Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AIL DALAITH GGGLEDD CYMRU. Cyfarfod Cyilidol Y Trefnyddion Wesleaidd A GYNHELIR YN NGHRICIETH, HYDREF 6ed-9fed, 1918. Trefn y Cyfarfodydd Sul, Hydrel 6ed: Pregethir yn holl Gapeli y Gylch- daith gan weinidogion dieithr. Odfeuon Nos Lun: CRICIETH- Parchn. Richard Jones, Porth Dinorwic, ac Owen Evans, Llanrwet. PWLLHELI— Parchn G. J. Owen, Dolgellau, ac R. Morton Roberts, Colwyn. LLANBEDROG— Parchn J. R. Roberts, Talsarnau, ae Evan Bowen, B.A., Llan- bedr. Nos Fawrth, Hydref 8, am 7: CYFARFOD CYHOEDDUS Cadeirydd Parch W. Rawson Williams, B.A., Cricieth. Dechreuir y Cyfarfod gan y Parch E, A. Morris, Llanddulas. MATERION "Cyngrair y Cenhedloedd" (League of Nations). I siarad: Y Parch. W. O. Evans, Porthmadog. Cyngrair yr Eglwysi (League of Churches). I siarad: Y Parch Thos. Hughes, Abergele (Cadeirydd y Dal- aith). Dydd Mercher-Dydd Mawr yr Wyl: Y SEIAT FAWR Yn SALEM (W.) am 9 a.m. LIywydd"- Parch. Hugh Jones, D.D., Bangor. Dechreuir gan y Parch. David Roberts' Amlwch. MATER Rhufeiniaid vi. 22. Siaredir ar Ac yr awrhon wedi eich rhyddhau oddi- wrth bechod," gan yparch. T. Gwilym Roberts, Towyn. "A'ch gwneuthur yn weision i Dduw," gan Mr John Roberts, Penrhyndeu- draeth. Y mae i chwi eich ffrwyth yn sancteidd- rwydd," gan y Parch. W. P. Roberts, Aberdyfi. A diwedd yn fywyd tragwyddol," gan Mr W. R. Harker, Conwy. Am 11, pregethir gan y Parch E. Berwyn Roberts, Bangor (Ysg rifenny-dd y Dalaith). Am 2—Parchn. Lewis Edwards, Llangefni, ac R. J. Parry, Tre- garth. Am 6, yn Seion (M.C.)—Parchn R. Jones Williams, Blaenau Ffes tiniog, ac O. Madoc Roberts, Bangor. RHIWMATIC. ANHWYLDERAU YR ELWLCD. Y maerhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymmalau, efiaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwc yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono ac mae wedi iachau achosion dirif- edi gwedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n I cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lie r meddyginiaethau hen fiasiwn a werthif am brisiau sydd alian gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Y mae TaJpedi Estora yn llawn deil. yngu y desgrifiad ohonynt-meddygin- iaeth onestam bris gonest— 1/3 y blwch o 40 Tablet, neu 6 blwch am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr yn uihob man, neu yn rhad trwy y post am N, prisiauhyn oddi wrth Estora Ltd., 132, Charing Cross Road, London, W.C. 2. Popular Central London Hotels Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C. 1. Near the BRITISH MUSEUM KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath. rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonials on application. TELEGRA1- HIC ADDRESSES Kingsley Hotel: Bookcraft, Westcent, London, Thackeray Hotel: Thackeray, Westcest, London.' Tel., K. Museum 1232. T. Museum 1230 j AKGRAFFF! ARGRAFFU!! Argreffir Adroddiadau Eglwysig, Llyfrau Selfa, Balance Sheets, Posters-un rhyw faintioli, Tocynau DaHithoedd, fi Cyngherddau, &c GAN ARGRAPFYDD y GWYLIEDYDD NEWYDD," Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd. araf—a i oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb. ion y mae wedi ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates a LEWIS DAVIES, "GwyliedyddNewydd" Office, Blaenau Ffestiniog, Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac Arholydd. Organydd sa Rehoboth." Coed- poeth. Mr. TOM CARRINGTON PCNCEROD QWYNFRYN), (Cymrodor o Golell y T.S.C., Llumtrdn). COEBPOETH, WREXHAM. Cyhoeddwr Seren Bethlehem (Cynogfab). "Concwest Calfarf," S.F. Ic. H.M. 3c. