Hide Articles List

6 articles on this Page

I Y Golofn Amaethyddol. I

I IDatganiadau Dinesydd o…

[No title]

I Taith i Lydaw.

I Llythyrra Sion Sana.

Advertising

Advertising
Cite
Share

A WELSH NOVEL by the author of "Maid of Cefn Ydfa." "O'r Cryd i'r Amdo," published price, 1/6; sold for 6d. each at "Leader" and "Tarian" Office. Aberdare. GWAED! GWAED! i GWAED! MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNU AR WAED PUR CRYPt IACH A MAETHLON. Hughes's Blood Pills Mae "Hughes's Blood Pills" yn hynoi efleithiol at Creu Cwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylanwadu ar hall Organau y Corft, drwy hyny yn laohau Dolur Pen, OtHyg Traul, ?a?t\ Biliousness, ?r? \?.  A fu DdrwI, Tarddlantau IfH fl JT]) ar y Cnawd, jryJIJ Cornwydon, Scurvy, Piles Fits, Nerv- ousness, Jl jj Cwynt, Cwynegon (neu Cymal- wst), poen CefnJ Lum- bago, Corti- Neuralgia, au yr Aren- au, I seider 6 VylTa! Cyna. BENYWOD! At Anhwylderau tueddol i bob Gwraig, Mam a Merch o bob oedran mae II ughes's Blood Pills" yn nodedig o effeitbiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pilla hyn gofaler rhag gael eich twvllo. Mynwch weled y Trade Mark, sef llun Calon fel hyn- PF ar bob blwch. Heb hwn, twyll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 1/1i. 4 S. Neu danfonwoh ei Gwerth mewn Stamps neu P.O. at y Perchenog— JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST, M.P.S., L D.3 Penarth, Cardiff. Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHRIFYSGOL CYMRU). Prifathraio-T. F. ROBERTS., M.A., LL.D. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynhygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Am fanylion pellaoh, ymofyner a—' J. H. DA VIES, M.A., Gofreatrydd. Progeth "WII Bryan." Yn gyr.taf, y gwrthddrych a nodir- I 'Davies's Cougb Mixture." Yn ail, y ddyledswydd a gymmhellir Ei gymmeryd a'i reoom- mendio." Yn drydydd, y wobr a addewir- I "Rhyddhâd oddi wrth Beswch ac Anwyd." DAVIES'S[OOUGH MIXTURE, at Beswch, Anwyd. DAVIES'S COUGH MIXTURE, at Asthma, Crygni. DAVIES'S COUGH MIXTURE, at Pas, Bron?lgti,, DAVIES'S COUGH MIXTURE, at Influenza. Nid rhaid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth-y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddoedd; ac y mae y per- chenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfyddiad gwerthfawr at yr anhwylderan, IS" Nid ydyw DAVIES'S COUGH MIXTURE yn mhlith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu hargymmhell at bob Afiechyd, ond yn unig at anhwylderau y Frest, megys Anwvd, Peswch, Asthma,. Pas, Crygni, Bronchitis, Caethdra, a Diffyg Anadl.. Mewn Poteli /1J a 2/9 gan bob Druggist. HUGH DAVIES Chemist, Machynlleth. LADIES BLANCH ARD'S PILLS Are unrivalled for al Irregularities, &0.. they speedily afford relief and never Oil to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pil Cocbia, Bitter Apple, &0. eianchard's are the Best of all Pills for Women." Sold in boxes, 1 Ili. by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free, same price, from T ESLIE MARTYN Ltd., Chemists. 