Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Advertising

Y CYNHWYSIAD.

COLOFN LLAFUR.

News
Cite
Share

COLOFN LLAFUR. Blwyddyn Newydd Dda I weithwyr y byd dymunwn yn galonog. ,Flwyddyn Newydd Dda mewn gwell cyflog, amgylchiadau mwy diogel, ac hamdden ychwanegol i fwynhau ben- ,dithion tymhorol bywyd. Edrych yn 01. Wrth edrych yn ol dros gamrau yr hen flwyddyn, gwelwn linell o lwybr wyrgarn iawn, yn ymestyn yn aneglur i'r gorphenol. Daw adgofion am lawer o droion chwerwon, ami i ymdrech galed i gadw ar lwybr dyrchafiad y Rordd welliantol. Ar y cyfan, Achos i Lawenhau a Llongyfarch ein hunain sydd genym fel gweithwyr I am y jyaddau o lwyddiant sydd wedi bod ar ein hymdrechion. Er nad yy. swm a sylwedd ein llwyddiant yn ym- gorphori yn arianol, eto i gyd y mae yr ymwybyddiaeth gymdeithasol, social consciousness, a'r yspryd brawdgarol ac undebol wedi gwneyd dadblygiad mawr yn ystod y flwyddyn sydd yn ,efnu. I Undebau Newyddion. Achos i lawenhau sydd genym wrth glywed am y cynydd aruthrol sydd w( bod yn niferi aelodau yr oil o'r Undebau Llafur. Hefyd, y ffaith galonogol o sefydliad undebau yn mhlith dosbarth- iadau o weithwyr na feddyliwyd erioed y gallesid creu ymwybyddiaeth o'r egwyddor undebol a brawdgarol yn- -ddynt. Y mae yn ymddangos fel pa fwyaf o ymdrech a wneir gan y dosparth rcyfoethog a chyfalaf i atal ymledaeniad yr egwyddor undebol, taw mwyaf i gyd yw y cynydd. Yn yr holl gynwrf welir drwy y wlad ben-bwy-gilydd, i lygad y prophwyd a'r delfrydwr y mae .yn achos o lawenydd. Gwel fod yr hen jyfetheiriau yn tori, caethion i dra- ddodiadau crefyddol a chymdeithasol yn YlllrÝddhau o'u cadwynau, a gweith- wyr y Ib yd yn cymeryd arnynt yn wir- foddol iau y brawdgarwch cyffredinol, ac yspryd undebiaeth gydweithredol, yr hyn oil, yn ein syniad ni, sydd yn ffrwyth yspryd byd-dreiddiol y Crist. O ydyw, yn sicr,—er profiad siomedig yr eglwysi crefyddol yn lleihad parhaus yr aelodau, y mae yr egwyddor frawdol Gristionogol gyffredinol ar gyn- ydd. Trugaredd a chydymdeimlad yn cael ei drosglwyddo mor fendithlawn .drwy gyfrwng yr Undebau Llafur i fil- oedd truenus Dublin, a gweithwyr an- ffodus rhanau eraill o'r deyrnas. Cyd- ymdeimlad sylweddol yn Jbwrlymu dros £ 100,000 o bunoedd i blant, gwragedd, a dioddefwyr oddiwrth alanas Senghen- ydd. Y Galon Ddynol. Yn nghanol yr holl drychinebau ofn- adwy ac amgylchiadau cynhyrfus ar for ac ar dir, y mae 'y gwroldeb, yr aberthu disystyrweh o beryglon sydd wedi ddango,, gan lawer ddynion, yn brawf ° i galon ddynol o hyd yn barod i gael ei chYffwrdd, a, i ateb i ofynion y foment. Nid ?? eisiau ond cael y sym- bvlvdrl r. chyfrwng priodol i osod y sym- bvliad m° T11 Sweithrediad, a thuedd- iad naturin^ ??, yw cadw a meithrin bywyd. Dyna paham yr annogwn ac y cymeradwywn Cndebau Lafurawl a chYdweithrediad cymdeithaso1 i weith- V LvH  i weithwyr Cymru yn edlduol. Oblegyd ?? oes iachawdwr- iaetb weithfaol a chymdeithasol mewn ?? Cordd Ma?. ''?y??e?hasol mewn Ar Ddechreu Blwyddyn Newydd credwn fod yr amgylchiadau yn cyfiawn- hau i ni dilro tant gobeithiol (optim- istic) am y dyfodol. Gobeithio y cawn weled y gweithwyr a'r cenedlgarwyr Cymreig yn gwneyd mwy o ddefnydd o'r "Darian" er meithrin a dadblygu bywyd yn yr hyn oil sydd yn werth i fyw. ) Blwyddyn Newydd Dda  i'r Darllenwyr, Gohebwyr, Golygydd a'r Cyhoeddwyr.—Yr eiddoch, I i PEREDUR. í J

!| ! Tanchwa Eto.j

0 Dre'r Darian-Aberdar.

Difyrion y Nadolig ar Lanan…

Cymanfa Ddirwestol Penygraig…

ICrynhodebI

[Nodion Heolycyw.I

Advertising