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. INDIVIDUAL COMMUNION CUPS FOR LISTS OF Patent Ideal" Outfl te, AND Samples on Approval. Carriage Paid, write to the Makers— Townshends, Ltd., Birmiu#ham 1 iSIIilil S |l Y LLYFRFA. it 1 YR EURGKAWN" AM 1918. Pris 4 Ceiniog y mis. Dan olygiaeth y Parch Thos. Hashes. "Y WINLLAN' AM 1918. tPris Ceiniog a Dimau y mis. Dan olygiaeth y Parch D. Gwyn- fryn Jones. "V DYDDIADUR" AM 1918. Pocket Book 2/6 yr un. Dyddiadur Llian 9c yr un. Dan olygiaeth y Parch W. R. Roberts. Archeber ar unwaith. Y Maes Llafur. Yn bared diwedd Ebrill Esboniad y Parch. D. Tecwyn Ivans, B.A., ar, Epistol Cyntaf Paul at y Corinthiaid. Pen. i-vii. Pris 2/6. Dwsin ac uchod, 2/3 yr un. Carriage Paid. YN AWR YN BAROD. <c Gwroniaid y Ffydd" (Heb. xi.) Gan y Parch. E. D. Thomas. Pris: CHWECHE INIOG. Dwsin ac uchod am 4/6 y dwsin. Archeber ar unwaith. Gofyniadau y Maes Llafur' Yn cynnwys y Safonau a threfn yr Arholiadau. Pris: CEINIOG. Rhoddir 100 am 6/ a 50 am 3/6 ond anfon tdl gyda'r archeb. Aiifoner yr Archebion a'r Taliadau i'r BOOKROOM, BANGOR. DETHOLIAD j 0 EMYNAU. I YN AWR YN BAROD. I Cynhwysa dros 200 o Emynau I Detholedig, ac adrannau ar gyfor y Cynhaeaf, yr Ysgol Sul, Bedydd Plant, Dirwest, ac ycbydig Emynau Saesneg. CASGLIAD DIGURO. Pris, Chwe Cheiniog, mewn Ilian ys* twyth. Trwy y Post, 7 ceiniog. Dwsin am 5/6, post free. Haner cant am 25/ carriage paid. Cant am 45/ carriage paid. Testamentau i'r Milwyr. 1, Testament bach hardd, gilt edges, mewn llian Khakiprydferth. Aiff i beced y wasgod. Ptisiau, Cymraeg, 1/ Seisnig 1/ Gwna y rhai hyn anrheg ddymunol v i'r Milwyr. Llawlyfr y Parch. Isfryn Hughes ar PHILIPIAID, a PHILEMON. Prlis 6ch. Mae hwn yn werth i'w gael, erys o hyd yn ei werth. LLYFRAU EMYNAU. Dau Swllt yw pris y rhai rhataf. Ceir cyflawnder o lyfrau destlus am 2/6 a 3/6 a 4/6. Heo Nodiant, a Solffa, 4/6. Rheolau y Trefn- yddion Wesleyaidd II' Argraffiad Newydd, yn llyfryn destlus, o'r Rheolau ddylai fod yn llaw pob aelod Wesleyaidd. Mae'f Rheolau hyd Gynhadledd 1913 oil yn yr argraffiad hwn. Pris, Ceiniog a afemai y copi; 100 am 6/6; 50 am 3/3 post free. f" í Cases at Rwymo. Ceir Cases llian hardd at rwymo Hanes Wesleyaeth Gymreig s am swllt. Rhwymo 1/6. Cases llian destlus at rwymo" Yr Eurgrawn" a'r Winllan," 1/6, 10c. Wedi eu rL'-Iwyrno'n barc)d: Eurgrawn, 5/6 Winllan, 2/6. ? Ceir y cyfan drwy &in Dosbarth?yr LJe^ 1 YN DDIDRAOL 8 I Hyderwn gael Catalogue newydd ar ol y Rhyfel œ j PobArchebionaThaliadaui'whanfoni:—? I. 8 Parch. 0. MADC ROBERTS, Bookroom, Bandor. p  D Agrafifwyd dros y Cyhoeddwyr gan L- Davies, Swydd/a'r "Gwyliedydd Novr- ydd," Blaonau Fftiniog.