3 DALSTON LANE, LONDON Free Sample and valuable Booklet, post free Id. stamp EVERY MAN. To those who sufler from any Skin or Blood Disease, Nervous Breakdown, Kidney, Bladder Troubles, or any ohronic complaint or weakness, Scientific treatment can effect a complete cure. Write or, if possible, call. TRBATMENT BY POST. DR. "TTUXLEY Medicine Company, J? XX Telephone 1228 Cardift. MILL LANE, ST. MARY ST., CARDIFF. EVERY WOMAN Should send two stamps for our 32 page Illustrated Book, containing Valuable Information how aU Irregularities and Obstructions may be entirely avoided or removed by simple means. Recom- mended by eminent Physicians, as the only Safe, Sure and Genuine Remedy. Never Fails. Thousands of Testimonials. Established 1862. MR. PAUL BUNCHARD, Mot. HoMe. DWaton Lame, logAM AIL ARGRAPHIAD O'R DDE U A WD BOBLOGAIDD A SWYNOL. Su Hwl Lwll (Hush my Baby). Y Geiriau Cymraeg gan GLAN PADARN. I Y Geiriau Saesneg gan S. WILLIAMS, C.M,, Llanboidy. Yn y Ddau flodiant. Pris 6 Cheiniog. I'w chael oddiwrth yr Awdwr- | TIMOTHY RICHARDS, Ardwyn, Lampeter. f m~m^ Do you want M 0 N E Y C\ 0 you.wan$ MONEY f ID for extending yoor business, entering into a new business, or for any good purpose what- soever ? Apply THE SOUTH WALES EQUITABLE MONEY SOCIETY Registered nnder Friendly Societies Act) ALBERT CHAMBERS, j HIGH STREET, CARDIFF Branohes SWANSEA—10 High Street Arcade. NEWPORT-J. R. Rowlands, 11, Skinner St. PF,NTRE-E. T. Davies, Victoria Chambers. FERNDALE—W. J. Jones, Tudor Chambers. TREDEGAii-Temperance Hall. PONTYPOOL-J. R. Rowlands, 20 Crone St. MERTHYR—A. T. Smith, 4, Castle St AGENTS WANTED where unrepresented. 2C 10s for Is 2d per week, 913 for 2s 3d per week, and so on up to 932 100 for lis 2d per week. Assets nearly £ 50,000. Ask for Balance Sheet and prospectus. THE Aberaman & fountain Ash Billposting and Advertising Co. Proprietors of the most prominent stations n Aberaman, Cwmsman, Cwmbach, Abercwmbol, Aberdare and District. ADVERTISE BY BILLPOSTING. EVERYONE SEES POSTERS. All communications and parcels should be addressed to the MANAGER, Public Hall & Institute, Aberaman, Aberdare Tel. P.O. 12, Aberaman, Send your Orders for PfylNTtylG TO THE Leader & Tarian Office Cardiff Street, Aberdare. 1 Posters, Handbills, Circulars, Tickets, Programmes, Balance Sheets, Church Reports, and all kind8 of Printing done in up-to-date Style, combined with ifrst-class Workmanship. SATISFACTION PROMPT GUARANTEED. DESPATCH. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwner4 yo hysbys y cyhoeddir y Dariao bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i ^r holl ddosbarthwyr brydnawn yr jn dydd. Dymunwn ar i bawb a anlonant hvsbvsiadau neu newvddion urgcitt ofalu eu bod yn cyrhaedd y swydtf;* heb fod yn ddiweddarach na bore j Mawrth. Carem gael bob gohebittm araB mor gynar ag sydd bosibl. Iarall -nor gynar ag -d d bosibi. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra- fodaeth yn dal perthynas a r "Darian" i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG:- SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. MPAGE Book about Herbs and how to use then —— Post Free. Send for one. Trimnell, 2he Herbalist, 144, Richmond-road Oudiff Hstabltahai 18T9, PLEASE NOTE THE ADDBIIIS8 fO prevent fraud see th?t 100 ?et "E.t.bU,h. TC) pi,ev on every label Md wrapper of my prep." 'iona, with?ut which none Mf g?naino -Trtmnell Tb Herbalist, 144, Richmond-road, Cardiff. TBIMNELL'S PILLS AND tOWDEBB have eon Thooeands Why not yon f See that 70a M< "E?tubMehcd 1 8T9 on every l?bel.—Trimoen. *&< Herbalist. 144, Ricximccd road, Cardi9, Agent wanted. Specialities, ladfarubber AppUaoaea, snows &a. Best and Obeapgat. s apptlcatiaa Trimeell, Riabtnood-road Cardiff