar raddfa pur eang. a chynhaliwyd Eisteddfod lwydd ianus iawn yng Nghalfaria (B.). Gresyn fod 'rhai Cymry yn ymuno a thramor- wyr i halogi y dydd. a chwareuon isel- wael. Dymunir i Olygydd newydd y "Dar- ian" bob llwydd yn ei gadair. Caffed flwyddi lu i wneyd ei waith heb chwen- ych ffafr nac ofn gwg neb. CELT.

Eisteddfod Bodringallt.

-Treforis. I

Calfaria, Rhigos. I - i

[No title]

Advertising