Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

DINAS MAWDDWY-BRYNCOCH.

CEFNMAWR,

CEtfNBLODWEL.I

News
Cite
Share

CEtfNBLODWEL. Prudd iawn gennym orfod cofnodi mar- wolaeth Mr W. Tanat Jones, annwyl briod Mrs Tanat Jones, Ty Isa, a mab i Mr a Mr.s Wm. Jones, Glanyrafon. Cwympodd ein cyfaill yn y frwydr yn Ffrainc, !\T di 1:4, er histwch mawr i'w deulu a'i yyfeillion. Ymunasai a'r fyddin yn gynnar yn y rhyfel, a bu am oddeutu dwy fiynedd ar y maes vm Mhalestina a llawen oedd cly wed amdano yn dod o bob bnvydr yn ddianaf. Yn ystod y flwyddyn hon symudwyd of o'r Dwyrairf i Ffrainc, Ym mis Awst cafodd ddod adre am dro oddiyno, a llawen oedd pawb o'i weled yn edrych rnor iacll, a siriol. Ond ymhen pytheinos ar ol dych* welyd i'r maes cafodd yr ergyd farwol, a chladdtvyd ef yn barchus yng nghladdfa gyhoeddus Royssons. Nos Wener, Hydref 18, cynhaliwyd oedfa goffa amdano yng nghapel Cefnblodwel. Pregethodd y Parch Evan Roberts, Croes- oswallt. i gynulleidfa fawr, gan gyfeirio at gymeriad a gwaith ein cyfaill. Dyn ieuanc tawel ac enciliol oedd W. T. Jones, ond un a hoffid gan bawb a'i had- waenai. Yr oedd bob amser yn barod i wneud cymwynas. Tysti-a'r bechgyn oedd yn ei ymyi yn y fyddin eij bod wedi colli cyfaill cywir iawn. Oarai achos Cefublod w61 yn fawr, a disgwylid pethau mawr oddiwrtho p8 cawsai ei arbed. Dyma un arall o wyr ieuanc gobeithiol wedi ei aberthu ar allor iliyfol. Huned yn dawel yn bell, a chwythed yr awelon yn dyner dros fangre ei fedd. Gydym deixnlwn yn ddwys a'i bnod ieuanc, ae a'i ritni, a;1 fiawd a'i chwiorydd. Cysured yr Arglwydd hxvy yn eu trallod. GOH.

..YSTBMTtm

TALSARNAU.

I MOSTYN.

ILANFAIRCAEREINION,I

I DINAS MAWDDWY.

i ABESGELE -FORTDIN OR WIG.

ABERDAR.

.DOLGELLAV.

I MOSIYN.

I 1 ITON PENTRE.

I DEWI SANT, MANCHESTER.-

[No title]